dijous, 11 de desembre del 2014

PRESSUPOSTOS 2015

Atès que la liquidació pressupostària de l’exercici 2013 va ser positiva amb un romanent de tresoreria per despeses generals de 679.389’56€, i pel que respecte als pressupost del 2014 entenem que la seva execució fins a aquesta data és positiva per  l’adopció de mesures restrictives i de contenció en la despesa pública; no cal adoptar per l’elaboració del pressupost de l’exercici 2015 cap de les mesures previstes legalment per a reequilibrar situacions adverses.
El pressupost de l’exercici 2015 ascendeix a un total de 4.447.294’14€ i representa un increment del 5’57% respecte l’exercici anterior, del qual es preveu que el Pla d’Inversions suposi un import de 542.983’84€ amb un estalvi pressupostari previst de 411.319’99€, que finança el 75’75% del Pla d’Inversions del 2015 (entre les que destaquem els vestidors de la zona esportiva i les cobertes de les zones esportives de Vallcanera i Les Comes)

INGRESSOS
Capítol I es preveu un augment de l’1’28% atès l’increment de plusvàlues
Capítol II (ICIO) contempla increment del 16’67% en previsió de noves llicències d’obres
Capítol III Es preveu una disminució d’ingressos d’un 7’26% atès s’ha rebaixat els imports de les següents taxes: Impost de vehicles, escombraries, manteniment bústies de Vallcanera... a més de l’aplicació de les bonificacions a la Llar d’Infants; piscina, gimnàs i instal·lacions esportives municipals així com l’aplicació de les bonificacions per l’ús de la deixalleria municipal i/o el compostatge casolà.
Capítol IV increment del 15’73% corresponent a l’augment en la previsió de l’aportació de l’Estat per la participació dels tributs (PIE), més un augment en l’aportació per part del Fons de Cooperació Local de Catalunya, la subvenció del POISC pels anys 2014 i 2015 així com d’altres subvencions a les que s’acull el consistori per tal d’arranjar camins i realitzar manteniments del municipi.

DESPESES
Capítol I (despesa de personal) es preveu un increment del 0’31% corresponents als triennis del personal laboral i funcionari; no es contempla un augment de plantilla atès la restricció imposada pel Govern de l’Estat
Capítol II (despeses ordinàries) es reduirà en un 8’53% atès als criteris de contenció en les despeses corrents en béns i serveis; motivada entre d’altres, principalment per l’estalvi energètic conseqüent de  les accions realitzades en els exercicis anteriors que comencen a donar el seu fruit un cop s’ha amortitzat llur inversió (aproximadament uns 20.000€)
Capítol III Disminució del nivell d’endeutament a un 28’32%, preveient acabar el 2014 amb un 33% i recordant que a l’inici del mandant d’aquest equip de govern (2007) l’endeutament del municipi era d’un 72%
Capítol IV Es preveu un increment de les transferències corrents d’un  5’65% a causa de la incorporació d’una nova partida per fomentar l’ocupació col·laborant amb les empreses locals. També es contempla un augment a les beques d’estudis no universitaris que representa un 25’7%, igualment s’ha inclòs una partida per beques d’investigació (2.500€) així com s’ha augmentat la dotació a Càrites de Sils en un 20%.

Resumint, el pressupost de l’exercici 2015 contempla un augment de les inversions així com del propi pressupost sense augmentar els impostos i taxes, ans el contrari, alguns s’han rebaixat com vehicles o escombraries gràcies a la contenció de la despesa i a l’augment de les subvencions a les que aquest consistori s’ha acollit i que es rebran.

dimecres, 10 de desembre del 2014

ORDENANCES 2015

Ordenances fiscals que entraran en vigor a partir de l’1 de gener de 2015.

A grans trets es poden resumir en el següents termes:

* Rebaixa a l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (2% a totes les categories)
* Rebaixa a les llicències d’activitats diferenciant la superfície construïda dels terrenys lliures d’edificació però vinculats a l’activitat
* Rebaixa a l’impost de recollida d’escombraries (5%) atès l’augment del cens, mantenint igualment les bonificacions per reciclatge i compostatge casolà
* Augment barem de bonificacions especials (família nombrosa, monoparental i segon fill ) a la la llar d’infants fins a 36.00€ (+/- 3%)
* Rebaixa quota manteniment bústies a Vallcanera (30%) pel bon ús de l’espai durant el darrer any
* Adequació de la taxa d’aigua a Vallcanera per entrada en vigor de la nova concessió administrativa recent.

S’ha inclòs:
·         * Exempció de l’impost sobre els increments de valors en les dacions en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari amb caràcter retroactiu des del dia 1 de gener de 2014 o anteriors a aquesta data que no hagin prescrit
·         * Ampliació de les bonificacions a piscina, i gimnàs municipal als jubilats (abans es regia per ser major de 65 anys ) i a les persones amb discapacitat a la piscina municipal complementant la propera instal·lació d’una cadira adaptada

La resta d’imports queden iguals que a l’exercici anterior.

