divendres, 9 de maig de 2008

El Consell Comarcal de la Selva dóna suport a les famílies i reclama a La Generalitat el transport gratuït per als alumnes no obligatoris

En els darrers dies, han aparegut en els mitjans de comunicació una sèrie de notícies i cartes que poden induir a la confusió respecte al paper del Consell Comarcal de la Selva en el tema de l’anomenat transport no obligatori, que a partir del curs 2008/09 deixarà de ser sufragat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.


Fa uns mesos, que el Consell Comarcal de la Selva ja va explicar abastament la seva postura en relació a aquest tema que es resumeix dient que si fins ara La Generalitat abonava al cent per cent el cost del servei, ara ha retallat la partida i ha decidit que siguin els pares que n’assumeixin el cost. Des del passat novembre, que es va tenir coneixement del capteniment del govern català, hem parlat d’aquest tema amb les AMPA’s, les direccions dels centres, així com també amb els alcaldes dels diferents municipis afectats deixant ben clara la nostra postura, explicitada en una moció aprovada també, de moment, per una dotzena d’ajuntaments de la Selva.Des del Consell Comarcal reivindiquem i demanem al govern català que revisi els criteris d’atorgament de les partides corresponents al transport escolar no obligatori, que s’estudiï la situació particular de la comarca de La Selva, que es tingui en compte la distribució geogràfica de la població escolar i que, alhora, es faci una dotació adequada per mantenir el servei actual de forma gratuïta.


Tanmateix, i simultàniament a aquestes gestions que continuarem dimarts que vinent 13 de maig, amb una reunió amb representants d’ajuntaments, AMPAs i Departament d’Educació, hem iniciat els tràmits per organitzar el servei del curs que ve, sigui quin sigui el resultat de les negociacions. Per això, hem hagut d’establir un preu de sortida que serà el màxim que hauran de pagar els usuaris en les condicions més desfavorables possibles, però que calia exposar perquè tothom coneixes la realitat de la situació actual. Si el curs vinent no varia res, (nombre d’usuaris, nombre d’autobusos, aportació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) el cost serà de 290 € per usuari. Sens dubte, nosaltres continuarem treballant per aconseguir que aquesta xifra sigui inferior i ja hi ha ajuntaments compromesos en rebaixar-la; però cal que els ciutadans i les famílies que fan ús del transport escolar siguin conscients del cost del servei i de quina és la situació en aquests moments. En aquest sentit, cal constatar que El Consell Comarcal de la Selva i els ajuntaments estem al mateix costat que els pares i els centres a l’hora de negociar aquesta qüestió, atès que tots pensem el mateix: que cal conservar un servei que garanteixi l’escolaritat gratuïta a tots els alumnes de la comarca. No hi ha dubte que a qui cal convèncer, i en això pensem que hem d’anar plegats, és al Departament d’Educació que ha decidit retallar la dotació per a aquest servei a la comarca de La Selva.


I recordem, com així ho dèiem fa unes setmanes als mitjans de comunicació : “aquesta és la realitat de la Selva: tenim més de 1.500 nens i nenes que resideixen majoritàriament en urbanitzacions, que tenen una distància d’ entre cinc i vint quilòmetres des del domicili a l’escola, que per decisió del govern català es veuran obligats a pagar per un servei de transport escolar que fins ara gaudien de manera gratuïta”. I recordeu que el 22 d’abril, el servei de transport escolar no obligatori ha deixat de ser abonat pel Departament d’Educació; però el Consell Comarcal de la Selva ha continuat transportant els alumnes de manera gratuïta perquè en va assumir aquesta responsabilitat.Robert Fauria i Danés

President del Consell Comarcal de la Selva