dissabte, 26 de març de 2011

DESFIBRIL·LADORS A SILSGIRONA, TERRITORI CARDIOPROTEGIT
Programa impulsat per l'Àrea de polítiques i promoció de la salut de la Diputació de Girona (Dipsalut), que consisteix en el desplegament d'una xarxa de desfibril·ladors, tant fixes com mòbils, en aquells municipis que ho sol·licitin.
L'Ajuntament de Sils ja ha realitzat les gestions corresponents i en breu ja seran al nostre municipi; en concret, disposarem de 6 desfibril·ladors (quatre de fixes i dos de mòbils), els quals ja seran distribuïts de manera proporcional i seguint els criteris que l'Ajuntament consideri més oportuns.
Una primera proposta segueix els criteris marcats per Dipsalut que estableix dos equips en una zona d'equipaments, un altre en una zona de transports i un altre en una zona poblacional. En aquest sentit, quedarien distribuits de la següent forma:
* Estació de tren (zona de transports)
* Camp de futbol (zona d'equipament)
* Pavelló d'esports (zona d'equipament)
* Ajuntament (zona poblacional)
Aquests equips fixes estarien situats a l'exterior en una columna d'alumini. Aquesta estructura allotjarà una cabina que protegirà l'equip i permetrà la comunicació de l'usuari amb el servei d'emergències en el moment en què calgui utilitzar-lo.
Els equips mòbils estaran disposats en unes maletes de fàcil transport i seran cedits als serveis de primera intervenció en una situació d'emergència com per exemple la policia local, vigilants o protecció civil...
La desfibril·lació és una tècnica que consisteix en proporcionar un impuls de corrent continu al cor per tal que reprengui el seu ritme en cas que pateixi alguna arítmia. El desfibril·lador en sí és un dispositiu mèdic que permet identificar-les i, en cas que sigui necessari, administra la descàrrega elèctrica recomanada.
D'aquesta manera, a més de resoldre situacions d'emergència, aquest programa també persegueix la sensibilització i la formació de la població en general amb l'objectiu que assoleixi un nivell més òptim de salut, segueixi una alimentació sana, practiqui regularment activitats físiques i de deixar de fumar. Tot amb la finalitat de reduir el risc de patir malalties cardivasculars.
Adaptació text extret del Quadern de Sils