divendres, 13 de juliol del 2012

VOLUNTARIS AL SERVEI DEL MUNICIPI: PROTECCIÓ CIVIL


Des del passat mes de juny el municipi de Sils compta amb una nova entitat,  l’Associació  de Voluntaris de Protecció Civil.

Aquesta entitat ha sorgit de la voluntat d’un grup d’onze joves de Sils que s’han organitzat per tal de col·laborar de manera desinteressada en diferents tasques pròpies de l’àmbit de protecció civil al municipi de Sils.

Les actuacions d’aquests voluntaris depenen de la convocatòria de l’Alcalde o del Regidor de Governació i cobririen actes i emergències on fos necessari un reforç en les tasques que té encomenades el propi Ajuntament; com per exemple: cobrir la Cavalcada de Reis, Carnestoltes, Festa Major, competicions locals, nevades, incendis on també intervindria l’ADF local...

Aquest jovent es va haver de formar mitjançant el curs que els capacita per poder actuar com a membres de Protecció Civil aconseguint el certificat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, van realitzar els tràmits necessaris per a constituir-se com a Associació de Voluntaris de Protecció Civil; i l’Ajuntament ha realitzat per la seva banda, els tràmits administratius que es requerien i ha procedit a la signatura del Conveni amb l’Associació i a la cobertura de l’assegurança de Responsabilitat Civil i accidents.
Finalment, l’últim dels tràmits necessaris per a la inscripció en el Registre de Justícia es va realitzar al ple del 27 de juny on es va procedir al nomenament dels seus integrants.

Un cop realitzat aquest nomenament l’alcalde de Sils Martí Nogué va tenir les següents paraules d’agraïment ressenyant el caràcter desinteressat i altruista d’aquest jovent.

Agraïm aquesta iniciativa per part vostra, i més en el temps que corre. És de lloar que joves com vosaltres sense cap ànim de lucre, amb esperit emprenedor i vocació de voluntarietat i altruisme es posi a disposició del municipi per les tasques pròpies de protecció civil que reforçaran les que ja desenvolupa l’ajuntament. Ànims i esperem que us consolideu i que en un futur es vegi ampliada i se us pugui reconèixer la tasca que fareu”

Més informació: Diari de Girona

dimarts, 10 de juliol del 2012

L'ESTANY DE SILS, CAMP DE TREBALL


L’Ajuntament de Sils ha signat un conveni de col·laboració amb Acciónatura i Fundació Escolta Josep Carol per tal de fer actuacions de voluntariat a l’espai de l’Estany de Sils
Segons els acords adoptats:
* L'Ajuntament proporciona l'espai de La Laguna durant el mes de juliol per tal d'acollir als voluntaris/es que treballaran en aquest Campus (cuina, vestidors, dutxes i espai per dormir).
* La Fundació Escolta Josep Carol té com a objecte social, prestar serveis en el camp de la cultura i l’educació no formal i la promoció del voluntariat mitjançant camps de treball i altres accions dins el seu programa Estiu Jove.
* L’Ajuntament de Sils i Acciónatura desenvoluparan projectes de recuperació de l’estany de Sils mitjançant accions participatives amb l’entorn local i la voluntat de realitzar camps de treball en el seu medi social i/o natural proper, i precisa per al mateix de la col·laboració d’una entitat que fomenti el voluntariat.

Aquestes accions es duran a terme en dos quinzenes que corresponen al desenvolupament de dos projectes:

Projecte:  L’Estany de Sils (primera quinzena juliol)
Tasques que es duran a terme:
·         Introducció de noves espècies vegetals dins la zona de l’estany, sobretot als prats que hi ha als voltants de les basses d’aigua.
·         Fer el manteniment i la conservació en bon estat de l’estany fent diferents tasques com l’ampliació del tancat de cavalls i valls de desguàs, manteniment dels itineraris o de les basses per a amfibis i de les plantacions dels arbres.
·         Fer una neteja de l’entorn natural de l’estany com l’eliminació de les plantes exòtiques i desbrossar els esbarzers.

