dimarts, 29 de maig del 2007

AGRAÏMENT

Tot l'equip d'IDS-PM agraeix als ciutadans i ciutadanes de Sils la confiança que ha dipositat en la nostra candidatura per governar els propers 4 anys. Sensa aquest recolzament no hagués estat possible encapçalar aquest canvi.
No ha estat un camí fàcil, ens hem trobat amb molts entrebancs però finalment s'han valorat el nostre programa i la nostra gent. Som concients que tenim molta feina a fer i estem molt ilusionats de començar a treballar. La primera és la de formar un equip de govern de base ampla que passa per pactar amb la resta de candidatures d'esquerra.

RESULTATS ELECCIONS MUNICIPALS SILS 2007


dilluns, 28 de maig del 2007

dimarts, 22 de maig del 2007

diumenge, 20 de maig del 2007

dimarts, 15 de maig del 2007

dilluns, 14 de maig del 2007

QUADERN DE SILS?


Des de fa uns quants anys, en multituds d’ocasions IDS-PM ha demanat a l’equip de govern que editi un butlletí municipal més participatiu i més plural, la resposta sempre ha estat negativa, per la qual cosa en la sessió Extraordinària Comisió informativa d’Afers Socials cel.lebrada el 27 de novembre del 2.006 durant el debat, es va facilitar el reglament, i així va constar en acta, que regula la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal, d’aquesta manera es subsanaria aquesta deficiència i s’actuaria dins del marc legal establert; en la mateixa Comissió cel.lebrada 4 mesos més tard (a que la revista té una edició quatrimestral) la resposta continuava essent negativa, ni tan sols s’havien llegit el reglament (només són 23 articles força fàcils de llegir).
Les explicacions que se’ns don des de l’equip de govern és que no és una revista de caire polític, però ens agradaria que vosaltres mateixos valoressiu l’últim número editat del Quadern Municipal si té o no té contingut polític (no cal oblidar que aquest Quadern Municipal està pagat amb diners de les butxaques de tots els silencs i silenques i no per CiU).

Web de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques on s’hi pot trobar el reglament

dijous, 10 de maig del 2007

PROGRAMA DE GOVERN - ELECCIONS MUNICIPALS 2007

Vivim hores d’ara un període de continus canvis, amb un ritme de creixement urbanístic massa accelerat, que provoca un descontentament i un malestar generalitzat a tots els ciutadans del nostre poble, amb el greuge que les infrastructures (llar d’infants, col·legis, centre d’assistència primària, abastament d’aigua potable, etc.) i els serveis del nostre municipi no són els adequats ni estan preparats per suportar aquest creixement tan desmesurat.
El que veiem ara és “només” la punta d’un iceberg del que ens espera en un futur no gaire llunyà, ja que les previsions de creixement de la població duplicaran la xifra actual (així està contemplat en el POUM) amb el consegüent creixement de l’edificació.
Aquest creixement no ha estat ni consensuat ni tan sols consultat; en definitiva ha estat IMPOSAT sense tenir en compte que aquest tema no era desitjable per a la gran majoria dels silencs i les silenques.
Això ha afectat sens dubte el nostre benestar i la cohesió social de Sils: l’esperit de poble ha anat minvant fins a un límit que uns anys enrere ningú no s’hauria pogut imaginat.
Sens dubte caldria preguntar-se, doncs, a qui beneficia aquest creixement, i reflexionar molt seriosament si aquest és el model de poble que volem.
A més no hem d’oblidar que el nostre municipi ja està prou esquinçat: GI-555, C-63, A2 (antiga N-II), AP-7, via del tren convencional, futura via del TGV, futura carretera de circumval·lació, futur desdoblament de l’A2, a més del trànsit aeri de l’aeroport de Girona... Només ens falta circulació fluvial pels estanys de Sils! No n’hi ha prou perquè ens proposem de tenir cura del nostre territori, que és de TOTS nosaltres?
Encara hi ha una esperança i aquesta està dipositada en tots els ciutadans que, com nosaltres, ens NEGUEM a perdre els valors que ens defineixen com a poble i que ens identifiquen com a silencs.
Per tant, no podem continuar donant suport a un equip de govern que no ens representa, que no escolta a ningú i que ens vol vendre que el creixement del nostre municipi passa forçosament per “un creixement vertical” (en què devien estar pensant quan varen combinar les paraules “creixement” i “vertical”?). S’ha de posar fre IMMEDIATA­MENT i ralentitzar aquest creixement abans no sigui massa tard i no hi hagi marxa enrere. ARA és el moment. Ajudeu-nos a posar data de caducitat a aquest projecte que tant trasbalsa a tots els ciutadans del nostre municipi: LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 27 DE MAIG.


