dimecres, 21 de maig del 2014

SILS INICIA UN TALLER D'HORTS ECOLÒGICS PER A L'AUTOCONSUM

Alumnes  marcant el terreny i preparant-lo pel planter

Dimarts es va iniciar al municipi de Sils un Taller d’horts ecològics per a l’autoconsum. Aquests tallers en desenvoluparan durant  sessions de 2 hores tots els dimarts fins el 17 de juny, combinant la formació pràctica i teòrica però sempre sobre el terreny.

L’objectiu del mateix és donar coneixements bàsics a l’alumne sobre com desenvolupar una activitat en agricultura ecològica per a l’autoconsum així com que l’alumne pugui desenvolupar estratègies per planificar i gestionar amb eficàcia el seu hort amb els criteris que ha aprés.

Aquest projecte és una iniciativa del Consell Comarcal de La Selva que es portarà a terme a diferents municipis de la comarca i a la qual Sils s’ha acollit, té una cabuda per uns 15 alumnes i està adreçat principalment a famílies que visquin a les urbanitzacions i susceptibles d’exclusió social, per la manca de mobilitat i solvència- a les que ja s’han  reservant unes places. També es pretén amb aquest projecte donar una ocupació, compartir i fer socialització entre tots els participants.


Per tal de posar en marxa el projecte, l’Ajuntament de Sils ha cedit un espai municipal a la zona de Les Comes el qual s’ha adequat per a tal activitat a través de la neteja i anivellament del terreny i l’establiment d’un punt d’aigua, dins aquest projecte es proporcionarà eines per a poder-lo treballar (fanga, aixada, rasclet...). Per altra banda,  des de Serveis Socials han derivat les persones que ocuparan les places de caire social i la resta s’ha publicitat al públic en general.
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL

RECUPERACIÓ DE LA LLACUNA TERCIÀRIA


L’Ajuntament de Sils ha pres la decisió -conjuntament amb el Consell Comarcal que gestiona la Depuradora- de recuperar la Llacuna Terciària de l’Estany de Sils per tal d’evitar episodis de dessecació continuada com la que va tenir lloc durant l’estiu passat.
Per tal de posar-la en funcionament s’ha procedit a la neteja de l’extensió que ocupa aquesta llacuna (1 hectàrea aproximadament) i s’ha arranjat la tuberia de connexió amb les aigües depurades – malmesa pel propi desús-. Posteriorment, s’ha emplenat aquesta terciària amb les aigües depurades on romandran entre 8 i 15 dies per tal que el canyís existent pugui fer el procés natural d’anivellar els diferents components de l’aigua abans d’entrar a l’Estany pròpiament dit a través de la Llacuna Permanent.
Aquesta dessecació natural ja és positiva per l’eliminació d’espècies invasores a l’Estany com la carpa, i per la regeneració de la diversitat floral pròpia. Però, atès la manca de precipitacions dels darrers temps, l’any 2013 l’Estany de Sils havia quedat sec els mesos centrals de l’estiu- fet normal del cicle natural de l’aigua- que es va perllongar fins al mes de novembre,  on en condicions normals en anys anteriors ja havien recuperat la seva capacitat.

Per tal de controlar els nivells hidràulics, en el moment de recuperar l’Estany ja s’havia previst la connexió de les aigües depurades a través d’una bassa terciària existent a l’entrada de la Llacuna Permanent ; aquesta instal·lació però, estava desús.

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT