dijous, 8 de maig de 2008

Prevenció d'incendis en urbanitzacions

Es destinen 2,8 milions per obrir i mantenir franges de seguretat a les urbanitzacions contra incendis forestals
El Departament de Medi Ambient i Habitatge destina enguany 2,8 milions d'euros per fer tasques de prevenció d'incendis a les zones forestals pròximes a urbanitzacions. Els treballs que se subvencionen consisteixen principalment a obrir i mantenir franges perimetrals al voltant de les urbanitzacions. Els ajuts estan dirigits a ens locals que tinguinen el seu àmbit territorial urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003.

Resolució sobre els ajuts publicada al DOGC

Hi ha unes 1.100 urbanitzacions aproximadament en tot Catalunya i la nova línia d'ajuts dóna continuïtat a les subvencions que des de l'any 2005 han fet possible augmentar fins a més de 700 el nombre d'urbanitzacions que tenen franges de protecció perimetral.
En l'actualitat falta obrir espais de baixa combustibilitat en aproximadament 350. Amb la nova convocatòria d'ajuts es podran garantir aquestes mesures de prevenció en gairebé la totalitat de les urbanitzacions.
L'actuació bàsica consisteix a aclarir una franja de 25 metres d'amplada dels boscos que envolten les urbanitzacions. Es respecta un arbre cada sis metres tenint en compte la mida i es neteja el sotabosc deixant les espècies que no són inflamables.

Prevenció d'incendis forestals

Llei de mesures de prevenció