divendres, 15 de juliol de 2011

L’AJUNTAMENT DE SILS INICIA ACTUACIONS PER CANVIAR L’ENLLUMENAT PÚBLIC.

L’Ajuntament de Sils responent al seu programa, iniciarà diferents actuacions al municipi per realitzar una sèrie de reformes a les instal·lacions d’enllumenat públic a fi de millorar el servei prestat als usuaris en termes de seguretat, nivells lumínics així com eficàcia i estalvi energètic. Recordem que actuacions semblants s’havien dut a terme durant l’anterior legislatura a diferents zones del poble i apostarien per la continuïtat del projecte.

En aquest sentit, la Junta de Govern va adoptar l’acord de realitzar als propers mesos les següents actuacions (subvencionades en part):
Instal·lació d’equips automàtics de compensació del factor de potència a 3 quadres d’enllumenat públic. Aquesta actuació reduiria substancialment el consum d’energia reactiva que s’hi havia detectat, ja que equilibrarien els excessos d’aquest component de l’energia i eliminarien el seu cost.
Substitució de les actuals làmpades de vapor de mercuri d’un sector del Pol. Ind. Del Bosc de Can Cuca per làmpades de vapor de sodi i canvi de les llumeneres obertes actuals per llumeneres tancades; en aquest cas, l’actuació implicaria un menor consum energètic així com la disminució de flux de llum que s’emet cap a dalt evitant la contaminació llumínica.
Això significa que un cop realitzades les obres serà necessari emprar menor quantitat de recursos energètics i econòmics per tal de mantenir el servei d’il·luminació en un estat òptim i la regulació dels nivells lumínics.