dimarts, 5 de novembre del 2013

ORDENANCES FISCALS 2014

Sils congela les taxes i impostos excepte l´aigua, que puja un 4,4%

30.10.2013 | 07:29

El ple municipal de Sils va aprovar ahir les ordenances fiscals per al 2014 que congelen la majoria d'impostos i taxes. Amb tot, l'aigua s'incrementa un 4,4% malgrat que el consum durant aquest exercici ha patit una davallada d'un 4,2% mantenint-se, però, la despesa. Tot i això, l'alcalde de Sils, Martí Nogué, va assegurar que aquest increment suposarà de mitjana entre 0,4 i 0,6 euros més al mes, en termes absoluts.
D'altra banda, les ordenances recullen algunes bonificacions, com per exemple la rebaixa de la taxa per llicència d'activitats, com en els de turisme rural. Qui presenti un pla de millora passaria a pagar 370 euros en comptes de 1.400. També hi ha bonificacions d'un 12% en la taxa d'escombraries per qui vagi a la deixalleria almenys sis cops l'any, que es podrien sumar a un altre 6% per als qui facin el compostatge al domicili.
Font: Diari de Girona

Les modificacions de les ordenances fiscal que seran vigents a partir de l’1 de gener de 2014 es perfilen dintre els següents criteris:

  • congelació dels tipus impositius
  • congelació de les taxes (exceptuant l’aigua al nucli de Sils)
  • reducció a les taxes de promoció econòmica
  • augment de bonificacions socials i mediambientals
  • continuar amb les mesures de contenció de la despesa

En compliment del Pla d’Ajust segons el Reial decret 4/2012  aprovat per l’Ajuntament de Sils en ple de data 29 de març de 2012 que contemplen l’evolució pressupostària, durant el proper exercici i amb caràcter general no s’incrementen les quotes, tarifes i els tipus impositius de les diferents ordenances atès que l’evolució de l’IPC ha estat molt moderarda i la situació econòmica actual tampoc no permet adoptar polítiques expansives.

Per tant, s’ha realitzat una reducció tarifària en diferents taxes, únicament s’adequa -per l’obligatorietat del manteniment d’equilibri econòmic del contratista  a la que els consistoris estem sotmesos- la taxa pel subministrament d’aigua potable al nucli de Sils, ja que durant aquest exercici la devallada dels m3 consumits ha estat al voltant d’un 4’2% (uns 11.000m3), mantenint-se però la despesa.

Cal dir també que s’han adoptat mesures amb el propòsit de revitalitzar l’activitat econòmica modificant a la baixa la taxa per llicència d’activitats.
Així com també s’han incorporat bonificacions a l’IBI , IAE (sense incrementar el tipus impositiu) i recollida d’escombreries (per tal d’incentivar el reciclatge), alhora que també s’ha augmentat el sostre de les bonificacions a la llar d’infants per tal que més famílies en puguin gaudir (actualment ja en són 5).

Com a conseqüència de la seva singularitat en el servei de la taxa per la utilització de bústies de recollida de correspondència, s’ha regulat  incorporant la gratuïtat en la  trasmissió del servei de bústia entre familiars (fins a 2n grau de consaguinitat) , reduint en un 80% del cost a l’adquirir una vivenda que en disposava del servei així com s’ha reduit la taxa de nova adquisició.

Per últim, continuant amb la política d’aquest equip de govern durant els últims 6 anys es mantenen les mesures de contenció de la despesa i ajustos pressupostaris de les diverses àrees tant pel que fa a personal, despesa ordinària o prestació de serveis; sense que aquesta mesura suposi una degradació o mal funcionament de les diferents prestacions de serveis