IDS-PM T’OFEREIX UN NOU GOVERN...
...AMB IDEES I AMB SENSIBILITAT

Ens hem renovat per aquesta nova etapa amb molta il·lusió, tenim una llarga experiència municipal i estem preparats per governar i atendre les teves necessitats. Treballarem per millorar els serveis, per frenar el creixement urbanístic desorbitat. Per això davant la nova etapa que s’ha obert definitivament a Catalunya, Independents de Sils - Progrés Municipal (IDS-PM ) també ofereix per Sils un govern....


Que escolti les persones

Volem obrir l’Ajuntament a tots els silencs, escoltar-los i afavorir la màxima participació en la presa de decisions. Volem treballar per Sils.
- AFAVORIREM la possibilitat d’assistir als plens municipals
- PROMOUREM les sessions obertes al públic de preguntes en els plens.
- FAREM consultes periòdiques reals i participatives sobre les actuacions importants a fer (POUM, projectes i obres que afectin a un nombre important de veïns, etc.)

Que treballi per ampliar i millorar els serveis

Un Ajuntament vol dir serveis abans que res. Per això:

- RECUPERAREM el cos de Policia Local per incrementar la seguretat ciutadana tan devaluada després de la retallada de competències del cos de Vigilants.
- AMPLIAREM el nombre d’agents per tal de garantir un servei de 24 hores els set dies de la setmana.
- FAREM una GESTIÓ MÉS eficient del servei de Bus a les urbanitzacions per incrementar les parades i freqüències dins el mateix recorregut (urb. Les Mallorquines i carrer les Mallorquines).
- GARANTIREM que els serveis municipals arribin a tot arreu sense discrimi­nació de zones o àrees perquè tothom se senti atès (la futura contractació de neteja de vials i places és un clar exemple de l’existència de ciutadans de primera, de segona i fins i tot de tercera categoria.
- HABILITAREM un espai públic de reunió i activitats a Vallcanera (Escoles Velles) tan degradat per haver-se postergat injustament aquest equipament.
- CREAREM una ràdio o una televisió locals que donin cobertura de tots els esdeveniments del nostre municipi mitjançant una programació en directe i en diferit, que fomenti la participació de les entitats del nostre municipi.
- CANVIAREM l’edició del Quadern de Sils amb una periodicitat com a mínim bimensual, que permeti la publicitat de tots aquells afers interessants per als silencs: subvencions, ajudes, beques, cursos, borsa de treball, etc., sense censurar-ne el contingut com s’ha fet fins ara.

Per preservar l’entorn, el benestar i la qualitat de vida per a tots.

L’entorn és un valor prioritari de la vida dels pobles i no el podem malmetre ni fer veure que el protegim. L’entorn i les persones han de formar un tot en equilibri:
- TREBALLAREM perquè la protecció dels Estanys de Sils no quedi enfosquida pel vergonyós estat en què es troba el manteniment de la Sèquia (aigües brutes i estancades).
- ADEQUAREM una gran àrea pública, lúdica i d’esbarjo, als afores del poble equipada amb tots els serveis (barbacoes, parc infantil, lavabos, etc.)
- CONNECTAREM la urbanització Les Mallorquines i Vallcanera amb el nucli de Sils amb itineraris per a vianants i bicicletes, i hi habilitarem punts de parada i de descans.
- CANVIAREM progressivament l’enllumenat públic dels nostres carrers i places que no compleixi la normativa obligatòria de contaminació lumínica i d’estalvi d’energia.
- SENYALITZAREM nominativament, amb un model unitari, totes les masies i cases de pagès incorporades al Catàleg de masies, i millorarem els camins veïnals principals.
- IMPULSAREM la creació d’un centre de dia d’àmbit supramunicipal per donar resposta a les necessitats de la nostra població.