Referent als altres punts:
·         * Modificació pressupostària per dotar de crèdit a l’arranjament de carrers, entrada cementiri i pàrquing estació amb un import total aproximat 360.000€, i el servei de facturació electrònica (E-FAC) aproximat 12.000€

·         * Aprovació inicial del projecte de Vestidors annexos a la zona de piscina, per completar tota la intervenció realitzada en aquesta zona.

divendres, 12 de setembre del 2014

MANIFEST DIADA 2014


Catalunya viu un dels moments històrics més importants i transcendents dels últims tres cents anys. En els propers mesos, els ciutadans i ciutadanes volem ser cridats a les urnes perquè, democràticament i lliure, manifestem quin volem que sigui el futur del nostre país.

Enguany commemorem que fa 300 anys Catalunya va perdre llibertats i institucions. Una cruïlla històrica on conflueix el que érem, som i serem. El vincle persistent entre 1714 i 2014 ens permet promoure el record d’uns fets clarament rellevants per a la nostra història, així com conèixer i debatre sobre el present i futur del nostre país.

Així mateix, enguany fa 100 anys, amb la creació de la Mancomunitat de Catalunya, el món local va ser protagonista de la primera recuperació d’institucions nacionals, així com l’establiment de les bases de la modernització del país i de la seva educació, cultura, sanitat i infraestructures. Una gran obra de govern basada en models de gestió i organització propis que encara perduren. Tot i la diversitat territorial i política, amb la Mancomunitat, el món local va assegurar que la ciutadania rebés serveis de qualitat a qualsevol indret del territori.

Malauradament, en els darrers anys, la recentralització i la vocació uniformista exercida pel govern de l’Estat i la no descentralització des del Govern de la Generalitat, ha posat en perill els models d’autoorganització que han perdurat durant tants anys en el nostre país. El món local no n’ha quedat al marge, i s’ha mobilitzat per fer-hi front amb determinació i amb la voluntat de mantenir els serveis de qualitat, proximitat i de fàcil accés que es mereixen tots i cadascun dels nostres conciutadans.

El món local és conscient dels moments transcendentals que viu el país. Som la veu de la majoria de ciutadans i ciutadanes que reivindiquen que davant de l’acció del govern de l’Estat per limitar la personalitat, la història i la cultura catalanes, cal més que mai posar en valor el respecte a la singularitat del poble català. Hem entès que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya volen ser cridats per exercir el seu dret a poder decidir quin volen que sigui el futur del seu país. I ho volem fer d’una manera lliure, democràtica i pacífica. Per això, donarem l’impuls necessari per a què es respecti la nostra capacitat de decisió, d’autogovern i d’autonomia local.

Per aquest motiu manifestem que:

·         Els ens locals catalans fem una crida a la ciutadania a sortir al carrer per participar i col·laborar als actes cívics i commemoratius organitzats durant la Diada.

·         Cal que tots els pobles i ciutats de Catalunya, i especialment la Via Catalana 2014, es converteixin en un clam a favor de la democràcia i reflex de la llibertat nacional anhelada pel nostre poble pel dret a decidir i per una Catalunya social.

·         Cal que avui es visualitzi un ampli suport de la societat civil i de la ciutadania, per a què el nostre Parlament i Govern puguin seguir desenvolupant el procés amb la normalitat que requereix, i que ens porti indefectiblement a poder votar el proper 9 de novembre amb plenes garanties democràtiques.

Catalunya serà el que els seus ciutadans i ciutadanes vulguin que sigui. El futur del nostres país és a les nostres
mans, i depèn del nostre esforç, voluntat i constància per aconseguir allò que realment creiem i defensem.


Visca Sils i Visca Catalunya

dimarts, 9 de setembre del 2014

ENTRADA AL GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

El PSC entra a formar part del govern al Consell de la Selva

Els socialistes accepten l'oferta de pacte del president Salvador Balliu i assumeixen la vicepresidència

