dimarts, 30 de setembre del 2008

3a SETMANA I+ DE LA CUSTÒDIA DEL TERRITORIACTES PER CELEBRAR LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI
Aquest cap de setmana es celebrarà la 3a setmana de la custòdia del territori amb l'organització de diverses activitats
L'ajuntament de Sils ja fa dos anys que forma part de la Xarxa de Custòdia del Territori, organització sense ànim de lucre que impulsa el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al nostre país. Aquest any l'ajuntament ha signat el seu primer acord de custòdia per gestionar una parcel·la amb un alt valor natural i un gran potencial de recuperació.


Per celebrar aquest fet i per acompanyar a la Xarxa de Custòdia del Territori en la seva 3a Setmana de Custòdia del Territori, s'han organitzat una sèrie d'activitats per a tots els públics a l'entorn de l'Estany de Sils.


El dissabte podreu gaudir d'un anellament científic al que esteu tots convidats, acompanyar als agents rurals en l'alliberament d'aus i visitar l'exposició fotogràfica d'ocells que inaugurarem tot seguit.


El diumenge al matí hi haurà una sessió de contes sobre l'Estany al Centre Cívic i després, sortirem des del moll de l'estació per fer una visita guiada per l'Estany que acabarem amb un aperitiu per a tots els assistents.


Us hi esperem!

dilluns, 29 de setembre del 2008

El Consell de la Selva engega un nou servei per fomentar l’ús del cotxe compartit


Aquest servei pretén facilitar als ciutadans de la comarca una altra alternativa en els seus desplaçaments tenint en compte mesures de sostenibilitat en la mobilitat

El servei consisteix a facilitar la trobada de persones que estan interessades a compartir el vehicle privat a l’hora d’anar a treballar, a estudiar o fer un viatge puntual

El Consell Comarcal de la Selva ha engegat un nou servei destinat a tots els habitants de la comarca amb la finalitat de fomentar l’ús del cotxe compartit. El projecte de “compartir cotxe” neix de la voluntat de fomentar entre la població de la comarca un ús més racional del cotxe. El servei consisteix a facilitar la trobada de persones que estan interessades a compartir el vehicle privat a l’hora d’anar a treballar, a estudiar o fer un viatge puntual.

Entre els objectius que pretén aquest nou servei hi ha facilitar als ciutadans i a les ciutadanes de la comarca de la Selva una altra alternativa en els seus desplaçaments tenint en compte mesures de sostenibilitat en la mobilitat. Així mateix, es pretén disminuir la contaminació i el consum energètic produït pels vehicles privats. Finalment la posada en marxa d’aquest servei vol millorar la utilització de l’espai públic.

“Comparteix cotxe” funciona mitjançant aquest servei veureu on-line les persones que estan inscrites per fer un viatge semblant al vostre. A través del correu electrònic us podreu posar en contacte amb elles, així com també veureu quines són les seves preferències, si disposen o no de cotxe, el motiu del viatge, i tot un seguit de dades per fer més fàcil la trobada de companys i companyes. En aquest sentit, podreu deixar un missatge electrònic a aquelles persones que considereu que són adients per compartir un mateix viatge. Tot de manera immediata, gratuïta i sense intermediaris.

Podeu accedir-hi a través de la pàgina principal on començar els tràmits és:

http://www.selva.compartir.org

Creix el Servei Comarcal de Català de la Selva


Aquest servei compta amb més mitjans per poder potenciar la feina que duu a terme dins l’àmbit del Centre de Normalització Lingüística de Girona, pertanyent a la xarxa del Consorci per a la Normalització Lingüístic,

El Servei Comarcal de Català de la Selva compta a partir d’aquest setembre amb una nova tècnica i amplia les seves instal•lacions, ubicades a la seu del Consell Comarcal.


Coincidint amb l’inici d’un nou període d’inscripcions per als cursos de català per a adults, el Servei Comarcal de Català de la Selva (SCC de la Selva) ha ampliat tant la plantilla com les instal•lacions a fi de millorar els serveis que ofereix i poder dur a terme les diferents tasques relacionades amb la normalització lingüística i l’ensenyament de la llengua.

Després de més de setze anys d’existència, el Servei Comarcal de Català de la Selva havia quedat petit per poder desenvolupar amb normalitat les seves funcions, sobretot arran de l’increment continuat del nombre de cursos de català que organitza any rere any el Consorci per a la Normalització Lingüística. A la Selva, aquest organisme té representació a Blanes, Lloret de Mar i Arbúcies. La resta de pobles de la comarca són atesos pel Servei Comarcal de Català de la Selva, que està ubicat a la seu del Consell Comarcal, a la població de Santa Coloma de Farners.

Les causes de l’increment en el nombre de cursos cal buscar-les, per una banda, en l’impacte del fenomen de la nova immigració i, per l’altra, en l’augment de població que s’ha produït durant els últims quinze anys.


Augment demogràfic

La població de la Selva ha crescut molt al llarg de la darrera dècada. Si l’any 1996 l’àrea atesa pel Servei Comarcal de Català de la Selva comptava amb uns 55.000 habitants, actualment aquesta xifra ja supera els 83.000, cosa que vol dir un augment superior al 50%. Així, alguns pobles de l’interior de la comarca superen ja els 6.000 o els 7.000 habitants, com ara Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva o Vidreres.

Paral•lelament, el nombre de persones immigrades també ha augmentat d’una manera molt significativa: s’ha passat de 1.345 (any 1996) a prop d’11.000 persones nascudes fora de l’Estat espanyol. A Santa Coloma de Farners, aquestes persones provenen majoritàriament de països com el Marroc, Romania, Gàmbia i l’Índia, per bé que el padró recull més d’una seixantena de nacionalitats.

En altres municipis la situació és semblant, encara que el col•lectiu majoritari pot variar d’un lloc a l’altre. Així, tant a Anglès com a Sant Hilari Sacalm destaquen notablement les persones procedents del Marroc, però en tots dos pobles la segona comunitat més nombrosa és la portuguesa. En canvi, a Sils i a Maçanet de la Selva el més remarcable és la presència d’un important col•lectiu xinès.

A aquest fet cal afegir-hi una altra realitat: molts municipis de la Selva estan creixent amb l’arribada de persones provinents de la resta de l’Estat espanyol i, sobretot, de la zona metropolitana de Barcelona. Per tot plegat, la pressió demogràfica a què està sotmesa la comarca incideix plenament en els índexs sociolingüístics i justifica una demanda creixent de recursos per fer front a la nova situació. Així, molts ajuntaments demanen poder dur a terme formació en llengua catalana, tant per a nouvinguts, com per a la població autòctona amb dèficits relacionats amb la competència lingüística.


Els cursos de català

Davant d’aquest fet, el nombre de cursos organitzats pel Servei Comarcal de la Selva no ha parat de créixer i darrerament l’increment s’ha accelerat d’una forma espectacular. L’evolució en el nombre de cursos ha estat la següent:

Setembre de 1998 5 cursos
Setembre de 2003 9 cursos
Setembre de 2006 14 cursos
Setembre de 2007 28 cursos
Setembre de 2008 32 cursos (previsió)

D’aquesta manera, el període 2007-2008 ha acabat amb prop de 1.100 persones inscrites als cursos.


Assessorament i dinamització

Les tasques del Servei Comarcal de Català de la Selva no s’acaben amb l’ensenyament de la llengua catalana. Des del Servei també s’ofereix assessorament lingüístic a les administracions locals, al sector socioeconòmic, a les entitats i als particulars. Així doncs, es revisen textos, s’informa sobre recursos existents, etc.

Una altra de les funcions destacades del Servei és la dinamització de la llengua en qualsevol àmbit, ja sigui partint d’iniciatives institucionals o d’àmbit nacional, ja sigui elaborant propostes d’àmbit local i comarcal. En aquests moments el Servei de Català Comarcal de la Selva està treballant per posar novament en marxa el programa “Voluntariat per la llengua” a Santa Coloma de Farners i a diversos municipis de la comarca.

Col•laboració amb altres organismes

En el marc de les seves funcions, el Servei col•labora sovint amb altres organismes i amb entitats de la comarca. És especialment remarcable la relació establerta amb l’Associació Intercultural Samba Kubally, així com la col•laboració estreta amb l’Escola d’Adults de Santa Coloma de Farners, fruit de la qual han sorgit nombroses iniciatives que han tingut com a escenari la capital de la Selva: jornades culturals, xerrades d’escriptors, activitats a l’entorn de Sant Jordi, etc. També s’han editat materials diversos, com el cartell La ratafia, àmpliament distribuït en el marc de la Festa de la Ratafia que s’organitza cada any a Santa Coloma, o l’opuscle Parlem-nos, que ha servit de punt de partida per a propostes semblants arreu de Catalunya.

A partir d’ara, doncs, el Servei Comarcal de Català de la Selva compta amb més mitjans per poder potenciar la feina que duu a terme dins l’àmbit del Centre de Normalització Lingüística de Girona, pertanyent a la xarxa del Consorci per a la Normalització Lingüística, l’òrgan territorial que des de l’any 1989 aplica a Catalunya la política lingüística del Govern i que està format actualment per la Generalitat de Catalunya, més de 80 ajuntaments, 37 consells comarcals i la Diputació de Girona.