Per enfortir la cultura i l’ensenyament.

Avui dia és imprescindible, i és un dret, que tothom gaudeixi d’una formació adient, és la clau d’una societat moderna . Per això, construirem definitivament una nova llar d’infants...
- CREAREM una Escola d’Adults, ja que malauradament som a la cua dels pobles de la comarca en formació a la gent més gran. Cal, doncs, que des de l’Ajuntament se’ls pugui donar una formació adequada i ampliarem l’oferta de cursos no reglats.
- POTENCIAREM l’àmbit dinamitzador, cultural i lúdic de l’excel·lent tasca que està desenvolupant l’AMPA del CEIP Jacint Verdaguer
- INSTAREM el Departament d’Ensenyament a modificar el mapa escolar per preveure la ubicació d’un IES a Sils i la construcció de la segona escola d’ensenyament primari.

Que vetlli pel territori i l’economia.

Tota acció sostenible comença amb un urbanisme respectuós amb el seu entorn. Cal que des de l’Ajuntament s’estableixi una política activa d’educació ambiental tot mantenint l’esperit de poble. L’instrument d’ordenació integral del territori del municipi és el POUM, que va ésser aprovat el passat més de juny.
Si les anteriors normes han comportat el desastre urbanístic amb un creixement desorbitat del Sector Sud (blocs de pisos) que ha desfigurat el model de poble, ara amb el POUM pretenen acabar trinxant el carrer de Mallorquines i altres malifetes. L’aprovació inicial del POUM ha comportat un reguitzell d’al·legacions, hores d’ara encara no resoltes.
El nostre COMPROMÍS en aquest tema és reconduir el POUM al que volen els veïns expressat en les al·legacions, amb un creixement sostenible.
- VETLLAREM per la construcció d’habitatges de protecció oficial en tota nova
promoció urbanística i per la creació de més habitatges de lloguer per a joves i
gent gran.
- PROPOSEM canviar el pas peatonal elevat sobre les vies del tren que es preveu en el POUM, per un de soterrat que serveixi també per a turismes i faciliti la utilització de l’ aparcament dels terrenys de l’estació.
- PROMOUREM la modificació de l’accés a la Urbanització Les Mallorquines amb la construcció d’una rotonda.
- REMODELAREM la plaça del Rellotge de la Urbanització Les Mallorquines.
- RESTAURAREM el moll de càrrega de l’estació com a equipament públic tot garantint que la resta de sòl d’aquest indret com aparcament públic i gratuït per pal·liar la manca de previsió de l’actual equip de govern.
- ABSORBIREM la gestió de les urbanitzacions.
- CONTINDREM la pressió fiscal municipal (impostos i taxes) amb un control més exhaustiu de la despesa corrent i amb un compromís actiu per la recerca de subvencions per a totes les accions municipals (esportives, lleure, culturals...)

Que potenciï el turisme, el comerç i la indústria.

També en aquests àmbits calen polítiques que ens identifiquin i ens distingeixin d’altres municipis. Hem de salvaguardar i incrementar el teixit comercial del poble:
- POSAREM en funcionament l’oficina de Turisme per promocionar el nostre municipi: llocs d’interès paisatgístic o històric, gastronomia, rutes del patrimoni natural i cultural, sortides per l’entorn, etc.
- INCREMENTAREM la col·laboració amb l’Associació de Comerciants i Empresaris de Sils (ACES) i els ajuts que destinem a les seves iniciatives.
- AFAVORIREM la diversificació de l’activitat comercial, vetllarem per l’am­pliació de l’oferta de comerços i impulsarem la concessió de microcrèdits per a la creació de nous projectes empresarials
- DONAREM SUPORT sostingut a les activitats de promoció exterior que duu a terme el col·lectiu La Cuina a Sils.

Que faci de Sils un poble dinàmic: esport, joventut i festes.

