divendres, 25 de març de 2011

ÈXIT I BONA GESTIÓ EN TEMPS DE CRISI

CRISI, BONA GESTIÓ I SUPERÀVIT

En aquests moments de crisi on sembla que cap projecte es pugui dur a terme sense les inversions faraòniques a les que estàvem acostumats, és gratificant veure com un altre consistori aconsegueix igualment superar el dèficit existent i generar superàvit.


Aquest és el cas d'Olot que ha aconseguit tancar l'exercici del 2010 amb un superàvit de 620.000.-€. "Hem estat capaços d'estalviar més del que hem gastat", comenta la regidora d'Hisenda Fina Soler.
A Sils també s'ha aconseguit tancar favorablement l'exercici del 2010 reduint en quinze punts el dèficit trobat sense necessitat de vendre patrimoni, segons comentava Martí Nogué; per tant, és possible tirar endavant un programa electoral tenint present els moments en què vivim.
Per més informació: