dilluns, 10 de gener del 2011

TINDREM UN NOU GIRATORI A L'ACCÉS A LES MALLORQUINESFinalment, les negociacions dutes a terme pel nostre equip d’IdS/PM han donat el seu fruit i podem anunciar que recentment hem rebut el projecte per a la construcció d’un nou giratori a l’entrada de la urbanització de les Mallorquines (prop de Can Maurici), un projecte pressupostat en 302.636’42 euros i aprovat per tal que pugui ser inclòs en el proper pressupost del departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat.
Ara –després de les eleccions del 28 de novembre– tot dependrà de la sensibilitat del nou govern que es formi i de les seves prioritats, però és de suposar que les obres ja projectades es respectaran. En tot cas, no fa cap mal que els silencs tinguem coneixement que tot és a punt per a una obra llargament esperada.

Quan es van fer les obres de millora de la C-63 el govern municipal d’aleshores, de CiU, va sol·licitar que s’hi inclogués la rotonda o giratori de l’entrada de la urbanització de Can Cabirol (gasolinera). És ben cert que es tractava d’un indret perillós i que calia trobar-hi una solució. Incomprensiblement, però, no es va demanar o potser no es va defensar amb prou fermesa la construcció d’un segon giratori a l’entrada de la urbanització de les Mallorquines. Això causà una molèstia als veïns d’aquella zona que van deixar de poder-hi entrar venint de Sils ni sortir en direcció a Riudarenes. Es va argumentar que no podia fer-se una nova rotonda per la distància entre la de Mallorquines/ Riudarenes (hostal) i la de la Can Cabironl/gasolinera. Això ha resultat que no era cert, ja que s’ha comprovat que no hi ha cap normativa que estableixi una distància
mínima entre giratoris.

Així doncs, amb el projecte ja elaborat, en el moment en què la Generalitat inclogui a la programació i dugui a terme les obres que hi estan previstes, els veïns dels diversos nuclis de Sils tindrem més facilitats per desplaçar-nos i per accedir a la zona de la urbanització de les Mallorquines i al Camp d’esports, així com per accedir, a l’altra banda, a la zona de l’institut de secundària i de l’escola nova des de la C-63, i per sortir-ne, sense haver de fer les voltes que fins ara fem.

Facilitar la vida a les persones i als col· lectius, i no pas complicar-la, és el que toca fer a les administracions públiques i als seus responsables. Molt sovint les coses no avancen per motius molt diversos, que no són imputables a ningú o que són causats per mil imponderables; en altes ocasions, però, és la manca de voluntat política el que endarrereix o impedeix tirar endavant millores útils. Des d’IdS/PM vam creure des del primer moment que calia abordar aquesta mancança i no hem deixat d’insistir-hi sempre que ha estat oportú (i quan no ho era també) davant els dirigents i tècnics de la conselleria d’Obres Públiques. A la fi ens han escoltat i podem dir amb satisfacció que, si les coses no es torcen per motius que serien difícils d’explicar, tindrem un nou giratori, una nova rotonda d’accés a les Mallorquines i a la nova zona urbanitzada dels centres educatius.