diumenge, 3 de novembre del 2013

FINALITZACIÓ DE LA VIA VERDA, 3r TRAM: VALLCANERA

Seguint el programa electoral, s’apostava per la creació d’itineraris per a vianants i bicicletes que connectessin els diversos nuclis del municipi; essent la nostra proposta unir els nuclis de Vallcanera i Sils seguint el traçat de la riera de Vallcanera (espai protegit PEIN).
Fa tres anys es van realitzar les primeres intervencions d’arranjaments de la riera amb subvencions del Departament de Medi Ambient , necessari per consolidar les lleres.
L’any passat, es va presentar el projecte de realització de la Via Verda (camí per a vianant i bicicletes) a ambdós marges de la riera aprofitant els 5 metres a cada banda que són d’ús públic, per tal de demanar subvenció amb un pressupost total d’aproximadament 23.000.-€. Paral·lelament es va consignar partida en el pressupost d’enguany per tal de poder realitzar aquesta obra tinguéssim o no subvenció.
Fa un mes les gestions van donar el seu fruit aprovant aquest projecte i dotant-lo amb més de 20.000.-€ de subvenció  (gairebé el 90%).
Les intervencions que s’està realitzant són les següents:
·         Arranjament de les dues passeres que faciliten travessar la riera -una a Vallcanera situada davant les Escoles i l’altra sota la zona de Can Cabirol-.
·         Acondicionament de la totalitat de l’itinerari, amb la creació d’accessos des dels diferents camins que travessa.
·         Senyalització de tot l’itinerari amb la indicació dels punts d’interès    

A la finalització d’aquestes obres es disposarà d’una Via Verda que connectarà el nucli de Vallcanera amb el de Sils seguint el curs de la riera fins arribar al Centre d’Interpretació de l’Estany –edifici de l’estació-; passant per zones d’interès paisatgístic, arquitectònic i biològic.

Recuperen cinc quilòmetres de l´antic camí de Vallcanera a Sils

L'Ajuntament ultima l'arranjament del corredor que recupera tres passeres

02.11.2013 | 07:37
Imatge de l´antic camí reconvertit en via verda a la zona del pont romà que travessa la riera de Vallcanera.
Imatge de l´antic camí reconvertit en via verda a la zona del pont romà que travessa la riera de Vallcanera. 

Vallcanera té història però dista del nucli de Sils. Agregat a aquesta població a finals del segle XIX, consta de diversos veïnats, entre els quals la urbanització de Vallcanera Parc o les comes. Per anar d'un lloc a l'altre cal creuar per carretera la N-II i la GI-555 o bé es pot utilitzar l'antic camí, cinc quilòmetres que l'Ajuntament ara ha arranjat.
El punt de sortida de la nova via verda arrenca (o finalitza, segons es miri) a l'antiga escola de Vallcanera, construïda el 1929 i en funcionament fins a la dècada dels 70. Després d'una rehabilitació de l'edifici, que consta de planta i pis amb porxo en la part posterior, l'Ajuntament li va donar el 2010 les funcions de centre cívic.
Des d'allà s'agafa l'antic camí, que transita per una zona que respira tranquil·litat, es gaudeix del paissatge i es pot utilitzar com a zona de passeig, esport o lleure. Des de fa un mes i mig el consistori ha arreglat aquest corredor, per assegurar-ne el ferm i senyalitzar les zones més importants. El camí arreglat acaba al punt d'informació de l'estació de Sils.
Els treballs encara continuen i, segons l'alcalde de Sils, Martís Nogué, la intenció es inaugurar la nova via verda el diumenge de la setmana que ve (10 de novembre). "Ja hi ha gent que l'està utilitzant, quan encara no han acabat els treballs", afirma Nogué. "És un lloc ideal per anar a passejar o simplement per a l'esbarjo de la gent", prossegueix el batlle. De fet, l'arranjament ha tingut lloc a causa de la gran utilització d'aquest antic camí de cinc quilòmetres de distància entre Vallcanera i Sils, que feien necessària una reforma per convertir-la en una via verda.
Gràcies a una subvenció del departament de Medi Ambient de la Generalitat, s'hi han invertit més de 20.000 euros, el que ha permès altres actuacions a la zona, com la recuperació de tres antigues passeres i, fins i tot, l'arranjament d'un antic pont romà que travessa la "via augusta". No s'ha reconstruït el pont, segons l'alcalde, però s'ha "decentat" i senyalitzat per donar-li més valor.
Un dels avantatges d'aquesta inauguració és, segons Nogué, que a partir d'ara els veïns "no hauran de travessar carreteres" per anar des d'un lloc a l'altre i "això beneficiarà la seva utilització per part de famílies i mainada".
Font: Diari de Girona