dimarts, 26 d’abril del 2011

PER UNA ESCOLA PÚBLICA I DE QUALITAT

El grup Independents de Sils IDS (PSC-PM) ha presentat al ple d'ahir dimarts una moció sobre la Política Educativa amb relació a la retallada pressupostària; ja que:

Davant la situació de crisi econòmica que viu el nostre país des de fa 3 anys, els governs municipals, malgrat la manca de revisió del model de finançament local i assumint despeses més enllà de les nostres competències directes, hem actuat amb responsabilitat, garantint, dins de les nostres possibilitats i amb els recursos amb els que comptem, la cohesió social en els nostres municipis, amb polítiques socials de proximitat i atenció personalitzada.

En els darrers anys la Generalitat de Catalunya ha donat suport als ens locals en aquest esforç per garantir la cohesió social i per atendre i pal·liar la situació de crisi, amb l'increment de recursos pressupostaris directes dedicats al món local. En el marc de l'acció de govern les despeses d'educació s'havien considerat prioritàries.

Tanmateix, el canvi polític en el govern de la Generalitat, arrel de les eleccions autonòmiques del passat mes de novembre, ha posat en risc aquesta orientació de la Generalitat respecte al món local i respecte a les polítiques socials, tal com s'ha pogut comprovar amb els anuncis i declaracions dels diferents membres del nou Govern en els últims mesos i molt especialment amb els retalls pressupostaris en educació i la reducció de despeses en el sistema educatiu.


Per tant, s'acorda instar el Govern de la Generalitat a:


1.- Prioritzar les despeses en Educació a l'hora d'elaborar el Pla d'Ajust econòmic.

2.- Garantir l'acabament d'aquelles actuacions de remodelació de centres escolars que ja estiguin en curs, així com aquelles que estiguin planificades i que tinguin finançament assignat.

3.- Garantir la construcció de nous centres escolars que tinguin finançament assignat.

4.- Planificar i programar econòmicament els nous centres escolars necessaris en funció de les previsions de matriculació.

5.- Mantenir el programa d'introducció d'ordinadors a les aules en aquells centres escolars que el venen aplicant, i elaborar una previsió temporal i econòmica per a la digitalització de la totalitat del sistema educatiu.

6.- Impulsar els projectes d'institut-escola que hagin estat acordats amb els ajuntaments.

7.- En la línia del compromís adquirit pel president de la Generalitat davant el Parlament de Catalunya durant el debat d'investidura, no augmentar el nombre d'alts càrrecs i càrrecs de confiança respecte a l'estructura central del Departament d'Ensenyament de l'anterior Govern.

8.- Identificar les partides econòmiques que donen cobertura als programes transversals relacionats amb l'acolliment de l'alumnat immigrant, amb l'ensenyament de llengües i amb els plans d'entorn territorials.

9.- Assegurar la inclusió escolar a les escoles concertades, garantint les ajudes destinades a l'acolliment d'alumnat immigrant.

10.- Atendre la demanda de les associacions de pares i mades d'alumnes per garantir les ajudes necessàries per a activitats extraescolars durant la setmana de vacances d'hivern.

11.- Assegurar els recursos necessaris per a les despeses de funcionament bàsiques dels centres educatius, inclosos materials, electricitat i calefacció.

12.- Mantenir la clara determinació expressada en la Llei d'Educació de Catalunya corresponents a les competències municipals en educació perquè aquells Ajuntaments que ho vulguin puguin avançar significativament en la descentralització i la corresponsabilitat en aquest àmbit.


La moció ha estat aprovada per unanimitat de tots els equips.

dimecres, 20 d’abril del 2011

MUNICIPALS 2011: LA NOSTRA LLISTA

La nostra formació us presenta la llista que hem elaborat per a les properes eleccions municipals a Sils.

Tal i com diu el nostre eslògan: CONTINUAREM TREBALLANT PER TU, molts/es dels/les integrants de la nostra agrupació han demostrat al llarg dels anys el seu esforç, dedicació i treball desinteressat pel nostre municipi a través de diferents entitats locals; així com la plena participació als diferents events i expressions culturals i lúdiques que transcorren dins el calendari anual d'activitats.


