divendres, 30 de març de 2012

L'AJUNTAMENT DE SILS TANCA EL 2011 AMB 300.000 € EN POSITIU

Font: Diari de Girona
SILS JORDI VERA

L'Ajuntament de Sils va aprovar ahir, en un ple amb molts punts econòmics, la liquidació del pressupost de 2011 amb un romanent positiu de 300.000 euros, en un moment en què la majoria de consistoris presenten números molt negatius. A més de la liquidació, l'Ajuntament va aprovar el Pla d'Ajust sol·licitat per l'Estat per finançar factures pendents a proveïdors a través d'un crèdit a 10 anys. En el cas de Sils, la relació de factures pendents a 31 de desembre va arribar als 130.000 euros.

L'alcalde de Sils, Martí Nogué, va destacar que els 300.000 euros de la liquidació del pressupost de 2011 no s'ha aconseguit només amb l'estalvi generat per l'Ajuntament, sinó que algunes companyies els han pagat partides que els devien. En aquest sentit, Nogué va explicar que l'empresa d'aigües els ha donat uns 70.000 euros d'unes aprotacions que els havien de fer cada any i que s'havien acumulat.

Per altra banda, l'Ajuntament va aprovar el Pla d'Ajust demanat per l'Estat per pagar els 130.000 euros sol·licitats en factures pendents de pagament a 31 de desembre. En aquest punt, l'alcalde va explicar que segons el pla està previst que aquest 2012 l'Ajuntament de Sils generi un estalvi del 4% en el pressupost. Segons va destacar Nogué, aquest estalvi s'aconseguirà amb diverses mesures que ja s'estan aplicant. En primer lloc, l'Ajuntament ha fet la reestructuració de serveis com el manteniment i l'enllumenat públic o la recollida d'escombraries, que s'han tornat a treure a concurs i que s'ha aconseguit una baixada en la despesa. A més, el personal propi assumirà alguns serveis que estaven externalitzats com l'assessorament tècnic en urbanisme o l'arxiu municipal, que fins ara gestionava la Universitat de Girona.

L'alcalde va voler destacar, però, que l'Ajuntament "mantindrà tots els llocs de treball" i que no es baixarà el sou a ningú a no ser que sigui una ordre estatal. Segons va destacar l'alcalde, a més, el Pla d'Ajust preveu que l'Ajuntament acabi tancant el 2014 amb un 3% de creixement, segons una fórmula matemàtica que preveu el propi Pla i tenint en compte els ingressos obtinguts els darrers 3 anys.

Nogué va afegir que en els darrers dies han arribat a un acord amb una immobiliària que ha renunciat a una obra i que els reclamava 267.000 euros d'ICIO que ja havien pagat al consistori. Segons l'acord tancat entre les parts, finalment pagaran 209.000 euros i es farà en dos pagaments: un aquesta any i el següent l'any que ve. Finalment, l'Ajuntament va aprovar l'adhesió al pla extraordinari d'assistència financera local pel qual la Diputació de Girona abonarà part dels diners que la Generalitat deu als consistoris. En el cas de Sils aquesta xifra arriba als 175.000 euros, dels quals un 40% es pagaran en pocs dies i el 60% restant està previst que s'aboni al mes de maig.