diumenge, 27 de març de 2011

RECONEIXEMENT PER LA FEINA FETA

RECONEIXEMENT AL PROJECTE DE RECUPERACIÓ DELS ESTANYS DE SILS

El projecte de recuperació d'hàbitats de l'Estany de Sils, que s'ha desenvolupat en una primera fase durant els mesos de juny a novembre de 2010, ha estat la iniciativa escollida pel Programa de custòdia del territori per a la recuperació, gestió i conservació de l'entorn fluvial.

Aquest programa s'emmarca en el marc de col·laboració entre la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per impulsar la custòdia en les aigües superficials i el medi aquàtic a Catalunya i pretén que la custòdia sigui una eina eficaç de recuperar, gestionar i conservar els valors naturals, culturals i paisatgístics dels espais terrestres i marins en les seves aigües superficials de Catalunya.

Des de l'any de posada en marxa del programa, el 2007, s'han escollit un total de 18 iniciatives. En la seva última convocatòria, l'única iniciativa escollida ha estat el Projecte de recuperació d'hàbitats naturals i seminaturals de l'Estany de Sils, presentat per l'Ajuntament de Sils.

Aquest reconeixement comportarà que es pugui comptar amb l'assessorament tècnic de la Xarxa de Custòdia, organització que agrupa la major part d'entitats de custòdia de Catalunya i que té una gran experiència en aquest àmbit. Més enllà d'aquest suport tècnic, el fet que s'hagi escollit la iniciativa implica un reconeixement de la feina feta des de l'Ajuntament de Sils amb l'ajut de la Caixa i la Diputació de Girona i la col·laboració dels propietaris i propietàries amb acords de custòdia.
Font: Quadern de Sils