El Servei Comarcal de Català de la Selva ofereix els seus serveis des de la seu del Consell Comarcal de la Selva, al passeig de Sant Salvador, 25, i s’hi pot contactar per mitjà de l’adreça selva@cpnl.cat, el telèfon 872 973 890 o el web www.cpnl.cat.

divendres, 26 de setembre del 2008

PER UN MILLOR SERVEI D’ESCOLA BRESSOL PER A LES FAMÍLIES DE SILSVolem dedicar aquest espai a una qüestió que ha estat tristament d’actualitat al nostre poble i que ha motivat preocupació: la situació de l’escola bressol. No és una situació nova ni que s’hagi generat ara, però sí que ha calgut trobar-hi solució en aquests moments.
Hem hagut d’afrontar temes pendents que s’arrossegaven de temps enrere,
si bé ara han esclatat. Alguns dels regidors que s’han ocupat d’aquesta àrea en el passat poden corroborar que és així.
Després de diverses incidències que, en la nostra opinió, podien haver posat en perill el bon servei que la Llar d’Infants La Quitxalla ha de prestar a les famílies de Sils, l’equip de govern es va posar en contacte amb la Fundació ESCALER per encarregarli una valoració i unes perspectives immediates.
El seu informe detallava la situació en què es trobava la Llar d’Infants: hi detectava necessitats i mancances i feia una sèrie de propostes d’actuació de caràcter imminent.
Un cop rebut l’informe, des de l’equip de govern vàrem mantenir reunions amb els diferents grups polítics municipals amb l’objectiu de donar a conèixer les conclusions i criteris del document. També es van convocar els pares i mares que porten els seus infants a la Llar per informar-los i recollir- ne opinions i suggeriments.
A petició de les famílies, es va considerar prioritari mantenir el personal eventual (cal saber que el personal fi x es trobava tot ell de baixa per incapacitat laboral transitòria), així com les condicions en què prestaven el
servei, com a mínim fi ns a la fi del curs. La primera actuació proposada era acabar el curs escolar contractant un equip de suport que ajudés, si calia, la direcció de la Llar a elaborar els informes de valoració i planifi - car el proper curs. No va ser necessari ja que aquestes tasques es van dur a terme
per l’equip eventual a plena satisfacció de tothom.
Seguint les conclusions de l’informe i aprofi tant la posada en funcionament de la nova Llar d’Infants de Sils, tots ens hem d’esforçar –i l’equip de govern ho farà– per aconseguir que la Llar d’Infants presti un
servei de qualitat i s’evitin situacions que els últims anys havien provocat desconfi ança i recel.
Obrim, doncs, una nova etapa amb una direcció pedagògica portada per professionals coneixedors del sector. L’Ajuntament encomanarà la gestió del servei públic de l’escola bressol a una persona o entitat mitjançant
contracte administratiu, mantenint sempre la titularitat del servei que no pot deixar de tenir. Som conscients que algun grup municipal interpretarà que és una privatització encoberta, res més lluny de la realitat.
S’ha vist que aquesta és la forma més adient de superar la situació viscuda i guanyar en qualitat: la gestió serà assumida per una fundació, entitat o empresa especialitzada en aquest tipus d’activitats, la qual es farà
càrrec de la direcció de la Llar d’Infants la Quitxalla.
Hem fet front a una situació compromesa, en un temps molt breu i sempre amb l’esperit de servir millor els interessos de les famílies de Sils que necessiten el servei de la llar d’infants. I tornarem a fer-ho sempre
que calgui.
Degut a una baixada en la demanda del servei de la llar d’infants, ens hem vist abocats a l’amortització de dos llocs de treball de les educadores que fi ns ara formaven part de l’equip educatiu a la llar.

dijous, 25 de setembre del 2008

dimecres, 24 de setembre del 2008

Les noves policies locals de la Selva, sense atribucions 7 mesos després de ser creadesEls tres nous cossos de policia local de la Selva comencen a prendre forma però de moment, els seus agents no tenen les atribucions: no poden dur pistola ni detenir delinqüents. De fet, des que la Comissió de Policia de Catalunya va donar llum verda a la creació dels cossos de policia de Caldes de Malavella, Arbúcies i Sils a principis del mes de març d'aquest any, els canvis no s'acaben de notar pel que fa a oferir més serveis a la ciutadania, ja que els tres muncipis fins ara disposaven de servei de vigilants municipals i les funcions no han variat. De fet, tal i com va explicar la regidora de Governació de Caldes de Malavella, Anna M. Sàbat (PIC), es tracta d'un procés lent i llarg "i de moment actuen amb poques diferències". Alguns exemples de la manca de noves atribucions són que encara no porten armes, no tenen competències per multar ni tramitar denúncies ni per fer controls de trànsit.
De tota manera, el que sí han fet pobles com Arbúcies i Caldes durant aquests set mesos és donar el tret de sortida al cos de policia local, convocant un concurs d'oposició de places. A Arbúcies, tot i que falta la resolució per decret d'alcaldia del concurs per validar-lo, el concurs l'han guanyat tres antics vigilants i un policia d'un altre municipi. A Caldes, on s'han ocupat quatre places i des de prinicipis de mes, el cos ja està constituït com a tal.
Dels que han obtingut la plaça, dos de Caldes i un d'Arbúcies van començar dilluns el curs de formació bàsica de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, per on han de passar tots els vigilants municipals que han obtingut plaça per tal d'exercir d'agent local. De tota manera, a Arbúcies, per tal de comandar la policia, s'ha optat per contractar externament un caporal procedent de la plantilla de la policia de Tossa de Mar; a Caldes en canvi, es mantindrà com a cap l'actual dels Vigilants.
Tot i que encara no exerceixen com a policies locals, en el que sí ja es nota l'existència d'aquest nou cos de seguretat tant a Caldes com a Arbúcies és amb els seus automòbils, ja que s'han adaptat amb nous colors i porten els rètols de "Policia Local". De tota manera, el regidor de Governació d'Arbúcies, Josep Carripiço, va explicar que en el cas d'Arbúcies tot i que encara oficialment no té policia local; el que ja es començar a notar és amb "un canvi en com afrontar els problemes", ressalta el regidor. Els cossos policials de Caldes i Arbúcies es preveu que en un parell d'anys puguin funcionar a ple rendiment, un cop formats tots els seus agents.

Més lentitud a Sils
El cas de Sils és diferent: si bé fa uns vuit anys encara tenien cos de policia local i llavors, es va transformar en vigilants, ara s'ha fet a la inversa; en el cos de vigilants ja hi havia tres agents de policia i segons l'alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS), aquests ja ho són i per tant, ja tenen la formació feta.
De tota manera, perquè els agents de Sils comencin a actuar com a policia local cal encara convocar el concurs d'oposició de cinc noves places i un cop esti?guin aprovades, "automàticament ja seran agents de policial local", ressalta el regidor de Governació, Joan Cot (IdS); que augura que fins a finals d'any o a principis del vinent, no serà possible i que per tant serà un procés llarg.

Diari de Girona

divendres, 19 de setembre del 2008

EL ESTANYS DE SILS PER JOAN FIEls Estanys de Sils from Albert Blanch on Vimeo.

http://www.estanysdesils.com/inici.html

Jornada “Municipis gironins contra el canvi climàtic”


Divendres 26 de setembre de 9 a 2 del matí a l’Hotel Santa Marta de Lloret de Mar, que organitza l’Ajuntament de Lloret de Mar i el CILMA amb la col·laboració de l’Àrea de Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona.

Aquesta jornada es dirigeix a alcaldes, regidors i tècnics dels ens locals de les comarques gironines i l’objecte és posar de manifest la voluntat dels municipis gironins en reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i en participar des de les comarques gironines en el marc post-2012, així com establir les accions prioritàries de lluita contra el canvi climàtic.

dijous, 18 de setembre del 2008

Curs de tecnificació de l´Escola FCB a Sils

Els joves futbolistes d'edats compreses entre els 6 i 14 anys (prebenjamins, benjamins, alevins i infantils) tindran l'oportunitat de treballar amb l'Escola del FC Barcelona a partir del mes vinent al camp de Menorquines de Sils. Les proves d'accés al centre de tecnificació seran el 22 i 29 de setembre de 18.30 a 20.00. La matrícula és de 80 € (amb equipació inclosa) i les places són limitades.

Diari de Girona

Els municipis de Catalunya demanen al Govern que negociï amb l’Estat un augment transitori de la capacitat d’endeutament per realitzar més inversions


Les entitats municipalistes reclamen una moratòria en l’aplicació de la Llei General Pressupostària que els permeti invertir en obra pública

El conseller Castells dóna suport a les reivindicacions dels ens locals sobre la millora del finançament local

Barcelona, 17 de setembre del 2008. – La Comissió Municipalista de Catalunya, formada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), amb els seus presidents al capdavant, Salvador Esteve i Manuel Bustos, respectivament, s’han reunit aquest matí amb el conseller d’Economia i Finances de la Generalitat, Antoni Castells, per abordar la situació actual de la negociació sobre el finançament.