09.09.2014 | 07:39


CiU i PSC van tancar el pacte per governar plegats al Consell Comarcal de la Selva. D'aquesta manera, el govern torna a recuperar la majoria que havia perdut a finals de juliol quan ERC va sortir del govern. Els republicans consideraven que no s'havien depurat prou responsabilitats després del cas Manga, que va acabar amb diverses detencions i imputacions dins de l'ens comarcal, entre elles la de l'expresident Robert Fauria i la del gerent, Joan Burjachs, que finalment va acabar dimitint fa poques setmanes. Com ja va avançar Diari de Girona diumenge, el president, Salvador Balliu, va convidar els socialistes a entrar al govern, una oferta que han acceptat "pel bé de la comarca", segons el portaveu del PSC, Martí Noguer.
El pacte també preveu que alguns dels set consellers socialistes que actualment hi ha a l'ens comarcal formin part de la Comissió Permanent del Ple i assumeixen responsabilitats en algunes de les àrees de l'ens comarcal.
Amb aquest nou pacte entre CiU i el PSC, l'equip de govern del Consell Comarcal estarà format per un total de 19 consellers (CiU-PSC) dels 33 que formen el ple del Consell. Els socialistes consideren que des que Balliu va assumir la Presidència l'abril de 2013 -en substitució de Robert Fauria, que està imputat pel cas Manga- ha hagut de prendre un seguit de mesures i decisions que en moltes ocasions de ben segur no li han estat fàcils però les ha pres i no li ha tremolat la mà. "Per això, des del PSC hem vist amb molt bons ulls l'oferta que el mateix president ens ha fet", va remarcar Nogué.
Treballar per la comarca
L'entrada del PSC al govern del Consell només té un únic objectiu i és "poder treballar de la mà de Convergència i Unió perquè el Consell Comarcal recuperi la seva normalitat com més aviat millor i els ajuntaments i els ciutadans de la Selva continuïn confiant en un ens que sempre ha estat capdavanter en la majoria de competències que té delegades per part de les diverses administracions", va assegurar Nogué. En aquesta línia, el portaveu socialista al Consell va deixar clara la seva voluntat de treballar pel bé de la comarca des de la primera línia. "Podíem haver criticat la tasca de l'equip de govern, des de segona línia; o bé fer el que hem fet, posar-nos a treballar; la segona opció ens ha semblat la més correcta pel bé de tots", va advertir.
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu (CiU), es va mostrar agraït als socialistes per voler accedir a governar el Consell en un moment com l'actual.
El mateix Balliu va dir que "conec el tarannà i la manera de treballar del portaveu socialista i sabia que, per sobre de tot, prioritzaria la comarca i ha estat així". Per això, el president de l'ens no va dubtar ni un moment a posar-se en contacte amb la formació socialista després de la sortida dels consellers d'ERC del govern.
En aquest sentit, Salvador Balliu va assenyalar que "la seva entrada permetrà que la feina la puguem tirar endavant entre més persones perquè en els darrers mesos els consellers de CiU hem hagut d'assumir les àrees dels consellers d'ERC, que varen sortir a finals del mes de juliol de l'equip de govern".
L'actual president del Consell Comarcal de la Selva va assegurar que no té cap dubte que en aquest nou equip de govern de CiU amb el PSC hi haurà una bona entesa i un bon ambient de treball i que tindrà com a principal objectiu la comarca i els seus ciutadans.
Amb l'entrada del PSC a l'equip de govern, alguns dels consellers assumiran responsabilitats en diferents àrees. Així, tal com va explicar el mateix president de l'ens selvatà, el portaveu dels socialistes, Martí Nogué, es converteix en el nou vicepresident de l'ens comarcal i, alhora, serà el conseller responsable del departament de Serveis a la Ciutadania; paral·lelament assumirà les àrees de Serveis Tècnics i Gestió Tributària.
Font: Diari de Girona

El PSC, nou aliat de CiU en el consell de la Selva

L'acord preveu l'entrada de cinc consellers socialistes a l'equip de govern


Un ple del Consell de la Selva en una imatge d'arxiu.Foto: LLUÍS SERRAT.
1
CiU ja té nou aliat en el Consell Comarcal de la Selva. Després de la marxa d'ERC del govern, a final del mes de juliol, arran del tsunami que va suposar el cas Manga i la implicació de diversos dirigents i treballadors d'aquest organisme, els convergents han signat un acord amb el PSC per recobrar l'estabilitat. D'aquesta manera, cinc dels set consellers socialistes que hi ha actualment a l'ens entraran a formar part de la comissió permanent del ple i assumiran responsabilitats en diverses àrees.
Segons el portaveu del PSC en el consell selvatà, Martí Nogué, s'ha pres aquesta decisió “pel bé de la comarca i els seus ciutadans”. Al seu parer, l'actual president comarcal, Salvador Balliu (CiU), “ha pres un seguit de mesures i decisions que de ben segur no li han estat fàcils però les ha pres i no li ha tremolat la mà”. Per això, segons continua explicant, s'ha vist amb molt bons ulls l'oferta que els va fer el mateix president. “L'únic objectiu és poder treballar amb CiU perquè el consell recuperi la seva normalitat com més aviat millor”, ha assenyalat Nogué. I afegeix: “Podíem haver criticat la tasca de l'equip de govern o bé el que hem fet, que és posar-nos a treballar.”
D'altra banda, Salvador Balliu ha manifestat el seu agraïment a la formació socialista per haver acceptat governar plegats el Consell Comarcal de la Selva en un moment com l'actual: “Conec el tarannà i la manera de treballar del portaveu socialista i sabia que, per sobre de tot, prioritzaria la comarca.” En aquest sentit, Balliu creu que l'entrada del nou soci permetrà una millor gestió de la feina, ja que, des de la sortida d'ERC de l'equip de govern, CiU havia assumit totes les carteres.
El cartipàs
Ara, el nou cartipàs atribueix la vicepresidència del consell a Martí Nogué, que també serà responsable de Serveis a la Ciutadania, Serveis Tècnics i Gestió Tributària. El PSC també portarà Promoció i Desenvolupament Social i Sostenible a través de Manel Roqueta, que també liderarà Desenvolupament Turístic i Cultura; Josep Manel Valverde assumirà Sostenibilitat i Territori; Josep Fernàndez s'encarregarà d'Esports, i Enric Nualart serà el responsable de Noves Tecnologies.
Font: El Punt