CONTINUAREM TREBALLANT PER TU, aquesta ha estat una de les finalitats de la nostra formació, aconseguir reunir un grup de persones, un equip on el treball i la dedicació pel municipi sigui el seu objectiu: un treball constant, fructífer i silenciós que ha contribuït a enriquir el nostre poble amb les seves aportacions.


1.- MARTÍ NOGUÉ i SELVA
2.- JOAN COT i PORCELL
3.- ANDREU ARREDONDO i RODRÍGUEZ
4.- MARIA JOSEP LÓPEZ i RUIZ
5.- MERCÈ PASCUAL i FONTANILS
6.- CARLES TABERNER i MORELL
7.- LOLI JURADO i GARCIA
8.- LUPE SADA i MARTÍNEZ
9.- ESTHER RUIZ i TEJERO
10.- NARCÍS FIGUERAS i CAPDEVILA
11.- JUAN CARLOS BLÁZQUEZ i RAMOS
12.- NEUS GENÉ i MASSUET
13.- NATI ADROGUER i ESTEBAN

Suplents:
1.- ALBERT OLIVERA i MUXI
2.- XAVIER GARCÍA i BARCELÓ
3.- XAVIER TRIGUERO i GENÍS
4.- PILI HERRERA i MOLINA
5.- CLAUDIA MOISE
dimarts, 19 d’abril del 2011

QUÈ SUPOSARÀ EL NOU POUM?


Com ja es va recollir anteriorment, el nou planejament no inclou gaires variacions respecte de les normes vigents actualment; llavors, on són els canvis?1.- SÒL URBANITZABLE, aquest no augmenta en relació a la situació actual, però si que recull que un 30% del sostre edificable es destini a habitatges de protecció que aniran repartits a cada una de les unitats d’actuació; així com les zones verdes i els equipaments.


Aquest fet suposa que hi hagin destinats 15.000 metres que es cediran a Ensenyament per ubicar l’edificació definitiva del futur Institut; eliminant els actuals problemes d’espai que pateixen els/les alumnes.2.- SÒL INDUSTRIAL, no experimenta gaires canvis però si que variaran els usos actuals; els qual s’han actualitzat ja que el creixement i les noves demandes requereixen altres actuacions i necessitats. En aquest sentit s’ha desestimat la petició de la creació d’un petit hotel al centre ja que les normes subsidiàries ara ja no ho permeten.Aquesta nova revisió del POUM i la seva aprovació suposen:

  • Una planificació vista del nostre municipi a 15 o 20 anys que contempla la xarxa bàsica per la mobilitat (els carrers principals) i que a mesura que cada sector es vagi desenvolupant sorgiran els carrers secundaris que definiran tota la trama urbana.


  • Ordenar sectors disseminats com a unitats més del municipi i a on es preveu fer arribar els diferents serveis dels que ara estan privats (aigua, clavegueram, gas...) en el moment que aquest sector es desenvolupi.


  • Ordenar el sectors de l’Estació (actual aparcament) per poder ubicar el nou edifici de Biblioteca i Arxiu Municipal; així com zones verdes i zona destinada a l’aparcament.


  • Disminuir les alçades de les edificacions en planta baixa més 2 pisos màxim d’alçada. Per no repetir les estructures del Sector Sud i així mantenir la residencialitat que caracteritzava el nostre municipi fins el “boom immobiliari”.


  • Allunyar definitivament el traçat de la variant de Sils (C-63) del nucli urbà (on estava prevista de fer), ubicant-la a la zona del Massabé per així enllaçar amb l’autopista AP-7, garantint en aquest procés les mesures ambientals i de garantia del Departament.