Els representants de les entitats municipalistes han explicitat el suport del món local al govern en el context de la negociació sobre el finançament autònim. De la mateixa manera, els alcaldes han demanant suport recíproc: “Estem en un moment difícil i necessitem el recolzament del Govern per plantejar aquests temes a l’Estat”, ha afirmat Salvador Esteve.

D’acord amb això, les reivindicacions dels governs locals fan referència a l’adopció de mesures transitòries mentre no s’acordi un nou model de finançament. En aquest sentit, els ajuntaments volen sol·licitar al Govern de l’Estat l’estudi d’una moratòria en l’aplicació de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, i una reforma urgent de la mateixa, que permeti que aquelles administracions que compleixin amb la resta de ratis legals i que demostrin una suficient capacitat financera, puguin augmentar la seva capacitat d’endeutament en un nombre limitat d’exercicis; i demanar al Govern de l’Estat la creació d’un fons específic que permeti retornar l’IVA pagat per les inversions fetes pels Ajuntaments, amb l’obligació de reinvertir-los en nous projectes.

Finalment, Esteve ha anunciat que l’ACM i la FMC “farem un grup de treball que serà l’embrió d’una comissió dels municipis i la conselleria per començar a treballar les mesures urgents”.

Els alcaldes de Tordera, Joan Carles García; de Sarrià de Ter, Roger Torrent; de Reus, Lluís Miquel Pérez; del Prat de Llobregat, Lluís Tejedor; i de Ripollet, Juan M. Parralejo; també han assistit a la reunió com a representants de la Comissió Municipalista.

dilluns, 15 de setembre del 2008

SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC SOBRE LA LLEI D’ESTRANGERIAEl nou servei d'assessorament jurídic sobre la llei d'estrangeria a Sils

Des de l’any 2005 el Consell Comarcal de la Selva a través del programa Equal, del Fons Social Europeu, oferia el servei d’assessorament jurídic itinerant a 4 municipis de la comarca.

Amb el finançament de la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, en data d’1 de setembre s’ha començat un servei setmanal, en els municipis d’Anglès, Sant Hilari Sacalm i Sils amb la voluntat de donar servei també a la resta de municipis de la comarca.

Aquest servei està dirigit a persones estrangeres no comunitàries, empresaris que contractin persones estrangeres, membres d’associacions d’immigrants o d’ajuda i col•laboració amb immigrats i professionals de diferents àmbits que treballen amb col•lectius d’immigrants.

El que s’ofereix en aquest servei és informació, assessorament legal i suport jurídic per resoldre qüestions relacionades amb la llei d’estrangeria.

• Autoritzacions de treball i residència
• Reagrupament familiar
• Regularització (arrelament social i laboral)
• Nacionalitat espanyola
• Oferta nominativa
• Altres

Els horaris són els següents:

DILLUNS de 17 a 19 h

Al CENTRE CÍVIC - C/ Vidreres, 4

Des del Pla de Comarcal de Ciutadania i Immigració us agrairem que feu arribar aquesta informació a les persones que els hi pugui interessar.

Moltes gràcies per la vostra col•laboració.

diumenge, 14 de setembre del 2008

Sils vol ampliar l'espai protegit de l'estany amb la gestió de finques abandonades


L'Ajuntament de Sils ha arribat a acords de custòdia amb propietaris que tenen finques properes a l'estany i que actualment estan abandonades o són improductives. Això permetrà ampliar la zona conservada i recuperar vegetació i fauna autòctona. Segons explica l'alcalde, Martí Nogué (IdS-PSC), l'Ajuntament s'encarregarà de fer la neteja i el manteniment d'aquests espais. «Per als propietaris no suposa cap cost i, a més, poden recuperar els terrenys quan ells vulguin», sosté Nogué. L'alcalde assegura que l'Ajuntament tampoc no haurà de fer una inversió elevada ja que els treballs els executarà la brigada municipal o bé el grup de manteniment de l'estany.

De moment, la meitat de la quinzena de propietaris als quals s'ha fet arribar aquest acord de custòdia han acceptat la proposta. «S'han triat finques que tenen algun tret especial o que tenen vegetació típica de la zona dels estanys, com ara freixedes o prats», continua explicant l'alcalde, pel qual aquesta operació servirà per gestionar més bé la zona dels estanys, ampliar l'espai conservat i oferir més atractius per als usuaris i visitants.

D'altra banda, l'ONG Acció Natura du a terme unes jornades de voluntariat per a la recuperació de l'estany, finançades per la CAM. Els voluntaris han fet diverses sessions de formació i han col·laborat en projectes com ara la creació d'un inventari botànic, un cens d'amfibis i rèptils i l'anellatge i cens d'ocells. Aquesta tasca permet estudiar l'estat i evolució de la biodiversitat d'aquest espai natural per determinar les futures actuacions que protegeixin les espècies de flora i fauna autòctones de les invasores.

El Punt

dissabte, 13 de setembre del 2008

Sols la meitat dels nens pujaran dilluns al bus escolar des de les urbanitzacions


Se suprimeixen 12 rutes i el Consell tem que dilluns alumnes vulguin viatjar sense pagar

A tres dies que comenci el nou curs escolar, la polèmica sobre el transport escolar no obligatori, aquell que trasllada els alumnes de primària i secundària des dels nuclis allunyats i les urbanitzacions als seus centres escolars, segueix oberta a la Selva. Dels 1.500 alumnes que usaven l'any passat aquest transport, solament la meitat pujaran dilluns al bus: al servei, que enguany és de pagament per primera vegada, només s'hi han inscrit uns 700, segons dades del Consell Comarcal de la Selva.
Dimarts passat les dades eren molt pitjors: només 300 inscrits. Però amb l'ampliació del període d'inscripció fins el passat dia 10, les matrícules han augmentat. Tot i això, la baixada d'usuaris ha provocat que 12 de les gairebé 30 rutes que hi havia l'any passat s'hagin suprimit. La consellera d'Educació del Consell Comarcal Sònia da Silva explica que "era més o menys la gent que ens esperàvem" i va avançar que els usuaris poden augmentar perquè la inscripció resta oberta tot el mes.
Els municipis on més es nota la davallada d'alumes és a Maçanet de la Selva, Vidreres i Caldes de Malavella: el curs passat hi havia un total de 17 rutes i ara seran set. De fet, el servei ha perillat a Caldes, ja que dilluns només hi havia17 inscrits i ara són 84, cosa que dóna per fer tres rutes. A Maçanet i Vidreres les rutes es redueixen a la meitat. Els casos de Sils i Santa Coloma de Farners són els més destacats, tot i que per qüestions ben diferents. A Sils, l'Ajuntament paga la totalitat del servei -178 euros per nen- i es passa de 5 línies a 6 a causa de l'obertura del nou institut.
A Santa Coloma, de tenir dues línies de transport passa a no haver-n'hi cap: solament hi ha 10 inscrits. La baixa inscripció és el resultat del boicot acordat entre pares i mares de no usar el transport si no és gratuït. Tot i això, si a finals de mes s'arriba als 15 alumnes es podria donar el servei.
Com a protesta al pagament del bus escolar, els pares i mares de la capital de la Selva es mobilitzaran dilluns al matí en una marxa lenta des de la urbanització Santa Coloma Residencial fins als centres escolars. La consellera d'Educació es mostra a l'expectativa del que passarà la setmana
que ve i explica que tem que alguns estudiants vulguin pujar al bus sense pagar i protagonitzin episodis desagradables, a causa que les famílies decideixin que han d'usar el bus sense pagar.

Diari de Girona

divendres, 12 de setembre del 2008

Una sola veu del municipalisme català per reclamar un nou finançament


Representants municipals de tots els grups polítics s’uneixen al Govern per demanar més recursos per a Catalunya i els seus municipis

La Comissió Municipalista, òrgan d'enllaç permanent entre la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), ha celebrat avui dijous al Palau de la Generalitat un acte per reclamar un nou model de finançament municipal. L’acte ha estat presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, i els presidents de les dues entitats municipalistes, Manuel Bustos (FMC) i Salvador Esteve (ACM), i ha comptat amb prop de 300 assistents entre alcaldes, càrrecs electes locals, diputats i representants del govern de Catalunya.

Durant l’acte s’ha fet lectura de la declaració de la Comissió Municipalista de Catalunya sobre el finançament local. Gairebé 30 anys després de la constitució dels primers ajuntaments democràtics el món local s’uneix per posar de manifest les mancances que encara arrosseguen les administracions locals en matèria de finançament. Durant l’acte, un alcalde de cada força política de l’arc parlamentari ha intervingut per reivindicar, des de cada postura però amb una sola veu la insuficiència financera dels ajuntaments.

El president de la Federació de Municipis, Manuel Bustos, ha volgut destacar en la seva intervenció aquesta unitat del municipalisme català també com a garantia per al progrés del país. Bustos ha reivindicat que són els ajuntament els que estan a prop dels ciutadans, i per tant els que coneixen millor les seves necessitats: “Reivindiquem el que és nostre, més recursos per fer més escoles bressol, més biblioteques, més serveis socials, i això ho fem amb més unitat que mai. El que volem és aconseguir un acord bo per als ajuntaments, i per tant un acord bo per als ciutadans”.

