dimecres, 10 d’agost de 2011

L'AJUNTAMENT DE SILS APOSTA PEL JOVENT

L’Ajuntament de Sils torna a engegar el projecte local “Anem per feina”, subvencionat parcialment per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya; aquest projecte té com a finalitat donar una sortida laboral als joves de Sils d’edats compreses entre els 16 i 20 anys durant els mesos de juliol i agost, a banda de donar-los una formació complementària.
“Anem per feina” es va iniciar al 2008 amb una oferta inicial de 7 places, el suport rebut per la iniciativa va ser valorat molt favorablement i aquest fet va comportar la seva continuïtat així com l’ampliació de les places de treball. Enguany s’inicia una quarta edició amb una oferta de 26 places – 6 se dels quals estan destinades per a joves de 16 i 17 anys i les 20 restants pels joves d’entre 18 i 20. Per altra banda, també s’han contractat 2 joves per treballar a les dependències municipals tot substituint el personal administratiu que està de vacances.La Brigada Jove, tal i com se la coneix al municipi, es divideix en 2 torns: un al juliol i l’altre a l’agost, i realitzen tasques de neteja, manteniment, estudis de camp... tot completant i ajudant a la feina que fa la brigada municipal i sota la supervisió dels serveis tècnics municipals