dijous, 8 de maig de 2008

Informe sobre els valors a Catalunya: condicionants sociològics del postmaterialisme i els valors bàsicsEn aquest informe s’analitzen pel cas de Catalunya dues de les estructures de valors més conegudes en la investigació internacional: el postmaterialisme i els valors bàsics. Les dades provenen de l’Enquesta sobre Valors Socials i Polítics dels Ciutadans de Catalunya realitzada pel CEO el desembre de 2007. En l’informe es presenta primer el postmaterialisme, i després els valors bàsics. En tots dos casos, es fa una breu introducció de la teoria de valors corresponent. A continuació, s’expliquen els procediments per elaborar els índexs que mesuren cadascun dels valors. Tot seguit, es descriu quina és la situació de Catalunya.


En el cas del postmaterialisme, s’estudia la seva evolució des dels anys noranta. També es posa el cas català en perspectiva comparada amb el conjunt d’Espanya i la resta de països europeus. I en el cas dels valors bàsics, es compara la dada de Catalunya l’any 2007 amb la de la província de Barcelona l’any 2006. A aquesta primera part més descriptiva, la segueix una segona en que es pretén esbrinar la manera en què les característiques sociodemogràfiques dels individus estan relacionades amb la seva estructura bàsica de creences. En quina mesura la posició social o el nivell d’estudis dels ciutadans influeixen en els seus valors


És l’edat un factor crucial per entendre la predisposició al canvi o la reacció de conservació i manteniment de les tradicions? Després d’una aproximació bivariant a la influència dels condicionants sociològics sobre els valors, es planteja una de multivariant per a poder controlar l’efecte de terceres variables.


Aquest document és un resum de l'avanç de resultats de l'estudi Informe sobre els valors a Catalunya: condicionants sociològics del postmaterialisme i els valors bàsics realitzat pel Centre d'Estudis d'Opinió.


L'avanç de resultats complet i el document de freqüències el podreu trobar al web