Tal com s’expressa en la declaració, Bustos ha demanat al president de la Generalitat que mentre no s’acorda un nou model de finançament municipal, es puguin impulsar mesures conjunturals com reinvertir l’IVA que han de pagar els ajuntaments en les seves inversions municipals, o autoritzar l’increment de la capacitat d’endeutament dels ens locals. El president de la FMC ha recordat que els ajuntament ofereixen un bon nombre de serveis que potser no són de titularitat municipal, i que malgrat la manca de recursos aquests s’han gestionat amb eficàcia i eficiència. Per acabar, Manuel Bustos ha agraït al president Montilla el seu suport i el seu “compromís”, i li ha reconegut el seu coneixement del món local durant els seus anys al capdavant de diferents responsabilitats en l’administració municipal. De fet, el president Montilla ha recordat en la seva intervenció que la situació no és nova, i que fa 30 anys “tot estava per fer”. Montilla s’ha compromès a aconseguir el millor acord des de la lleialtat i la responsabilitat.

Des de l’ACM, el seu president Salvador Esteve també ha cridat els alcaldes i alcaldesses a la unitat “no per fer retrets” a l’Estat, sinó per avançar cap a l’objectiu comú. Esteve també ha recordat que l’Estatut reconeix competències als ajuntaments que sens dubte han de portar més recursos, i ha apostat per la necessitat que les associacions municipalistes tinguin veu en el moment de negociar el finançament.

Diputació i Generalitat creen una xarxa d'agents d'igualtat


Avui dimecres, 10 de setembre, a 2/4 de 12 del migdia, al despatx de la Presidència, el president de la Diputació de Girona, Enric Vilert, acompanyat de la responsable de Polítiques de Mercat de Treball de la Corporació, Magda Casamitjana, i de la consellera del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, Mar Serna, han signat un conveni de col·laboració entre el Departament de Treball i la Diputació de Girona per al desplegament d'una xarxa d'agents locals d'igualtat a les comarques gironines.
Aquest conveni entre el Departament de Treball, a través de la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball (DGIOT) i el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), i la Diputació de Girona serà vigent durant tres anys i suposarà un finançament del projecte per part de la Generalitat de Catalunya i la Diputació, amb més d'1 milió d'euros i 150.00 euros respectivament. Es preveu que a partir del setembre de 2010, la Diputació passarà a assumir el cofinançament del projecte juntament amb els ens locals beneficiaris.

Xarxa d'agents locals d'igualtat. Aquest conveni entre el Departament de Treball i la Diputació de Girona preveu la creació i el desplegament per tot el territori gironí d'una xarxa de 15 agents d'igualtat, que vetllaran perquè es compleixi la paritat laboral entre homes i dones, i promouran accions i programes específics per fer efectiva aquesta igualtat.
Els objectius específics que concreta el conveni són: desplegar una xarxa de 15 agents d'igualtat amb la finalitat de promoure la realització de programes i la creació d'estructures en l'àmbit local, per fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a l'àmbit laboral; orientar les administracions i els agents socials i econòmics dels municipis, i afavorir que puguin desenvolupar programes específics per col·laborar en la intermediació laboral de dones; promoure la incorporació dels agents una vegada finalitzades les accions establertes en el conveni.
Agents locals d'igualtat. La Diputació de Girona realitzarà la selecció i la contractació, mitjançant convocatòria pública, de 15 treballadors per desenvolupar les funcions d'agents locals d'igualtat.
D'aquests 15 agents locals d'igualtat, 13 es distribuiran en 13 entitats locals arreu del territori de les comarques gironines (seleccionades a través d'uns criteris de valoració com la distribució geogràfica, el nombre d'habitants empadronats a l'àrea d'influència, el nombre d'empreses amb seu social al municipi i el grau de desenvolupament en polítiques d'igualtat de dones i homes) i 2 agents locals d'igualtat més, s'ubicaran a la mateixa Diputació de Girona, on realitzaran tasques de coordinació i suport a la resta d'agents.
El SOC assumirà el 100 % dels costos de contractació dels 15 agents locals durant els tres primers períodes en què s'ha dividit el conveni, i a partir del quart període (de setembre 2010 a agost de 2011), la Diputació donarà suport econòmic per a la contractació dels agents de les entitats locals que continuïn adherides al programa d'actuació, aportant el 25% del cost de la contractació, mentre que el 75% restant del cost, anirà a càrrec de l'entitat local corresponent.
Per la seva banda, el SOC assumirà el finançament de la formació inicial i contínua dels agents locals d'igualtat durant els anys 2008, 2009 i 2010, amb un import màxim total de 9.000 €.

MANIFEST 11 DE SETEMBRE


Manifest aprovat al Ple de la Corporació de data 4 de setembre de 2008.

De nou, ens reunim en el marc de la Diada Nacional de Catalunya, en la Festa per la Llibertat, acte de commemoració popular promogut per la societat civil amb caràcter festiu i popular, però també reivindicatiu.
Avui volem clamar amb força que no acceptarem que es vulneri la voluntat del poble català i, per tant, no ens quedarem de braços plegats davant de cap retallada més a l’Estatut de Catalunya, tal com es pretén fer des del Tribunal Constitucional. L’Estatut de Catalunya hauria de ser el text legal que el mateix Parlament de Catalunya aprovés en representació dels seus ciutadans. L’Estatut del 2006 ja va significar una forta renúncia respecte a l'ambiciós text original al qual havia donat suport el 89% del Parlament de Catalunya. En qualsevol cas, l’Estatut del 2006 va ser aprovat pel Congrés dels Diputats i referendat pel poble de Catalunya.
Dos anys després, no podem acceptar que un Tribunal Constitucional desacreditat per la seva composició partidista i clarament bel•ligerant contra l'avanç de l’autogovern pugui decidir sobre el nostre Estatut. En definitiva, no reconeixem la legitimitat del Tribunal Constitucional per dictar una sentència que rebaixi encara més el text estatutari.
Volem denunciar, a més a més, que l’Estat està impedint amb totes les seves forces l’aplicació efectiva del nou Estatut: la invasió de competències previstes en el text i l’incompliment dels compromisos de finançament impossibiliten l’aplicació dels limitats avenços que el nou text contenia. Fins quan haurem d'aguantar una Espanya que té la paella pel mànec i que no està disposada a complir les seves pròpies lleis? Davant d’aquesta realitat indignant, reclamem la unitat de la societat civil catalana i de les seves forces polítiques per tal de fer respectar la voluntat del poble de Catalunya. Una sentència que rebaixi encara més l’Estatut només pot ser resposta mitjançant la transversalitat civil i política, que oblidi els interessos particulars i prioritzi els del país.
Avui, 11 de setembre de 2008, volem recordar també que, en plena era de la informació, aproximadament la meitat dels valencians no poden veure TV3, en el que és un atac a la unitat de la llengua catalana, però també als drets humans més elementals, com la llibertat d’expressió.
Que sàpiga tothom que continuarem lluitant des de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià per un espai comunicatiu compartit i per construir conjuntament un futur més just i més lliure. I aquest 2008 volem reclamar, també, la capacitat de decidir des de casa nostra sobre la planificació de la xarxa de transports i infraestructures, des d’una perspectiva nacionalment autocentrada i ambientalment sostenible, al servei de tota la societat.
Commemorem la Diada Nacional de Catalunya de manera festiva, i la seguirem commemorant. Per això volem dir ben fort: continuarem defensant i construint el nostre país, amb tothom i per a tothom.

Junts! per Catalunya.

dimecres, 10 de setembre del 2008

Contra el «mosquit tigre»


Trenta-dos ajuntaments s'han sumat a la lluita contra el mosquit tigre a les comarques gironines. Aquest dimarts han signat un conveni que preveu endegar accions destinades a la vigilància, inspecció i seguiment de l'entrada de l'insecte invasor a la demarcació. Aquests 32 municipis se sumen a la quinzena inclosos dins la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter.

ACN/DDG Tot i que d'entrada es comptava que serien 35 municipis els que s'adheririen al conveni, finalment n'hi ha dos que encara estan en negociacions i el tercer és Girona, que preveu impulsar actuacions a través del servei de control de Medi Ambient que ja té.

El conveni preveu que en un termini de quatre anys inverteixin uns dos MEUR (milions d'euros) en tasques per controlar l'entrada del mosquit tigre. Cada ajuntament aportarà una xifra proporcional al perill de la zona. Posar trampes per controlar fins a quin punt l'insecte està estès o emprendre actuacions per eradicar l'espècie localitzada en algun focus són algunes de les actuacions que duran a terme. El president de DipSalut, Josep Marigó, ha explicat que el conveni servirà de marc per treballar sobretot el prevenció. En cas que la plaga es descontroli en algun municipi llavors s'haurien de perfilar les estratègies a seguir per intentar eliminar la presència del mosquit tigre.

