dilluns, 10 de gener de 2011

PROPER PLE ORDINARI MUNICIPAL - DIJOUS 13 DE GENER A LES 19:30O R D R E D E L D I A

I.- PART RESOLUTIVA
PROPOSTES DE SECRETARIA :

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Donar compte de Decrets, Acords de Junta de Govern Local, Modificacions Pressupostàries.
3.- Explicacions de les gestions, reunions i actes que l’alcalde i regidors han participat.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

4.- Moció sobre el conveni amb la UdG pel tema de l'arxiu municipal, Exp 2011/5.
5.- Aprovació definitiva Ordenança de convivència ciutadana i activitats a la via pública, Exp. 2010/962.
6.- Delegació competència del servei Recollida i tractament de residus a favor del Consell Comarcal Selva, Exp 2011/4.

7.- Torn de paraules.


L’Alcalde president,

Martí Nogué Selva.

Sils, 10 / gener / 2011.