Projecte: Sils gota a gota (segona quinzena juliol)
Tasques que es duran a terme: restauració de basses per a amfibis, fer seguiment de l’estat de qualitat de l’estany, gestionar la zona forestal d’una omeda i la restauració dels aguaits.


dimarts, 3 de juliol del 2012

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2015El Ple Extraordinari celebrat el passat dimecres 27 va aprovar l’estudi realitzat al municipi sobre les necessitats i inquietuds que presentava el jovent (de 16 a 29 anys) manifestades a través de les diferents taules de participació i que han permès planificar les actuacions que en matèria de Joventut es podran realitzar  en els propers quatre anys que ascendeixen a un pressupost total de 179.000.-€.
El principal objectiu d’aquest pla és promoure polítiques que afavoreixin l’emancipació a aquest col·lectiu facilitant-los , en la mesura del possible, l'accés al món laboral i a l'habitatge per tal que puguin desenvolupar llur propi projecte de vida i participar en igualtat de drets i deures en la vida social i cultural. A més d'aquestes, l'Ajuntament també desenvoluparà altres polítiques de joventut per donar respostes a les necessitats que han estat detectades durant l'elaboració del document. 
Així com l'habitatge, va ser el tema estrella del darrer Pla Local de Joventut i de les necessitats juvenils tal com s'expressaren a les Taules Joves de Participació per l’elevat cost de la vivenda i a on l’actuació de l’Ajuntament va ser la rehabilitació d’unes vivendes per convertir-les en Pisos per al Jovent, ara aquest fet ja no suscita gairebé controvèrsia perquè segons les enquestes tot jove sap que la situació econòmica li permetrà trobar un habitatge a un cost raonable sempre i quan trobi una sortida laboral mínimament digna. Pel contrari, el tema prioritari i de base  és el del treball que ha disminuït entorn un 10% (al 2008 el percentatge de joves contractats d'entre 16 a 29 anys era del 41% a gener del 2012 ja havia baixat fins al 31%).
En aquest sentit una de les actuacions més importants destinades als joves al llarg de l'any és el projecte d'inserció laboral anomenat Anem per feina el qual es va iniciar ara ja fa cinc anys amb 12 joves i que és model de referència en projectes similars. L'Ajuntament aquest any contractarà i formarà 28 estudiants del municipi perquè al llarg de l'estiu treballin pel poble en els diferents equipaments municipals (Ajuntament, Arxiu Municipal i Centre Cívic)  i a la brigada d'obres i serveis. En aquest període el personal municipal, encara que sigui de manera temporal, s'incrementa notablement per donar protagonisme als joves.
Altres necessitats detectades són les que corresponen a la cohesió social ja que el principal impediment és que no existeix un servei de transport públic que relligui de manera suficient les zones residencials allunyades i els joves depenen dels pares pels seus trasllats-els joves de Vallcanera ,per exemple, s'han de desplaçar per gaudir dels serveis que l'Ajuntament els ofereix però no tenen mitjans de transport -. La línia estratègica que es deriva del Pla i, per tant, de les necessitats manifestades pel jovent és que L'Ajuntament posi en funcionament un espai de trobada pels joves al Centre Cívic de Vallcanera i que es realitzi l’adaptació del camí que segueix la riera de Vallcanera per convertir-la en una via verda per tal que es pugui arribar a Sils sense haver de transitar per la carretera GI-555 (tal com es va aprovar a la modificació pressupostària del ple del mes d’abril).
Entre d’altres actuacions, tot i que no es contemplava al Pla de Joventut anterior, els joves han demostrat que es posen al servei de la comunitat quan se'ls necessita, ja que han respost positivament durant l’últim any a la petició de l'Ajuntament i de l'institut de treballar voluntàriament i solidàriament per sectors necessitats de la població del municipi. La valoració positiva d’aquest fet ha suposat que es fixi com un objectiu a mantenir durant els propers quatre anys i així continuar potenciant aquestes activitats de voluntariat (Projecte Junts fem deures, Formació d’Informàtica als aturats, grups de serveis...) ja que mentre el col·lectiu de joves faci coses plegats i mantingui una mínima identitat comuna serà més difícil que les diferències socials esdevinguin obstacles insuperables.
Cal ressenyar que aquests plans són línies estratègiques que sorgeixen de la participació del jovent en la seva redacció i que estan condicionades a factors puntuals, les grans línies d'actuació i que per tant li corresponen una major previssió pressupostària corresponen a aquelles d'impacte perllongat (pisos, brigada jove...) d'altres poden correspondre a necessitats de menys impacte i que poden manifestar-se en un moment puntual i no ser necessàries en el marge d'un o dos anys. L'èxit de l'aplicació d'un Pla Local correspon a saber respondre a aquelles de més impacte i de reconduir i saber detectar les secundàries i treure'n profit i potenciar altres que en vagin sorgint, ja que és un Projecte Viu susceptible a modificacions.
El Pla es va aprovar amb els vots a favor d’IdS i PP, les abstencions de CIU i UPS i els vots en contra d’ICV i AMS .