'És un turista que no és benvingut', ha detallat Marigó que afirma que en els municipis on hi ha presència del mosquit tigre disminueix la qualitat de vida i que, a més, pot esdevenir un problema de salut pública. El mosquit tigre pot ser vector transmissor d'algunes malalties.

Marigó ha volgut deixar clar que no es tracta d'una senyal d'alarma sinó de tasques de prevenció que l'administració duu a terme per evitar que esdevingui una plaga com ha succeït en altres zones de Catalunya. Tot i que admet que el mosquit tigre ja ha arribat a les comarques gironines -s'han detectat focus a L'Escala, Roses i Lloret de Mar- reitera que no ha agafat a les administracions 'amb el peu canviat' sinó a punt per 'arrossegar complicitats' per evitar que el mosquit tigre s'instauri a la demarcació.

Sota el paraigües del DipSalut -organisme autònom de la Diputació de Girona- i el Servei de Control de Mosquits ja són 47 municipis de les comarques gironines els que comptaran amb un servei de control de l'arribada del mosquit tigre. El conveni també preveu ampliar la plantilla de professionals dedicat a situar i analitzar trampes i comprar vehicles per recórrer el territori.

El president de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, Salvi Güell, ha fet una crida als alcaldes perquè 'no requi' invertir diners en prevenció i alerta que, en cas de no fer-ho, la inversió seria molt superior si la plaga s'estengués al territori. 'Més val destinar aquests menys diners a prevenir que més a eradicar', ha afirmat. També ha posat com a exemple altres zones de Catalunya i altres administracions que 'potser no van fer suficient' i que ara es troben amb una plaga desbordada.

El conveni estableix dos eixos d'actuació, d'una banda la campanya pedagògica i de sensibilització que pretén informar als ciutadans sobre com evitar que proliferi la presència del mosquit tigre. Es tracta d'un insecte 'urbà' perquè no viu en grans masses d'aigua sinó que es reprodueix en petits volum d'aigua estancats. Per aquest motiu és important que la població eviti deixar palanganes, tregui els plats de sota els testos i retiri els elements que poden acumular aigua de pluja als jardins.

El segon eix del conveni consisteix en situar les trampes i radiografiar als 47 municipis l'estat d'implantació del mosquit tigre. També s'hi uniran els alumnes que disposaran d'un equip per fer proves al seu entorn i mirar si hi ha presència de l'insecte invasor.

Els municipis que s'han adherit al conveni són Figueres, La Jonquera, Peralada, Calonge, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Palamós, Cassà de la Selva, Salt, Llagostera, Fornells de la Selva, Celrà, Sarrià de Ter, Vilablareix, Aiguaviva, Banyoles, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Blanes, Caldes de Malavella, Santa Coloma de Farners, Vidreres, Tossa de Mar, Sils, Riudarenes, Vilobí d'Onyar, Riells i Viabrea, Hostalric i Riudellots de la Selva.

Diari de Girona

dimarts, 9 de setembre del 2008

El pagament del bus escolar fa davallar de 1.500 a 300 el nombre d´usuaris a la SelvaEl Consell Comarcal rep 200 inscripcions amb dades incorrectes i els pares admeten que hi ha voluntat de "boicot"

A sis dies que comenci el curs escolar 2008-2009, la polèmica sobre el transport escolar no obligatori a la comarca de la Selva continua. Tot i que el Departament d'Educació i el Consell Comarcal van rebaixar els 290 euros inicials que havien de pagar les famílies a 178 per aquest curs, la davallada d'inscrits ha estat brusca: es passen dels 1.500 inscrits a 300 usuaris.

El transport escolar no obligatori, aquell que trasllada els alumnes de primària i secundària des dels nuclis allunyats i les urbanitzacions als seus centres escolars sense sortir del terme municipal, continua portant polèmica a la comarca. Després de les mobilitzacions de pares i mares d'alumnes dels 11 municipis afectats durant el passat curs reclamant-ne la gratuïtat, ara, un cop anunciat el pagament de 178 euros de quota per aquest curs, el nombre d'usuaris inscrits reflecteix una brusca davallada. Dels 1.500 alumnes que utilitzaven el bus escolar el curs passat per anar des de les urbanitzacions al centre escolar, en aquests moments el Consell Comarcal de la Selva en té inscrits 300; és a dir, una cinquena part. D'aquests 300, s'espera poder arribar a uns 500, ja que al Consell han arribat inscripcions, explica la consellera d'Educació, Sònia da Silva (PSC), amb dades errònies. De tota manera, recorda Da Silva, el termini per apuntar-se a aquest servei de transport escolar no obligatori s'ha ampliat fins aquest dimecres per manca d'inscripcions, i s'espera que el nombre d'alumnes augmenti.
Tal com han explicat a aquest diari algunes Associacions de Pares i Mares (Ampes) de centres la comarca, aquesta clara disminució de la demanda respon a les protestes del curs passat reclamant-ne la gratuïtat i les butlletes errònies responen a un "boicot" per part dels pares, o bé a una manera de forçar una solució al problema: que el Departament d'Educació disminueix més la quota aumentant la seva aportació per aquest servei o en decreti la gratuïtat. Da Silva explica que les negociacions amb Educació han arribat al final i que la intenció de la Generalitat és "generalitzar el pagament d'aquest transport a tot Catalunya".
El pagament del transport escolar no obligatori es va conèixer aquest curs passat però el Departament d'Educació va afirmar que feia dos anys que havia advertit al Consell Comarcal de la Selva que calia conscienciar els usuaris cap al copagament entre Generalitat, ajuntaments i usuaris, ja que és un servei no obligatori -Educació només està obligat a garantir el desplaçament dels alumnes que hagin de canviar de municipi per anar a escola. Ara, les famílies haurien d'haver abonat un primer pagament de 90 euros per la inscripció i solament 300 alumnes ho han fet. Aquest fet significarà la disminució de les línies en quatre de les cinc poblacions amb més alumnes usuaris d'aquest transport escolar: Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva, Santa Coloma de Farners i Vidreres. Els casos de Caldes i Maçanet són els que han notat més la davallada: dels 307 alumnes que agafaven cada dia el transport a Caldes, ara només n'hi ha 17 d'apuntats; cosa que ha fet perillar el transport en aquest poble però, finalment, explica Da Silva, "es podrà fer". A Maçanet, es passarà de quatre busos a un, ja que només hi ha 50 usuaris dels 214 del curs passat. Des de les Ampes del SES Caldes i del CEIP de Maçanet asseguren que hi haurà famílies que s'apuntaran amb el que queda de dies, però que no hi haurà més que una ruta.

Gratuïtat a Sils i Sant Julià

Sils i Sant Julià de Llor i Bonmatí subvencionen la totalitat del servei als seus alumnes.
A Sant Julià de Llor se'n beneficiaran sis i l'alcalde, Joan Grabulosa (CiU), ressaltava ahir que "no estem d'acord que l'Ajuntament, ni el Consell Comarcal ni els pares hagin de pagar res" i afirma que caldria "que la Generalitat valorés cas per cas". A Sils, en canvi, la decisió que el consistori pagués es va portar a ple i la iniciativa va prosperar amb els amb els vots de l'oposició i els vots contraris de l'equip de govern d'IdS, que governa en minoria. Hi ha en aquests moments 190 alumnes apuntats a Sils i es preveu que les rutes que hi havia fins ara es mantinguin, segons el Consell Comarcal, tot i no arribar als 243 alumnes del curs passat. Sònia da Silva va explicar que la vintena d'alumnes d'Hostalric que usen aquest transport escolar també podrien beneficar-se de la seva gratuïtat ja que el consistori s'ho està plantejant. En tancar edició no es va poder contactar amb el batlle d'Hostalric, Josep Frias (CiU).
Pel que fa a Vidreres, Maçanet i Santa Coloma, els ajuntaments donaran una ajuda de 50 euros de forma universal a tots els alumnes que usin aquest transport.