Per tant, gràcies a l’aprovació es comença a gestar un nou planejament que definirà el creixement del nostre municipi dins els nous paràmetres de sostenibilitat i respecte mediambiental; actualitzant les bases a normes actualitzades que responen al creixement sofert els darrers anys.


dissabte, 16 d’abril del 2011

APROVEN PER MAJORIA EL PRIMER POUM A SILS

El municipi encara es regeix per les normes subsidiàries del 1985

SILS, JOSEP MARIA SEBASTIAN

El municipi de Sils, a la comarca de la Selva, va aprovar ahir provisionalment el seu primer pla d'ordenació urbana municipal (POUM), ja que es consideren obsoletes les normes subsidiàries que regulen l'urbanisme i que daten del 1985.


El nou pla s'ha posat tres vegades a exposició pública. La preceptiva de l'aprovació inicial, que es va fer l'any 2005, quan a l'equip de govern hi havia CIU; una altra que es va fer de manera voluntària, a iniciativa del nou govern en minoria d'Independents per Sils, i la tercera, després d'haver atès la majoria d'al·legacions que hi havien presentat els veïns i d'atendre els suggeriments dels grups de l'oposició, CIU, AMS i ICV-EUiA. De fet, el nou planejament no inclou gaires canvis respecte de les normes vigents actualment.

Pel que fa al sòl urbanitzable, gairebé no augmenta en relació amb la situació actual, i com a novetat el mpla recull que un 30% del sostre edificable es destini a habitatges de protecció. Tampoc experimenta gairebé cap canvi el terreny destinat a sòl industrial, que es deixa com ara. En canvi, sí que hi ha variacions en alguns usos actuals. L'alcalde, Martí Nogué, posa com a exemple que han hagut de desestimar una demanda per a fer un petit hotel al centre perquè les normes subsidiàries no ho permeten. CIU i AMS hi van votar a favor i ICV-EUiA, en contra.
DIARI EL PUNT

dimecres, 6 d’abril del 2011

AMB IL·LUSIÓ I COMPROMÍS


Un cop més les municipals ja són aquí i el nostre grup torna a presentar-se amb més il·lusió i compromís que mai i amb l'experiència d'haver-vos representat durant aquests darrers 4 anys - i en minoria, cosa no gens fàcil, tot s'ha de dir-. D'aquests darrers quatre anys ara no farem balanç de la feina feta (ja l'hem comentada en articles anteriors), però si que es desprèn una idea que serà la base del nostre treball i a la que us convidem a reflexionar: * Quin és el model de convivència que volem al nostre municipi? - Respecte i harmonia amb la mirada posada en el futur? O bé pel contrari: enfrontament i crispació? Nosaltres, com molts de vosaltres, continuem apostant pel primer model. I en aquest sentit estem elaborant el nostre programa i la nostra llista, - que en breu es presentaran-, i que com hem apuntat respon a aquesta idea: Conviure en el respecte i l'harmonia i, en aquest sentit, treballar per tot el municipi. Per això, hem estat oberts a diferents idees, punts de vista, propostes, reflexions, crítiques...i també - ho hem de dir- hem fet avaluació de les nostres actuacions per continuar sent coneixedors dels nostres errors, valorar-los i sobretot reflexionar en com podem fer per millorar aquestes actuacions. És molt important no perdre aquesta concepció i fer reflexió, no podem creure que tot ho hem fet bé, els errors ens fan humans i ens ajuden a créixer. Conviure en el respecte: continuar treballant en aquest sentit, per davant de tot som gent del poble, com tots, amb la nostra feina i preocupacions i que ens devem a la confiança que ens vau dipositar, per tant, tothom hi té cabuda. Conviure en l'harmonia: tenim un entorn privilegiat- els estanys, les rieres, les gorgues, els prats, la nostra fauna i flora. No els hem d'abandonar, hem de conviure respectant i sent sostenibles amb aquest entorn... Treballar per tot el municipi: Som un poble amb una dispersitat geogràfica que no ens hauria de distanciar sinó ans el contrari fer més forts, unir-nos. Aquesta dispersitat geogràfica genera demandes diferents i per nosaltres totes són importants en igual grau, totes s'han d'escoltar i donar resposta. Sense extrendre'ns més, amb aquestes pinzellades us convido a la reflexió inicial i a participar activament de la "Festa de la Democràcia" que en breu tornarem a viure.