dimarts, 17 de maig de 2011

MUNICIPALS 2011: ESPORT, JOVENTUT I FESTES

POTENCIAR la pràctica de l'esport per tal que arribi a tots els grups d'edat atenent a les seves necessitats específiques amb la col·laboració de les entitats esportives, tant en el vessant competitiu com en el lúdic i social tot fent un ple ús de les instal·lacions municipals i parcs públics urbans.

COBRIR les pistes exteriors del pavelló: poliesportiva i pista de tenis per tal d'ampliar l'oferta esportiva, lúdica i cultural.

COL·LABORAR amb les entitats esportives i lúdiques locals per a la realització d'activitats, tornejos, trobades, estades, etc... ja que són el principal motor de l'esport en el nostre municipi.

INSTAL·LAR una pista per a la pràctica dels esports urbans: skate, bike, etc...

ARRANJAR I ADEQUAR la zona esportiva de Vallcanera per a la pràctica de l'esport en qualitat.

CONTINUAR impulsant el programa juvenil (reconegut a nivell comarcal): brigada jove, pla local de joventut... que es duu a terme des del Centre Cívic de Sils com a punt de referència integrador.

PROMOURE la renovació i ampliació de la Comissió de Festes per a l'organització de la Festa Major i altres activitats de la programació anual consolidada.