Diari de girona

Dipsalut garanteix que no quedarà cap municipi on es detecti el mosquit tigre sense atendreL'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, ha fet un balanç avui de la presència del mosquit tigre a les comarques gironines. Dipsalut ha informat que, en aquest moments, els únics focus de mosquit tigre a les comarques gironines s'han localitzat a Roses, l'Escala i Lloret de Mar. Segons el seu president, Josep Marigó, "a Roses i l'Escala ja s'han dut a terme les mesures d'eradicació que calien i ara hem d'esperar a veure'n els resultats. Creiem però –ha assenyalat- que d'aquí 15 dies o tres setmanes podrem anunciar que l'hem eradicat".
Pel que fa a Lloret de Mar, Dipsalut afirma que "ja hi ha tots els focus localitzats, encara que posarem en marxa un mostreig més ampli per assegurar que no s'hagi estès".
L'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, ha assegurat que no quedarà cap municipi on es detecti el mosquit tigre sense atendre. Dipsalut signarà, el proper dimarts, un conveni amb 35 ajuntaments amb risc d'assentament del mosquit tigre, que preveu actuacions destinades a la vigilància, inspecció i seguiment de l'entrada del mosquit tigre als termes municipals respectius.
El "Programa per la Vigilància, Seguiment i Control del Mosquit Tigre a la Demarcació de Girona", impulsat per Dipsalut i amb el coneixement tècnic i experiència del Servei de Control de Mosquits, estableix un marc de treball a través del qual s'han plantejat les accions que cal prendre al respecte.
El president de Dipsalut, Josep Marigó, ha explicat que "el programa elaborat pel Servei de Control de Mosquits és únic a Catalunya i preveu dues accions: a) una de pedagògica que finança la Fundació Caixa de Girona amb 120.000 euros i Dipsalut amb 30.000, i b) l'acció sobre el territori, que és la que se signa dimarts amb les autoritats de més de 30 municipis i que representarà una inversió a parts iguals d'uns 2 milions d'euros en quatre anys".
Entre les accions més immediates que preveu el nou conveni, hi ha la creació d'una dotació de set tècnics i sis vehicles per controlar i prevenir l'entrada del mosquit tigre o la posada en servei d'un número de telèfon gratuït perquè els ciutadans puguin informar-se'n.
En referència a la població, Josep Marigó ha ressaltat "la importància de la prevenció i l'anticipació que representa la signatura d'aquest conveni" i ha demanat la col·laboració de la població per "evitar a l'exterior de les cases els recipients com galledes, plats dels testos, cubells,etc., ja que el fet d'acumular aigua quan plou o es rega, pot afavorir la presència del mosquit".

Els ajuntaments. Les àrees urbanes amb un risc més gran d'introducció del mosquit tigre, a la demarcació de Girona són:

En el nivell alt, hi trobem: Riells i Viabrea, Maçanet de la Selva, Sils, Vidreres, Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Castell Platja d'Aro, Calonge, Palamós, Palafrugell, Begur, Pals, Torroella de Montgrí, l'Escala, Girona, Castelló d'Empúries, Roses i Llançà.En el nivell mitjà, hi trobem: Hostalric, Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Vilobí d'Onyar, Caldes de Malavella, Llagostera, Cassà de la Selva, Aiguaviva, Vilablareix, Fornells de la Selva, Salt, Sarrià, Celrà, Banyoles, Sant Pere Pescador, Vilamalla, Figueres, Peralada, Portbou i la Jonquera.
En el nivell baix, hi trobem: Riudellots de la Selva i Vilafant.

dilluns, 8 de setembre del 2008

ACTIVITATS I PROPOSTES FORMATIVES 2008/9el dia 1 de setembre inicien les inscripcions al Centre Cívic.Es pot descarregar el programa dels cursos 2008-2009 clicant aquí
Inici: 11/08/2008 - Fin: 30/06/2009

11 DE SETEMBRE 2008


SOBRE EL TERRENY JOVE 2008Les inscripcions s'iniciaran el proper 5 fins al proper divendres 12 de setembre. Per a més informació, descarregueu-vos el document adjunt (format )

VOLUNTARIAT A L'ESTANY DE SILS


AccióNatura i la Caja de Ahorros del Mediterráneo promouen jornades de voluntariat per a la recuperació de l'Estany de Sils

• El programa, subvencionat per la VOLCAM, té com a objectiu la recuperació i conservació de la biodiversitat de l’estany.

• L’equip de voluntaris i voluntàries que hi participen col•laboren en la confecció d’un inventari botànic i un cens d’amfibis i rèptils.

Per segon any consecutiu, Acciónatura organitza jornades de voluntariat per a la recuperació de l’estany de Sils, subvencionades per la VOLCAM, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. L’ONG i l’entitat bancària s’han unit per promoure el projecte de conservació de la biodiversitat de l’estany, mitjançant un programa de voluntariat format per 8 experts provinents de l’àrea de les Ciències ambientals i de la Biologia.

Els voluntaris, després d’haver realitzat sessions de formació sobre el projecte de l’estany de Sils, han col•laborat en diferents jornades per a la creació d’un inventari botànic, un cens d’amfibis i rèptils i l’anellament i cens d’ocells. Aquesta tasca permet estudiar l’estat i l’evolució de la biodiversitat d’aquest espai natural, per tal de determinar-ne futures actuacions que protegeixin les espècies de la flora i la fauna autòctones en front d’aquelles invasores, que posen en perill l’ecosistema propi dels aiguamolls.

Segons Enric de Roa, cap del projecte, “els voluntaris i voluntàries que participen en aquest projecte estan realitzant una gran tasca, gràcies a la qual serà possible poder conservar la gran diversitat d’espècies de la flora i la fauna pròpies dels aiguamolls de Sils”. A més, afegeix que “els participants en aquest programa van acompanyats d’investigadors d’Acciónatura que coneixen bé les espècies de l’estany, i els ofereixen l’oportunitat d’ajudar-los i al mateix temps conèixer noves espècies a través de les seves explicacions”

El projecte de voluntariat de Recuperació de l’estany de Sils, iniciat el passat mes de juny, finalitzarà a finals d’octubre, havent realitzat un total de 15 sessions de treball de camp.

Sobre Acciónatura

Acciónatura és la primera ONG catalana, sense ànim de lucre, dedicada exclusivament a la protecció i recuperació d’espais naturals. Els nostres principis d’actuació es basen en la independència política i econòmica, a fomentar el diàleg, el consens i la participació.

Acciónatura treballa per la Recuperació de l’estany de Sils des de l’any 1998, impulsant la recuperació dels hàbitats naturals i la diversitat biològica de l’antic aiguamoll, que va patir un procés de dessecació a mitjans del SXIX. L’objectiu és que l’espai final sigui una espècie de mosaic, format per una llacuna envoltada de canyís, prats humits i de pastura i boscos de ribera. A més, es pretén promocionar el turisme ecològic de la zona, amb la construcció d’un centre d’informació i uns itineraris perquè els visitants puguin gaudir de l’espai sense malmetre’l.

Per a més informació:

Meritxell Farràs Permanyer

Responsable de Comunicació

m.farras@accionatura.org

tel. 93 237 38 02

ÈXIT DE L'ACAMPADA JOVE

El passat cap de setmana del 30 i 31 d'agost va tenir lloc l'Acampada jove a Sils. En aquesta es van dur a terme un munt d'activitats en les quals hi regnà el bon ambient i la diversió que proposa gaudir d'una activitat de lleure a l'aire lliure. L'estrella de l'activitat va ser el joc de nit on la companyia de teatre Strafalarius Animacions teatralitzaren una misteri feréstec que els participants van haver de resoldre. L'activitat va resultar tant atractiva que els participants ja pensen en una futura edició.


diumenge, 7 de setembre del 2008

L'AJUNTANET DE SILS FA ACORDS DE CUSTODIA DELS ESTANYS


L'ajuntament de Sils arriba a acords amb propietaris per tal d'establir acords de custòdia que permetran iniciar una gestió en espais propers a la zona de l'Estany, ampliant així la zona conservada.
Es tracta d'una excel·lent notícia que repercutirà en la millora general de l'espai i que, sens dubte, pot servir d'exemple a futures actuacions d'aquest i altres ajuntaments en l'àmbit de la plana selvatana.

http://estanydesils.blogspot.com/2008/09/custdia-del-territori-acords-sils.html

La guarderia de Sils té menys de la meitat de nens pel nou curs i ha de fer fora dues educadoresLa llar d'infants municipal de Sils, La Quitxalla, que comptava el curs passat amb uns 46 alumnes en tindrà enguany menys de la meitat, en concret 19. Aquest fet, segons l'alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS) ha provocat que l'Ajuntament hagi hagut de prescindir de dues de les cinc educadores contractades, ja que "de per sí és un servei deficitari i ara encara més", explica. Pel que fa a la baixada d'alumnes, el primer edil ho atribueix a la falta de confiança en el centre educatiu, que s'ha vist convulsionat els últims mesos per les baixes de tres educadores, un canvi de direcció i sembla ser, tal i com va publicar aquest diari en un article el 23 de maig, també amb problemes de relació entre la plantilla i l'actual directora. Tot això, hauria provocat un desencís d'algunes famílies que han decidit no portar els seus fills a la guarderia municipal durant aquest curs.
Aquests dos fets han irritat l'oposició a l'Ajuntament de Sils, tots els grups (ICV-AMS-CiU) van manifestar en una moció aprovada el passat ple tot -aprovada però amb els vots contraris de l'equip de govern (IdS)- que el govern està fent i ha fet "una mala gestió" del centre educatiu i que la solució no passa per "privatitzar-ne la gestió" explica el portaveu d'ICV-EUiA, Albert Miralles sinó per "una bona gestió, ja que ha funcionat bé durant 20 anys". L'alcalde per la seva banda, considera que la solució és fer "gestió indirecta i no pas una privatizació" del servei per així "guanyar en qualitat del servei i que la gent recuperi la il·lusió i la confiança que han perdut", afirma Nogué. Miralles en canvi, considera que prescindir de dues educadores no és la manera de fer les coses i que el que s'hauria de fer és que "l'Ajuntament es posi a treballar" i que s'impliqui en la gestió. Per això, l'oposició va reclamar la creació d'un consell de participació de la llar d'infants on siguin presents: Ajuntament, pares i educadors per tal que es faci un projecte participatiu i fruit del consens. L'alcalde de Sils va anunciar que la setmana vinent es presentarà un projecte educatiu elaborat per una fundació educativa que "ajudarà també a preparar el futur projecte educatiu del centre".