dijous, 24 de juliol del 2014

PARLEM DE LES PISCINES

Darrerament s'ha parlat molt de les piscines i dels seus preus; però la informació que donen és verídica? No ho creiem així... el més greu és que tampoc no prenem la calma per tal de comparar aquesta informació (com de tantes altres)

Ens hem pres aquesta molèstia per tal d'esvair els dubtes que es presenten al respecte:Davant aquesta comparativa, encara podem dir que les piscines són les més cares de la Comarca?
Quins serveis tenim?
No disposem de bonificacions en la mateixa quantia si també fem servir el gimnàs municipal? En aquest sentit tenim servei i la qualitat d'una gestió privada...
Quant a les famílies i a la consideració de les mateixes érem els més adelantats també dins les Comarques ja que es consideraven com a unitat familiar els que visquessin dins la mateixa direcció independentment si era reconstituida, monoparental.... aquest any s'ha tornat ha adaptar per tal de donar més cobertura així com s'ha eliminat la diferenciació entre estar empadronat o no ja que també es considerava un "greuge comparatiu"... taxes més econòmiques, bona qualitat i servei... 

dimecres, 21 de maig del 2014

SILS INICIA UN TALLER D'HORTS ECOLÒGICS PER A L'AUTOCONSUM

Alumnes  marcant el terreny i preparant-lo pel planter

Dimarts es va iniciar al municipi de Sils un Taller d’horts ecològics per a l’autoconsum. Aquests tallers en desenvoluparan durant  sessions de 2 hores tots els dimarts fins el 17 de juny, combinant la formació pràctica i teòrica però sempre sobre el terreny.

L’objectiu del mateix és donar coneixements bàsics a l’alumne sobre com desenvolupar una activitat en agricultura ecològica per a l’autoconsum així com que l’alumne pugui desenvolupar estratègies per planificar i gestionar amb eficàcia el seu hort amb els criteris que ha aprés.

Aquest projecte és una iniciativa del Consell Comarcal de La Selva que es portarà a terme a diferents municipis de la comarca i a la qual Sils s’ha acollit, té una cabuda per uns 15 alumnes i està adreçat principalment a famílies que visquin a les urbanitzacions i susceptibles d’exclusió social, per la manca de mobilitat i solvència- a les que ja s’han  reservant unes places. També es pretén amb aquest projecte donar una ocupació, compartir i fer socialització entre tots els participants.


Per tal de posar en marxa el projecte, l’Ajuntament de Sils ha cedit un espai municipal a la zona de Les Comes el qual s’ha adequat per a tal activitat a través de la neteja i anivellament del terreny i l’establiment d’un punt d’aigua, dins aquest projecte es proporcionarà eines per a poder-lo treballar (fanga, aixada, rasclet...). Per altra banda,  des de Serveis Socials han derivat les persones que ocuparan les places de caire social i la resta s’ha publicitat al públic en general.
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL

RECUPERACIÓ DE LA LLACUNA TERCIÀRIA


L’Ajuntament de Sils ha pres la decisió -conjuntament amb el Consell Comarcal que gestiona la Depuradora- de recuperar la Llacuna Terciària de l’Estany de Sils per tal d’evitar episodis de dessecació continuada com la que va tenir lloc durant l’estiu passat.
Per tal de posar-la en funcionament s’ha procedit a la neteja de l’extensió que ocupa aquesta llacuna (1 hectàrea aproximadament) i s’ha arranjat la tuberia de connexió amb les aigües depurades – malmesa pel propi desús-. Posteriorment, s’ha emplenat aquesta terciària amb les aigües depurades on romandran entre 8 i 15 dies per tal que el canyís existent pugui fer el procés natural d’anivellar els diferents components de l’aigua abans d’entrar a l’Estany pròpiament dit a través de la Llacuna Permanent.
Aquesta dessecació natural ja és positiva per l’eliminació d’espècies invasores a l’Estany com la carpa, i per la regeneració de la diversitat floral pròpia. Però, atès la manca de precipitacions dels darrers temps, l’any 2013 l’Estany de Sils havia quedat sec els mesos centrals de l’estiu- fet normal del cicle natural de l’aigua- que es va perllongar fins al mes de novembre,  on en condicions normals en anys anteriors ja havien recuperat la seva capacitat.

