dimecres, 14 de desembre del 2011

EL NADAL DE LA MAINADA

Avui s'han començat a veure les primeres ornamentacions de Nadal pel poble. Enguany són unes ornamentacions diferents on ha col·laborat la mainada a petició d'una proposta realitzada per l'Ajuntament. La justificació d'aquesta decisió es podrà llegir de manera més extensa al proper Quadern de Sils.Seguint els criteris de contenció de la despesa marcats des de fa uns exercicis i atenent a la retirada i/o retallades a les subvencions i ajudes per part d’altres administracions; l’Ajuntament de Sils s’ha vist en la necessitat de fer novament reajustaments al pressupostos d’enguany.
Per aquest motiu i també responent al criteri d’estalvi en el consum energètic, s’ha decidit no instal·lar durant aquestes festes els tradicionals ornaments nadalencs lumínics; ja que la despesa econòmica tant en el lloguer de les llums, instal·lació a la xarxa, lloguer de grua.... - sense tenir en compte el consum lumínic - que tot això comporta, és elevada i aquesta partida es podria destinar a d’altres necessitats ......
Tot i que el criteri de l’Ajuntament sempre ha estat el de reduir la despesa en aquests ornaments, enguany es fa necessari prescindir de la mateixa. Lluny de realitzar una retallada dràstica, s’ha optat per trobar una alternativa i ha estat la de demanar la col·laboració dels diferents centres educatius: Esc. Jacint Verdaguer, Esc. Els Estanys i SES de Sils a la realització dels ornaments que guarneixen el Passeig i la Pça dels Esports. L’Ajuntament ha facilitat el material necessari i els alumnes els han acabat de pintar o crear.
L’únic punt lumínic seria la façana de l’Ajuntament ja que la instal·lació roman fixa i el consum d’aquesta és la pròpia de qualsevol vivenda particular, tot i que s’activarà només durant unes hores.
Aquesta actuació ha volgut ser educativa pels més petits ja que darrere de la manualitat pròpiament dita hi havia un treball pedagògic on es conscienciava de la necessitat d’estalviar, de ser respectuosos i sostenibles amb el medi ambient, alhora de participar amb el seu municipi ja que ells i elles han estat els que han realitzat els ornaments i han col·laborat amb la brigada en llur instal·lació.

L’Ajuntament vol agrair tant als centres educatius, als alumnes, i a tots els silencs i silenques la seva col·laboració i comprensió davant aquesta decisió.