El foment de l’esport base és l’eina de participació i lleure a nivell local. Ara l’esport ja no és considerat tan sols des de l’òptica competitiva sinó que es considera una eina per treballar la cohesió social, la igualtat i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes dins el marc de les polítiques de l’estat del benestar. A la vegada, l’esport s’ha convertit també en un motor de creixement econòmic del país.
L’esport és un element educatiu per fomentar valors, un factor d’ocupació del temps de lleure i un element que millora la salut i l’autoestima personal, que estimula la participació, que genera cultura social i que fomenta la diversitat, per això caldrà potenciar i treballar de manera conjunta amb educació, salut, serveis socials, joventut, turisme, desenvolupament econòmic i medi ambient. Continuarem apostant per les entitats esportives i clubs que treballen amb pro de l’esperit esportiu.
- PROMOCIONAREM la creació d’una oferta per a la pràctica d’esport per als més grans: gimnàs de manteniment, aeròbic, etc., i en facilitarem la flexibilitat horària.
- PROPOSAREM també la creació d’espais públics urbans amb petites instal·lacions per a la pràctica esportiva amb una vessant més lúdica i social.
- Pel que fa a la construcció del centre cívic juvenil, per a l’equip de govern actual és el punt final de la seva aportació a la joventut. Per a nosaltres, comença aquí la veritable feina per tal que s’hi puguin dur a terme nombroses activitats i sigui un punt de referència integrador i aglutinador de tota la moguda juvenil de Sils (lloguer pisos, viatges, feina, concerts, activitats...).
- CONTINUAREM apostant per la Comissió de Festes i li donarem suport en la preparació de la Festa Major i altres esdeveniments festius, així com el voluntariat participatiu que emana de les altres entitats culturals.

Altres mesures econòmiques

- MODIFICAREM la normativa que regula les beques d’àmbit municipal universitàries i no, i en millorarem la difusió perquè no quedin desertes.
- SUBVENCIONAREM progressivament els llibres de text del CEIP Jacint Verdaguer i el material escolar de la Llar d’infants “La Quitxalla” des de l’ajuntament, i fomentarem amb col·laboració de l’AMPA i l’equip docent el reciclatge dels llibres fins a la gratuïtat.

dimarts, 8 de maig del 2007

PACTES?

Durant aquests últims dies s’ha comentat molt la possibilitat de crear un govern de Sils d’esquerres unint les forces amb ICV-EUA i/o AMS, i per la part que ens pertoca i per al.lusions voldrien comentar el següent:
Per sobre de qualsevol possible pacte electoral, IDS-PM defensarà el seu programa electoral fins al seu límit, perquè creiem que és el millor pel nostre municipi i el conjunt de la seva ciutadania, la nostra prioritat és, doncs, el benestar de la gent i de gaudir de la seva confiança per sobre de qualsevol ideologia o directriu de partit (tot i que rebem assessorament del PSC, tenim total independència i llibertat a l’hora de prendre les desicions), en definitiva, volen un govern de persones per sobre d’un govern de partits.
Totes les candidatures han d’explicar el seu programa electoral, com a prioritat més destacada i no dirigir tota la campanya basant-se amb possibles pactes post-electorals, ja que d’aquesta manera es pot crear un clima de confusió i de falta d’informació no desitjable.
Si s’arribés a aquest punt, tot l’equip de la candidatura d’IDS-PM amb en Martí Nogué al capdavant, volem ser clars i contundents, ja que ens avalen molts anys d’experiència municipal i no perdrem ni un segon a escoltar a aquelles candidatures que vetllin per interesos personals amagats davant d’interessos del conjunt del municipi, amb propostes electorals evidentment oposades a les nostres, inviables, irreals, enganyoses i impossibles de realitzar amb coneixement dels seus candidats i desconeixement de l’entorn que ens envolta que hipotequin encara més el futur prou malmés del nostre municipi.
Tenim molt clar que governarem i estem preparats per fer-ho amb total llibertat sense condicions que coaccionin i que tirin per terra tota la feina feta durant aquests anys, per la qual cosa la candidatura d’IDS-PM ofereix la total garantia de que encapçalarà el canvi que tindrà lloc a partir del 27 de maig.