Viabilitat del nou centre
Des de l'oposició, el líder d'ICV qüestiona que amb un descens tan agreujat d'alumnes, la futura guarderia de Mallorquines Est, que es posarà en funcionament l'any vinent, tingui viabilitat. I critica l'equip de govern afirmant que "no saben gestionar l'actual, són incapaços" tal i com es pot veure amb els acomiadaments i el descens d'alumnes, explica Miralles.
Sils en aquests moments té un públic potencial d'uns 170 nens que poden anar a la guarderia i en canvi, només 19 han escollit apuntar-se a la municipal. Aquest fet, qüestionat per l'oposició en la moció presentada en l'últim ple, preocupa l'alcalde però explica que es mostra convençut que es "retornarà la confiança als pares" amb el nou projecte educatiu que potenciarà la participació.

Diari de Girona

divendres, 5 de setembre del 2008

Sils va aprovar ahir en sessió de ple la demanda d'un crèdit per poder pagar les obres de la llar d'infants i les escoles de Vallcanera


L'Ajuntament de Sils va aprovar ahir en sessió plenària la demanda d'un crèdit per poder pagar les obres de la llar d'infants, que s'està construint al sector Mallorquines Est del municipi i per poder acabar la primer fase de millora de l'entorn de les antigues escoles de Vallcanera. Aquestes obres s'han encarit uns 400.000 euros i han obligat al consistori a demanar aquest crèdit, que no estava previst. El motiu, segons va explicar l'alcalde, Martí Nogué (IdS) és que es preveia "vendre unes parcel·les a subhasta" per acabar de pagar les obres de la nova llar d'infants però, que aquesta va quedar deserta i "no volem regalar-les ni malvendre el patrimoni", ressalta Nogué i per això, finalment s'ha optat per demanar aquest crèdit d'uns 400.000 euros.
Des de l'oposició, el grup de CiU, amb el seu portaveu Francesc Anoro (CiU) va ressaltar que el seu grup votava a favor d'aquest punt del ple perquè "creiem que són obres que cal acabar". En canvi, el portaveu del grup d'ICV-EUiA de Sils, Albert Miralles per la seva banda, va explicar que estaven d'acord a mitges amb el tema del crèdit; entenien que s'hagués de demanar per les obres de la guarderia però que no estaven d'acord que s'hagués de demanar un crèdit per la rehabilitació de l'entorn de les escoles de Vallcanera quan ja està contemplada una ajuda al Pla Únic d'Obres i Serveis (Puosc) de la Generalitat. De fet, l'ajut és de 60.000 euros.

Futur local social
L'Ajuntament de Sils està rehabilitant en aquests moments les antigues escoles de Vallcanera per poder-hi instal·lar-hi un local social obert a les entitats del municipi. Amb la demanda de crèdit aprovada ahir per ple, s'hi contempla l'adequació del seu entorn. Aquesta remodelació dels voltants de les antigues escoles consistirà a acondicionar l'antic pati i la plaça pública que hi ha a la vora i també, la construcció de les voreres i l'enllumenat al camí d'accés que va des de la urbanització de Vallcanera fins a les antigues escoles; on a partir de llavors, explica Nogué "s'hi podrà anar directament a peu".

Construir la nova escola a Vallcanera

En el ple d'ahir, el grup d'AMS a l'oposició, va entrar una moció demanant que l'Ajuntament es replantegi la ubicació de la nova escola, que està prevista a la vora de la nova llar d'infants, el sector de Mallorquines Est i que es situï a Vallcanera, on segons AMS, hi ha prou alumnes per poder-s'hi construir. Aquesta proposta va ser rebutjada per l'equip de govern (IdS) ja que consideren que "ara no és el moment per plantejar-s'ho quan ja s'han cedit els terrenys a la Generalitat", va remarcar l'alcalde, Martí Nogué. CiU, a l'oposició, també es va mostrar contrari a la idea i ICV-EUiA en canvi, a favor. La proposta però, va ser rebutjada.

Diari de Girona

El nou alcalde de Riudarenes culpa Jordi Gironès dels aldarulls al ple d´investidura


CiU desconvoca l'acte informatiu d'aquesta nit "perquè es calmin les coses", diu l'alcalde
El nou alcalde de Riudarenes, Narcís Colomé (CiU) va ser investit dimecres a la nit enmig d'insults i aplaudiments dels membres del públic que van assistir al ple d'investidura i que van omplir la sala de la Cambra Agrària. Molts dels partidaris de l'antic alcalde, Jordi Gironès (AIR-PSC) que va ser sotmès fa tres mesos a una moció d'investidura i que CiU va gua?nyar amb el vot d'un trànsfuga -l'antic regidor d'AIR-PSC José Miguel Martínez- van abandonar la sala d'acte quan Jordi Gironès i els seus regidors van decidir marxar. Tot això, minuts abans que el nou alcalde fes el discurs d'investidura. Aquests, juntament amb els seus partidaris, es van quedar fora de la sala i es van esperar fins que el govern, escortat per Mossos d'Esquadra, va poder finalment abandonar-la enmig d'insults i escridassades. Aquesta imatge de l'oposició i Gironès, segons, Narcís Colomé no és gens bona sinó que el que haurien d'haver fet "és donar exemple" i així, "els seus seguidors haurien també marxat" i no s'hauria d'haver arribat al punt de sortir escortats de la sala de plens, explicava ahir.
El nou alcalde a més va anunciar que finalment, s'ha decidit suspendre l'acte informatiu que s'havia de celebrar aquesta nit al polivalent de Riudarenes, ja que "cal fer alguna cosa" després dels "lamentables fets d'ahir -nit de dimecres pels lectors-" i espera que això, "ajudi a calmar les coses".

Colomé deixa Salut Pública
L'equip de govern estar ultimant el cartipàs i si ahir aquest diari avançava que Montse Valls (CiU) seria la primera tinent d'Alcalde, Josep M. Morató, el segon i José Miguel Martínez, el tercer. Colomé va explicar que ell assumirà les mateixes regidories que tenia en el govern presidit per Ros però que en deixarà una: Salut Pública. Així doncs, el primer edil a més d'Alcalde s'encarregarà de Governació i Serveis Municipals. Pel que fa a projectes imminents, Colomé considera que el primer que cal fer és desencallar la construcció de la nova escola, que s'ha de fer a pocs metres de l'actual.

Diari de Girona

dijous, 4 de setembre del 2008

El nou alcalde de Riudarenes surt escortat del ple per les amenaces i els crits dels partidaris de l'oposició


Unes 200 persones, molt alterades, assisteixen a la investidura de Colomé (CiU)
Narcís Colomé (CiU) va haver de sortir ahir de la sala de plens de Riudarenes, on havia estat investit alcalde, escortat per una dotzena de mossos i enmig de crits, insults i amenaces d'un centenar de persones que l'esperaven al carrer, partidàries del grup a l'oposició, l'AIR-PSC. Va ser el final d'un ple tens i crispat, al qual van assistir unes dues-centes persones: gent d'un bàndol i de l'altre que van cridar i insultar el públic contrari i els regidors, i que van estar a punt d'arribar a les mans.
Força minuts abans de començar, la sala del Sindicat que s'utilitza per a les sessions plenàries era una olla a punt d'explotar. El públic estava indignat perquè un acte d'aquella transcendència es feia en una habitació on caben una cinquantena de persones. I hi havien anat un parell de centenars de veïns. Crits, xiulets, insults i més quan van entrar a la sala els regidors de CiU i el trànsfuga de l'AIR-PSC, José Miguel Martínez. Al mateix temps, aplaudiments dels partidaris dels actuals membres del govern.

Quan Colomé, en aquell moment alcalde en funcions arran de la renúncia del també convergent Jordi Ros, va voler iniciar la sessió els partidaris de l'AIR-PSC no el van deixar parlar. Més crits i insults, músiques de mòbil. Tot per no deixar sentir la veu de Colomé. Finalment, la sessió es va iniciar i va prendre possessió del càrrec la regidora de CiU que substitueix Ros, Mónica Borés. I, posteriorment, es va fer la votació del nou alcalde, en què CiU i el trànsfuga van fer valer la seva majoria per nomenar Colomé.

Al final del ple, els partidaris de l'AIR-PSC esperaven els membres del govern al carrer. Al cap de mitja hora els regidors van sortir, escortats per una dotzena de mossos d'esquadra. La gent, molt alterada, els va seguir fins al pàrquing on tenien el cotxe. Un cordó policial els va impedir avançar. Més crits i amenaces entre partidaris d'un bàndol i de l'altre. I situacions límit, en què gairebé van arribar a les mans.

