dissabte, 16 d’abril de 2011

APROVEN PER MAJORIA EL PRIMER POUM A SILS

El municipi encara es regeix per les normes subsidiàries del 1985

SILS, JOSEP MARIA SEBASTIAN

El municipi de Sils, a la comarca de la Selva, va aprovar ahir provisionalment el seu primer pla d'ordenació urbana municipal (POUM), ja que es consideren obsoletes les normes subsidiàries que regulen l'urbanisme i que daten del 1985.


El nou pla s'ha posat tres vegades a exposició pública. La preceptiva de l'aprovació inicial, que es va fer l'any 2005, quan a l'equip de govern hi havia CIU; una altra que es va fer de manera voluntària, a iniciativa del nou govern en minoria d'Independents per Sils, i la tercera, després d'haver atès la majoria d'al·legacions que hi havien presentat els veïns i d'atendre els suggeriments dels grups de l'oposició, CIU, AMS i ICV-EUiA. De fet, el nou planejament no inclou gaires canvis respecte de les normes vigents actualment.

Pel que fa al sòl urbanitzable, gairebé no augmenta en relació amb la situació actual, i com a novetat el mpla recull que un 30% del sostre edificable es destini a habitatges de protecció. Tampoc experimenta gairebé cap canvi el terreny destinat a sòl industrial, que es deixa com ara. En canvi, sí que hi ha variacions en alguns usos actuals. L'alcalde, Martí Nogué, posa com a exemple que han hagut de desestimar una demanda per a fer un petit hotel al centre perquè les normes subsidiàries no ho permeten. CIU i AMS hi van votar a favor i ICV-EUiA, en contra.
DIARI EL PUNT