dissabte, 10 de maig de 2008

El primer proveïment d'aigua en vaixells serà des de Tarragona i està previst per al 13 de maig

Durant els mesos de març i abril les precipitacions han permès una certa recuperació de l'estat d'humitat superficial dels boscos i del sòl, fet que ha possibilitat la recàrrega d'aqüífers de capçalera, com ha estat en el cas del Llobregat.
D'aquesta manera, les fonts del Llobregat i Bastareny, que es nodreixen de les infiltracions de l'aigua de la neu i de les precipitacions de tot l'hivern, han contribuït a augmentar el cabal del riu.
Pel que fa al riu Ter, les aportacions al seu cabal es fan al llarg del seu recorregut a partir de les contribucions dels diversos afluents, i ara, a la primavera, de la fusió de neu al riu Freser i de la capçalera del propi Ter. Així, el descens de les aportacions al Ter és molt més marcat que al Llobregat
Situació actual
Muga i Ter-Llobregat continuen en l'escenari d'excepcionalitat2. En el cas del sistema Ter-Llobregat els embassaments es troben al 25,51%, mentre que la conca de la Muga es troba al 23,21%.
Totes les conques es troben en excepcionalitatper pluviometria, excepte la conca l'Ebre, la Garona i la deRidaura.
Actuacions recents
Pous radials de Martorell: Actuació ja en servei des del passat mes d'abril i que ha tingut un cost superior als 7,2 milions d'euros. Permet aportar un volum mensual aproximat de 150 litres per segon.
Rehabilitació i posada en servei dels 3 pous de Can Moragas a la potabilitzadora d'Abrera. Obra ja en servei que ha tingut un pressupost superior als 370.000 euros. Aquests pous que porten sis mesos en funcionament i han aportat fins a la data 1 hm3 de nou recurs.
Construcció d'un nou pou reversible a la pròpia planta potabilitzadora d'Abrera per tal de poder injectar a la cubeta d'Abrera els excedents puntuals d'aigua tractada de la planta si hi hagués major disponibilitat de recurs. Actuació ja en servei i amb un cost de 200.000 euros
Nova captació al riu Llobregat aigües amunt de la riera de la Magarola i conducció a la potabilitzadora del Llobregat a Abrera. Actuació ja en servei i que ha tingut un cost proper als 7,2 milions d'euros.
A partir de la propera setmana començarà l'activació del dispositiu per al proveïment d'aigua en vaixells. Es disposaràde 6 vaixells, que ja estan contractats, i que començaran a arribar a partir de la setmana vinent amb aigua procedent de Tarragona i Marsella. El primer proveïment d'aigua des de Tarragona, en vaixell, éstà previst per al 13 de maig i servirà per a comprovar i assegurar el correcte funcionament de la instal·lació. El primer proveïment des de Marsella serà el 15 de maig.