Per tal de controlar els nivells hidràulics, en el moment de recuperar l’Estany ja s’havia previst la connexió de les aigües depurades a través d’una bassa terciària existent a l’entrada de la Llacuna Permanent ; aquesta instal·lació però, estava desús.

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

dimecres, 16 d’abril del 2014

ANEM PER FEINA ESTIU 2014

Seguint el  Pla de Joventut s'han convocat les bases de Treball pel Personal Temporal durant l'estiu del 2014 adreçat al jovent.
  • Socorristes (2 places)
  • Bases personal temporal aux.administratius(de 21 a 24 anys)
  • Bases personal temporal Brigada Jove (de 16 a 17 anys i de 18 a 20 anys)
  • Bases personal temporal Brigada Jove ( de 21 a 29 anys)
Per a més informació podreu veure les bases i descarregar la instància corresponent  a la següent adreça:

dijous, 27 de març del 2014

divendres, 7 de març del 2014

MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2014

Un any més, el dia 8 de març les dones de tot el món sortim al carrer per celebrar el Dia Internacional de les Dones. Aquesta commemoració centenària simbolitza la lluita històrica per la igualtat de gènere. 
Perquè malauradament, a les nostres societats encara s’hi arrelen estructures i situacions que dificulten el ple desenvolupament de les dones: la desigualtat salarial, la menor presència en espais de poder, la segregació ocupacional, la manca de coresponsabilitat en les tasques de cura i de la llar, o la violència masclista, són evidències que hem de seguir treballant i sumant esforços per fer efectiva la igualtat de gènere. 
Això ens obliga a pensar en la implicació de tota la societat –homes i dones- per tal de fer-nos partícips i protagonistes del trencament d’estereotips que ha de dur a un canvi d'actitud de la societat, el canvi de mentalitat col·lectiu imprescindible per avançar plegats en aquest gran repte col·lectiu. 
També és moment de recordar les grans fites en la consecució dels drets civils, polítics i socials de les dones, moments clau com l’adquisició del dret al vot - important avenç del qual s’han complert 80 anys -, el dret a l’accés a l’educació superior, el dret a la lliure disposició dels propis béns, l’aprovació d’instruments legals més recents, com la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, la Ley Integral contra la Violencia de Género, o la Llei catalana del Dret de les Dones a eradicar la Violència Masclista. 
Però al costat d'aquestes fites ara també cal alçar la veu i denunciar com,altres marcs legals referents al nostre país, queden afectats per tot tipus de reformes que desgraciadament no es situen en la lògica d' ampliar els drets de les dones o bé la igualtat efectiva amb els homes. 
Aquí podem destacar la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, que amenaça clarament la funció que han desenvolupat els ajuntaments democràtics alhora de donar respostes a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes des de la proximitat. Aquest és el cas de les polítiques i serveis municipals adreçats a la promoció de les dones o bé a l'atenció de 
les víctimes de violència masclista, la continuïtat dels quals queda compromesa i qüestionada. I el cas més actual i flagrant, sens dubte és la Reforma del Govern de l'Estat pel que fa a la Llei de Salut sexual i reproductiva vigent des del 2010, que suposa un atac directe a la llibertat de les dones i al dret a decidir sobre el seu propi cos. 
Per tot plegat, hem de recordar que garantir la igualtat d’oportunitats per totes les dones, és avançar cap a una societat més democràtica, és afavorir el benestar i el desenvolupament humà, 
és promoure un nou model social situant les persones en el centre de les estratègies i les actuacions. I aquesta ha de ser una de les finalitats del compromís global de les administracions locals sempre al costat de les dones i de les organitzacions que defensen i reivindiquen el seu reconeixement com a ciutadanes de ple dret. 

Font: web municipal sils.catdimecres, 26 de febrer del 2014

CONVENI DE CREMES CONTROLADES A L'ESTANY DE SILS

Cremes controlades a l´Estany de Sils per reduir la biomassa

26.02.2014 | 07:47
L´excés de matèria orgànica "compromet el moviment de la fauna".
L´excés de matèria orgànica "compromet el moviment de la fauna". 

