dimecres, 28 de març de 2012

SILS PREVEU UN ESTALVI DEL 4% EN L'EXERCICI DEL 2012

El Punt- Sils - Nuri Forns

L'Ajuntament de Sils preveu, segons el pla d'ajust que aprovarà en el ple de dijous, un estalvi del 4% en les despeses del 2012, segons va explicar ahir l'alcalde, Martí Nogué. L'estalvi s'obté eliminant l'externalització d'alguns serveis, com és el cas de l'arxiu. La feina de l'arxiver –que es feia mitjançant un conveni amb la UdG–, la farà personal del consistori que, a més, ha deixat alguns locals que tenia de lloguer, fet que també representarà un estalvi. També s'utilitzaven serveis tècnics externs, però a partir d'ara es farà tot amb personal de la casa. L'Ajuntament va tancar el 2011 amb un romanent de tresoreria de 307.000 euros perquè es va cobrar una quota elevada d'una de les empreses que gestionen l'aigua. L'Ajuntament preveu que les taxes de la llar d'infants s'incrementin un màxim d'un 10%, tot i que la quantitat està subjecta a l'aportació de la Generalitat. L'endeutament de Sils és del 47% i té factures pendents de pagament de 130.000 euros. A més, haurà de tornar l'impost de construcció a una promotora que s'ha desdit de fer un edifici. Puja a 267.000 euros, però s'ha arribat a un acord per pagar-ho en dos anys.