El Punt

Ampliat el termini per inscriure´s al transport escolar no obligatori fins al 10 de setembre


Ajuntaments, Consell i el Departament d'Educació han decidit ampliar el termini d'inscripció del transport escolar no obligatori -el que trasllada els alumnes des de les urbanitzacions fins a les escoles del nucli- fins al 10 de setembre. El pagament dels primers 90 euros s'havia de fer abans del 18 de juliol i ara els pares tenen temps fins al dia 10. Aquest transport que a partir d'aquest curs s'ha de pagar, amb un quota de 178 euros, va comportar protestes dels pares i mares a la Selva. Finalment, van aconseguir que els ajuntaments més afectats com Caldes, Vidreres i Maçanet aportessin un ajut de 50 euros per nen i fins i tot que Sils en pagui la totalitat. El Consell convocarà ajuts per a les famílies que no pugin pagar aquest transport.

Diari de Girona

Una escorta policial ha de protegir el nou equip de govern de Riudarenes a la sortida del plenariEl mot "crispació", tan utilitzat per referir-se a ambients polítics enrarits, empal·lideix davant allò que es respira a Riudarenes. El trist colofó de la nit el va posar l'escorta policial que va haver de protegir el nou alcalde, Narcís Colomé (CiU), i el seu equip per permetre que sortissin sans i estalvis del local del sindicat agrícola, el lloc on es va celebrar el ple. Abans, crits, insults, imprecacions i desqualificacions de tota mena van salpebrar el plenari en què Riudarenes va nomenar el tercer alcalde del mandat.
Un solemne Jordi Gironès, com a membre de més edat de la taula, es va encarregar d'oficiar la votació. Va ser també l'únic que va saber fer callar la multitud esverada que es va encabir en el minúscul local del plenari. Riudarenencs expectants van ocupar també les escales i l'entrada de l'edifici. "Al primer crit aquesta sala quedarà buida", va advertir l'exalcalde. I la gent, tant els seus partidaris com els de CiU, va callar.
El nou alcalde no ho va tenir tan fàcil. Al final d'un discurs que prometia conciliació i en el que reconeixia que l'alcaldia, tot i haver-li "arribat una mica d'imprevist", és un repte que accepta "amb il·lusió", Colomé es va emocionar, tot i que no va quedar clar si era pel sincer aplaudiment que va rebre de la sala -els partidaris d'AIR-PSC van sortir-ne després de la votació seguint els regidors- o per la situació que li ve a sobre. De tota manera, no és Colomé l'home més qüestionat de Riudarenes, sinó el trànsfuga José Miguel Martínez, que va rebre una escridassada de campionat quan entrava a la sala, somrient i relaxat, sota una pluja d'imprecacions com ara "no et fa vergonya", "cràpula" i "que em retornin el meu vot".

Diari de Girona

dimecres, 3 de setembre del 2008

Aprovació de la recepció de la urbanització Vallcanera Park


El passat dissabte dia 30,va tenir lloc a “La Laguna” l’assemblea de Vallcanera Park per decidir l'extinció de l'EUCM de la urbanització .
El resultat de la mateixa va ser la d’aprovar per unanimitat l’extinció de l’EUCM i que a partir d’ara sigui l’ajuntament el que es faci càrrec de d’urbanització, la qual passarà a ser un barri més del municipi.

Nota lleguida pel regidor Joan Cot a l'assamblea:


Alumnes d´ESO de Sils i Riudarenes estrenen institut


L'insitut de Sils ja està a punt per obrir les portes i acollir uns 70 alumnes de Riudarenes i Sils. Els nois, estudiants d'ESO, s'estalviaran el desplaçament fins a Santa Coloma de Farners, on fins ara s'escolaritzaven els alumnes de secundària d'aquests municipis. L'obertura d'aquesta Secció d'Educació Secundària (SES) a Sils respon a una llarga reivindicació dels municipis propers a la capital de la Selva, i també es vol posar fi la saturació de l'IES Santa Coloma.
El dia 15 de setembre començarà el nou curs escolar a Sils amb uns 70 alumnes de primer d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) al SES de Sils. Segons l'alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS), en aquests moments tot el mobiliari ja està a punt i s'estan fent els últims retocs per començar les classes amb normalitat. Pel que fa a l'edifici definitiu de l'institut, encara no té ubicació concreta ja que l'Ajuntament de Sils està revisant el POUM. De tota manera, Nogué va recordar que un dels terrenys que s'havia proposat al Departament d'Educació és a prop de la nova llar d'infants de Mallorquines i "no els va semblar malament".
Pel que fa a l'escola del poble, el CEIP Jacint Verdaguer, que havia d'ampliar-se durant l'estiu, finalment no s'ha reformat i tampoc s'ha arreglat el sostre del centre escolar, que es va malmetre durant el curs passat quan hi va haver una forta pedregada i es va filtrar tota l'aigua a l'escola. Nogué afirma que "l'Ajuntament ha assentat el sostre" però que Educació no té diners per a una actuació definitiva.

Diari de Girona

CiU convoca un acte i alerta que no hi permetrà ´escridassades ni xiuletsLa sala de plens de la Cambra Agrària acull avui al vespre la investidura del nou alcalde, Narcís Colomé (CiU)

CiU de Riudarenes ha convocat per al proper divendres 5 de setembre una reunió informativa i segons explica l'alcalde accidental Narcís Colomé (CiU) en el bloc de CiU de Riudarenes "no s'hi permetrà cap escridassada ni xiulet per part del públic" i insta aquells no interessats a "sentir els polítics que no hi vagi". Al mateix temps, demana a l'exalcalde de Riudarenes Jordi Gironès (AIR-PSC) que s'hi pugui celebrar un debat i que no s'hi negui com va fer la setmana passada. CiU va demanar celebrar un debat divendres passat durant l'acte informatiu que havia organitzat AIR-PSC i aquests últims s'hi van negar perquè era la seva reunió informativa. Segons Colomé, la voluntat del debat "respon a la necessitat que hi ha a Riudarenes de posar fi a l'excés propagandístic de política i de tornar les coses a la normalitat" i afirma que per part seva, durant el debat "demostrarà que l'oposició només fa que intoxicar" i que si Gironès "no accepta el debat quedarà totalment desacreditat perquè vol dir que no pot defensar la veritat". Finalment, Colomé diu que "a partir de divendres es posarà fi a les especulacions" sobre CiU.

Ple d'investidura
Avui a dos quarts de deu es celebrarà el ple d'investidura del tercer alcalde d'aquesta legislatura a Riudarenes, després que Jordi Ros, número u a les eleccions municipals de 2007 i inductor de la moció de censura que va treure Gironès (AIR-PSC) del poder, acabés dimitint ara fa uns 10 dies. El nou alcalde, si no hi ha sorpreses d'última hora, serà investit amb els vots del seu grup i el vot del trànsfuga José Miguel Martínez. Divendres passat, en l'acte informatiu d'AIR-PSC, l'exalcalde Jordi Gironès va reclamar que CiU li retornés l'alcaldia perquè tot el poble tornés a la normalitat. De moment, res indica que això hagi de succeir sinó hi ha un canvi d'última hora.
En la mateixa sessió plenària extraordinària, que es celebrarà a la Cambra Agrària i no al local polivalent com el grup d'AIR-PSC havia proposat a causa de la possible gran afluència de públic, la nova regidora Mònica Borés (CiU) prendrà possessió del seu càrrec, ja que substitueix el buit de regidor que ha deixat l'exalcalde Jordi Ros en dimitir.

Diari de Girona

CIGONYES ALS ESTANYS


Aquests dies la comarca de la Selva ha viscut la invasió de centenars de cigonyes blanques que han ocupat campanars, grues i teulades d'edificis on han passat la nit, per continuat viatge a l'endemà.

Sils no ha estat una excepció. El dia 21-08 l'Enric de Roa va comptar-ne una vuitantena sobre l'Estany, i el diumenge següent (24-08) en Narcís Turon, de Riudellots, va poder fotografiar aquest estol (informació facilitada per Núria Ribas).

http://estanydesils.blogspot.com/

dimarts, 2 de setembre del 2008

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d'obres


L’Ajuntament de Sils per acord de Ple ordinari del 8 de maig de 2008 va aprovar inicialment el projecte ordinari Obra Complementària pel
Reforç estructura existent als pisos dels mestres.

Aquest ha estat exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils i en no haver-s’hi produït reclamacions ni suggeriments durant l’esmentat termini, s’ha de tenir per aprovat definitivament, en compliment de l’establert en
l’article 38.2 del Decret 179/95 del dia 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis.

Contra aquest acte definitiu en via administrativa, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de lapublicació.

Tanmateix, i d’acord amb el que estableix l’article 116 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, hi ha la possibilitat -amb caràcter
potestatiu i previ a l’esmentada via jurisdiccional- d’interposar recurs de reposició que, si és utilitzat, haurà de presentar-se davant el mateix òrgan que l’hagi dictat, per escrit, i el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació. I s’entendrà desestimat quan no hagi escaigut resolució en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva entrada
en el Registre de l’Ajuntament.

Contra la resolució, expressa o presumpta, del recurs de reposició es podrà interposar recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació de la resolució si aquesta és expressa, i si no és expressa en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà que el recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat presumptament.
No obstant això, se’n podrà interposar qualsevol altre si es considera convenient.

Sils, 19 d’agost de 2008
Martí Nogué Selva
Alcalde