L'Ajuntament de Sils, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural han acordat que demà es realitzaran cremes controlades a l'Estany de Sils amb l'objectiu de reduir l'acumulació de biomassa i matèria orgànica en ambients humits, que "actualment compromet el moviment de la fauna que hi habita". Segons el consistori, "es preveu cremar una superfície màxima de 2,20 hectàrees de vegetació herbàcia en diferents clapes de forma i mida irregular". Els encarregats d'executar les feines seran el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) i el Cos d'Agents Rurals amb col·laboració de l'Ajuntament de Sils, el qual també ha coordinat i posat a disposició d'aquesta actuació a l'ADF i a la Policia Local.
Font: Diari de Girona


EXECUCIÓ DE CREMES CONTROLADES HIVERN 2014
ESPAI NATURAL DELS ESTANYS DE SILS

L’Ajuntament de Sils ha consensuat un model de gestió amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural que executarà durant l’hivern 2014 cremes controlades a l’Estany de Sils.

L’objectiu de les cremes és reduir l’acumulació de biomassa i matèria orgànica en ambients humits, que actualment compromet el moviment de la fauna que hi habita. En aquest sentit es preveu cremar una superfície màxima de 2,20 hectàrees de vegetació herbàcia en diferents clapes de forma i mida irregular.

Aquestes cremes es duran a terme el proper dijous 27 de febrer de 2014.

Les feines seran executades pel Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) i el Cos d’Agents Rurals amb col·laboració de l’Ajuntament de Sils,el qual també ha coordinat i posat a disposició d’aquesta actuació a l’ADF i a la Policia Local.

L'Estany de Sils és un espai natural protegit inclòs en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de Catalunya i a la xarxa europea d'espais naturals Natura 2000. Fins a mitjans del segle XIX els terrenys inclosos en aquest espai corresponien a una llacuna que fou dessecada per tal d'obtenir noves terres de conreu i lluitar contra el paludisme. Tanmateix, gràcies a les condicions d'especial humitat i inundabilitat, encara es conserven diverses espècies de flora i fauna característiques de les zones humides; en un context predominantment mediterrani, la conservació d'espais com l'Estany de Sils ha esdevingut del màxim interès.

dilluns, 3 de febrer del 2014

CELEBRACIÓ DIA MUNDIAL DE LES ZONES HUMIDES

Jornada pedagògica per celebrar el Dia Mundial de les Zones Humides

El treball realitzat des de l'Ajuntament en referència als estanys es desplega a través de diferents àrees, tant la de medi ambient, com la d'ensenyament com la de promoció econòmica. Aquesta s'ha desenvolupat des d'un concepte pedagògic per tal que els alumnes de l'Institut de Sils puguin conèixer què són els Acords de Custòdia.

Sils vol treure “suc” als seus estanys

L'Ajuntament reivindica la zona com a eina de promoció turística

Un grup d'estudiants de l'institut va aprendre com funciona la Custòdia del Territori, una eina de protecció d'espais naturals


Els estudiants de l'institut, amb l'alcalde i regidors, que divendres van celebrar el Dia de les Zones Humides.Foto: N. FORNS.
1
L'Ajuntament vol donarun impuls més a aquesta zona d'alt interès paisatgístic
Tots els escolars de Sils, un dia o altre, passen per l'estany del municipi. Però diuen que si preguntéssim als adults del poble, tindríem més d'una sorpresa. L'estany de Sils és un espai natural protegit inclòs en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de Catalunya i en la xarxa europea d'espais naturals Natura 2000. De fet, és una petita part d'una gran llacuna que havia arribat a tenir una superfície aproximada de 7 quilòmetres quadrats i que es va començar a dessecar el segle XIII per combatre la malària i tenir més terres de conreu. Actualment l'estany té un nivell d'aigua molt variable segons l'època de l'any, i es treballa perquè la llacuna sigui permanent. L'Ajuntament vol donar un impuls més a aquesta zona d'alt interès paisatgístic, i preveu fer treballs per senyalitzar la zona d'aparcament i el centre d'informació dels estanys, que des de fa un mes obre cada dia, igual que el centre d'interpretació.
L'Ajuntament calcula que fins ara hi ha hagut uns tres mil visitants cada any, tenint en compte que només era obert els caps de setmana. També s'ha incorporat com a novetat una ruta guiada per Iphone i Ipad (encara no hi ha la versió per a dispositius Android). “En cada punt que passes et dóna informació de la zona”, explica el regidor de Cultura i Promoció Econòmica, Carles Taberner. “Crec que en trèiem poc rendiment, ara volem fer visites guiades un cop al mes, tenim un lloc amb un alt valor paisatgístic i ho hem de saber aprofitar”, afegeix. Una de les idees que es planteja l'Ajuntament és fer visites teatralitzades, i promoure el municipi no només amb l'estany, sinó també amb la gastronomia (les cuineres de Sils) i les llegendes, com ara la de La Porta a l'infern.
Precisament ahir se celebrava el Dia Mundial de les Zones Humides i l'alcalde, Martí Nogué, va rebre un grup d'estudiants de l'institut de Sils al centre d'interpretació. Els joves (d'entre 12 i 15 anys) van visitar el centre, on van esmorzar, i després van fer un joc de rol sobre la Custòdia del Territori, una eina de protecció de zones especialment vulnerables en què l'administració treballa amb els propietaris de terrenys per la conservació d'un espai. En aquestes visites, a més, els joves aprenen a fer de guia per posteriorment acompanyar nens de primària a l'estany.
L'eina de Custòdia del Territori fa entre dos i tres anys que funciona a Sils, segons va explicar Nogué. “Al voltant de l'estany es va arribar a acords amb els propietaris que tenen terrenys que no utilitzen, i l'Ajuntament els condiciona i neteja per tenir un entorn al màxim de bé”, va explicar. Aquest any l'Ajuntament ha comptat amb tres persones que han ajudat a condicionar l'espai, contractades a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Gràcies a les condicions d'especial humitat, encara es conserven espècies de flora i fauna característiques de les zones humides. En els darrers segles, les àrees d'inundació natural han estat en recessió i avui són escasses a Catalunya.
FONT: EL PUNT AVUI

