diumenge, 8 de maig de 2011

MUNICIPALS 2011: SERVEIS A LES PERSONES

L’etapa que s’obre a partir del 22 de maig ha de ser necessàriament un esforç encara més intens per lluitar contra la crisi econòmica, per equilibrar les finances municipals i per establir molt afinadament les prioritats assumibles amb els recursos de què disposem: atendre les necessitats més urgents, mantenir l’abast i la qualitat dels serveis bàsics, tenir cura del patrimoni cultural i de l’entorn natural i paisatgístic, promoure la integració i la convivència i potenciar dins d’aquest marc aquelles activitats culturals, esportives i de lleure que són la base de la cohesió social i contribueixen a la qualitat de vida.
Amb tot això, des d'Independents de Sils (IDS PSC-PM) volem establir tres eixos principals d’actuació sobre els que sorgeixen les propostes del nostre programa.
Conviure en el respecte: continuar treballant en aquest sentit, per davant de tot som gent del poble, com tots, amb la nostra feina i preocupacions i que es devem a la confiança que ens vareu dipositar, per tant, tothom hi té cabuda.
Conviure en l’harmonia: tenim un entorn privilegiat – els estanys, les rieres, les gorgues, els prats la nostra fauna i flora. No els hem d’abandonar, hem de conviure respectant i sent sostenibles amb aquest entorn.
Treballar per tot el municipi: som un poble amb una dispersitat geogràfica que no ens hauria de distanciar sinó ans el contrari fer més forts, unir-nos. Aquesta dispersitat geogràfica genera demandes diferents i per nosaltres totes són importants en igual grau, totes s’han d’escoltar i donar resposta.
La nostra actuació aquests quatre anys ha estat condicionada per dos fets importants: d’una banda, l’impuls i finalització de projectes deixats inacabats (que van ser molts), i de l’altra, la crisi econòmica i financera que ha patit el nostre país en els darrers dos anys.
Pel que fa a les propostes de futur, us en destaquem les principals que seran presentades per àrees d'actuació:

SERVEIS A LES PERSONES
AUGMENTAR el cos de Policia Local i el servei 24 hores, dotant-lo de més capacitat operativa d’acord amb les necessitats detectades.

MILLORAR l’eficiència del servei de bus a les urbanitzacions a partir de les necessitats i valoracions dels usuaris

APROPAR els serveis municipals a tots els sectors i nuclis del municipi, com ja hem començat a fer.

MANTERNIR l’edició i periodicitat de Quadern de Sils com a eina de difusió de la vida municipal i de les activitats i inquietuds socials, esportives i culturals.

CONTINUAR oferint assistència domiciliària a les persones grans, dependents, i/o amb necessitats puntuals.

CONTINUAR adequant els serveis socials al creixement de la població.

CONTINUAR integrats de manera activa i participativa en els plans comarcals d’acció de les dones, de ciutadania i immigració o contra la violència de gènere.