dimecres, 19 de gener del 2011

SILS AUGMENTA EN UNA PERSONA PER DIA


L’actual alcalde està disposat a tornar-se a presentar a les eleccions municipals
L’alcalde, Martí Noguer, assegura que ‘a Sils s’hi viu bé’: el municipi està ben comunicat, tant per carretera com per tren, i no té l’aeroport gaire lluny; la taxa d’atur es manté a ratlla, i pel que fa a equipaments s’ha anat posant al dia. Tot plegat ha fet que molts ciutadans de municipis veïns, així com també persones immigrades, l’hagin escollit per a residir-hi.

En aquest sentit, el municipi creix a una mitjana d’una persona per dia. Això ha motivat també que les demandes d’equipaments educatius s’hagin disparat.

Martí Noguer és bomber professional. Va accedir a l’alcaldia de Sils després de les eleccions del 2007. Pertany al grup municipal Independents de Sils, adscrit, però al PSC. L’equip de govern està format per quatre persones, que ho fan ‘tot entre tots’.

Com a persona propera al PSC, Noguer valora els resultats electorals al Parlament com a ‘decebedors’. Segons ell, però, ‘les municipals són una altra cosa, ja que es vota més a la persona que no pas a les sigles’. En aquest sentit, encara no sap si tornarà a repetir com a alcaldable, però en qualsevol cas es mostra disposat a seguir treballant pel poble. Com a dada destacada del seu mandat, Noguer comenta que ja s’ha complert el 90% del programa electoral.

Audio

Francesc Fàbrega entrevista aquest matí a l’alcalde de Sils, Martí Noguer

http://www.radiomarina.com/noticia.php?id=4795

dilluns, 10 de gener del 2011

TINDREM UN NOU GIRATORI A L'ACCÉS A LES MALLORQUINESFinalment, les negociacions dutes a terme pel nostre equip d’IdS/PM han donat el seu fruit i podem anunciar que recentment hem rebut el projecte per a la construcció d’un nou giratori a l’entrada de la urbanització de les Mallorquines (prop de Can Maurici), un projecte pressupostat en 302.636’42 euros i aprovat per tal que pugui ser inclòs en el proper pressupost del departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat.
Ara –després de les eleccions del 28 de novembre– tot dependrà de la sensibilitat del nou govern que es formi i de les seves prioritats, però és de suposar que les obres ja projectades es respectaran. En tot cas, no fa cap mal que els silencs tinguem coneixement que tot és a punt per a una obra llargament esperada.

Quan es van fer les obres de millora de la C-63 el govern municipal d’aleshores, de CiU, va sol·licitar que s’hi inclogués la rotonda o giratori de l’entrada de la urbanització de Can Cabirol (gasolinera). És ben cert que es tractava d’un indret perillós i que calia trobar-hi una solució. Incomprensiblement, però, no es va demanar o potser no es va defensar amb prou fermesa la construcció d’un segon giratori a l’entrada de la urbanització de les Mallorquines. Això causà una molèstia als veïns d’aquella zona que van deixar de poder-hi entrar venint de Sils ni sortir en direcció a Riudarenes. Es va argumentar que no podia fer-se una nova rotonda per la distància entre la de Mallorquines/ Riudarenes (hostal) i la de la Can Cabironl/gasolinera. Això ha resultat que no era cert, ja que s’ha comprovat que no hi ha cap normativa que estableixi una distància
mínima entre giratoris.

Així doncs, amb el projecte ja elaborat, en el moment en què la Generalitat inclogui a la programació i dugui a terme les obres que hi estan previstes, els veïns dels diversos nuclis de Sils tindrem més facilitats per desplaçar-nos i per accedir a la zona de la urbanització de les Mallorquines i al Camp d’esports, així com per accedir, a l’altra banda, a la zona de l’institut de secundària i de l’escola nova des de la C-63, i per sortir-ne, sense haver de fer les voltes que fins ara fem.

Facilitar la vida a les persones i als col· lectius, i no pas complicar-la, és el que toca fer a les administracions públiques i als seus responsables. Molt sovint les coses no avancen per motius molt diversos, que no són imputables a ningú o que són causats per mil imponderables; en altes ocasions, però, és la manca de voluntat política el que endarrereix o impedeix tirar endavant millores útils. Des d’IdS/PM vam creure des del primer moment que calia abordar aquesta mancança i no hem deixat d’insistir-hi sempre que ha estat oportú (i quan no ho era també) davant els dirigents i tècnics de la conselleria d’Obres Públiques. A la fi ens han escoltat i podem dir amb satisfacció que, si les coses no es torcen per motius que serien difícils d’explicar, tindrem un nou giratori, una nova rotonda d’accés a les Mallorquines i a la nova zona urbanitzada dels centres educatius.

PROPER PLE ORDINARI MUNICIPAL - DIJOUS 13 DE GENER A LES 19:30O R D R E D E L D I A

I.- PART RESOLUTIVA
PROPOSTES DE SECRETARIA :

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Donar compte de Decrets, Acords de Junta de Govern Local, Modificacions Pressupostàries.
3.- Explicacions de les gestions, reunions i actes que l’alcalde i regidors han participat.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

4.- Moció sobre el conveni amb la UdG pel tema de l'arxiu municipal, Exp 2011/5.
5.- Aprovació definitiva Ordenança de convivència ciutadana i activitats a la via pública, Exp. 2010/962.
6.- Delegació competència del servei Recollida i tractament de residus a favor del Consell Comarcal Selva, Exp 2011/4.

7.- Torn de paraules.


L’Alcalde president,

Martí Nogué Selva.

Sils, 10 / gener / 2011.