dissabte, 1 de febrer del 2014

ROMÀ DALMAU, TOTA UNA VIDA ENTREGAT AL MUNICIPI

Sils concedeix la màxima distinció a Romà Dalmau

El ple de l'Ajuntament aprova atorgar per primera vegada el Pin d'Or a un veí sense estar vinculat a la política

31.01.2014 | 16:06
Romà Dalmau Vila, que rebrà el Pin d´Or del municipi, ahir a Sils.
Romà Dalmau Vila, que rebrà el Pin d´Or del municipi, ahir a Sils.
Si alguna persona de Sils mereix avui dia la màxima distinció que pot concedir l'Ajuntament, aquesta és el sr. Romà Dalmau Vila, un veí considerat, de forma unànime, com l'ànima del poble. El ple va aprovar ahir otorgar-li el Pin d'Or, que fins ara només s'havia donat a regidors i alcaldes que han servit al municipi des de l'arribada de la democràcia. Un canvi en el reglament va obrir fa uns mesos la possibilitat que qualsevol veí pogués optar a la distinció, i Dalmau ha estat el primer.
Només amb el currículum ja n'hi hauria prou per entendre els motius d'aquesta decisió. Entre les seves aportacions més conegudes destaquen els quaranta anys d'organització de l'Aplec de la Sardana, els 32 anys ensenyant sardanes a l'estiu, la fundació d'un equip de futbol juvenil federat per primera vegada a Sils, la fundació de la Festa de la Vellesa que va engegar amb Jaume Ripoll... A banda, participava activament en totes aquelles activitats populars i socials del poble i no faltava en cap acte social o reunió que anés enfocada a dinamitzar i millorar Sils.
És també conegut per la seva professió de jutge, que va exercir durant 10 anys com a titular al municipi, excepte un any a Maçanet. Ha estat l'encarregat del llibret de programacions, anunciants i escrits, de fer la Festa Major i d'altres festes populars del poble. Va iniciar, juntament amb Narcís Figueras, una ONG adherida a Metges Sense Fronteres. Ell mateix va promoure l'arribada i estada d'una família sud-americana afectada per un huracà, ajudant a la mare (vídua) a trobar feina i residència, i als fills a anar a una bona escola.
També ha estat al món empresarial, ha jugat a futbol i va ser promotor de la instal·lació de casetes i enllumenat al camp de futbol al bosc de Can Cuca. I el més important, és casat amb la senyora Angelina, té tres fills i cinc néts (un dels quals, Albert Dalmau, és exjugador del FCBarcelona B i actual membre de la plantilla del Cadis CF).
Amb 79 anys, ahir ens va rebre al seu domicili, on no para de rebre visites després que recentment li han diagnosticat una malaltia que afronta "el màxim de bé possible", assegura. I de suport no li'n falta, perquè des que va arribar al municipi amb 7 anys, s'hi ha guanyat un bon lloc.
El Pin d'or "no el mereixo", sorprèn Dalmau valorant la distinció. "Les tasques que he fet no han estat per obligació" tot i que "suposa un agraïment de l'Ajuntament i del poble de Sils que hi ha darrere".
Recorda que "de jove ja participava en tot el que feia el poble", una infància que, assegura convençut, "no la canviaria pel que tenen ara els joves, o els meus néts". "Abans jugàvem amb una pilota de draps, a les baldufes... i ara ho tenen tot i s'avorreixen", afirma. El poble s'ha transformat, amb "escoles noves, un pavelló, una estació envejable..." i dels records de joventut recorda el servei militar a Ceuta. "El dia de la verge de Montserrat als catalans ens van deixar anar de paisà, es va fer missa en català a la catedral i després vam ballar sardanes. Això ho dius i diuen que és mentida", diu somrient, "però és del tot cert".
Per l'alcalde Martí Nogué, el Sr. Dalmau "s'ha dedicat a ajudar els altres, és un referent, sempre implicat amb tot i és de justícia concedir-li la distinció. Ara com ara és l'ànima del poble, sens dubte".
FONT: Diari de Girona

dijous, 23 de gener del 2014

CONSULTA POPULAR SOBRE LA MAT
El proper diumenge tindrà lloc al Passeig de Sts. Cosme i Damià la Consulta Popular sobre la MAT. L'Ajuntament de Sils ha facilitat les connexions necessàries (punt de llum i Wifi) en  suport i col·laboració a la mateixa. 

DIA MUNDIAL DE LES ZONES HUMIDES


dimarts, 7 de gener del 2014

PRESSUPOST 2014

L'Ajuntament de Sils aprova un pressupost de 4,2 milions

L'Ajuntament de Sils ha aprovat per a l'any vinent un pressupost que ascendeix als 4.212.640,62 euros, xifra que representa un increment del 4,92% respecte al d'enguany. Els comptes destinen 50.000 euros a la construcció de dues pistes de pàdel, 40.000 al desenvolupament del PAES i 10.000 més a mobiliari urbà. També hi ha una partida per a maquinària del gimnàs municipal i una altra per a l'adquisició d'un vehicle policial. L'endeutament municipal és del 41,5%, i el govern local espera que l'any vinent es rebaixi al 35%. S'aconseguirà gràcies a “polítiques de contenció de la despesa exercides per aquest consistori”, segons l'alcalde Martí Nogué. El 2007, era del 70%
Font: El Punt Avui.
El projecte de pressupost per l’any 2014 va ser aprovat en ple per l’Ajuntament de Sils el passat dimecres dia 9.
En ésser la liquidació pressupostària aprovada de l’exercici 2012 positiva amb un romanent de tresoreria de més de 360.000.-€, no cal adoptar cap de les mesures previsibles per reequilibrar les situacions adverses.
Respecte  al pressupost del 2013, durant aquest exercici, hem continuat amb les mesures restrictives i de contenció de la despesa i el que esperem, sense perjudici de la liquidació pressupostària , sigui positiva.
El projecte de pressupost pel 2014 es presenta anivellat equilibrat en la quantitat de 4.212.640’62€; el que representa un increment del 4’92% respecte l’anterior, i en termes absoluts correspon a 197.501€. El municipi de Sils té actualment un nivell d’endeutament del 41’5% i es preveu que aquest sigui del 35% a finals del proper any. Cal recordar que gràcies a les polítiques de contenció de la despesa exercides per aquest consistori l’endeutament s’ha anat reduint progressivament des del 2007 que era gairebé d’un 70%.

El que es preveu durant el proper exercici és:   
                                  
·         Modificacions quant als ingressos:  
o   Increment en 114.000€  dels recursos tributaris, adaptant els conceptes d’ingressos al principal de recaptació.
o   Increment de l’ICIO en 15.000€, atès no es preveuen més devolucions tal i com s’havia donat en exercicis anteriors.
o   Increment de l’aportació de participació dels tributs de l’Estat (PIE) equivalents a 75.000€.
o   Es consideren les mateixes quanties en conceptes de subvenció corresponents a la Llar d’Infants i Diputació.

·         Modificacions de les despeses:
o   No s’incrementa la despesa de personal d’acord amb els Pressuposts Generals de l’Estat.
o   Es manté la contenció de la despesa de bens corrents amb l’únic increment per concepte d’arranjament de carrers i més dotació al fons de contingència corresponents a  75.000€ i 20.000€ respectivament.
o   Increment a la partida de R.M.C. d’equipaments municipals.
o   Reajustament a la baixa de la neteja de les dependències municipals mantenint la qualitat del servei.
o   Increment de les partides de caràcter social i manteniment de les ajudes i subvencions.
o   Increment de les despeses en activitats culturals.

·         Inversions:
o   Construcció de dos pistes de pàdel = 50.000€
o   Desenvolupament del PAES = 40.000€
o   Mobiliari urbà = 10.000€
o   Inversions en maquinària pel gimnàs municipal
o   Adquisició vehicle brigada i policia

dijous, 2 de gener del 2014

COMPREM AL POBLE, COMPREM A CASA


RAONS PER DONAR SUPORT AL COMERÇ LOCAL:

* Per proximitat, perquè ens estalviem els desplaçaments
* Per la qualitat dels seus productes
* Per una atenció més personalitzada i de confiança
* Perquè donen vida als nostres carrers
* Perquè són els nostres veïns
* Perquè fomentem l'ocupació al nostre municipi