divendres, 12 de setembre de 2008

Diputació i Generalitat creen una xarxa d'agents d'igualtat


Avui dimecres, 10 de setembre, a 2/4 de 12 del migdia, al despatx de la Presidència, el president de la Diputació de Girona, Enric Vilert, acompanyat de la responsable de Polítiques de Mercat de Treball de la Corporació, Magda Casamitjana, i de la consellera del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, Mar Serna, han signat un conveni de col·laboració entre el Departament de Treball i la Diputació de Girona per al desplegament d'una xarxa d'agents locals d'igualtat a les comarques gironines.
Aquest conveni entre el Departament de Treball, a través de la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball (DGIOT) i el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), i la Diputació de Girona serà vigent durant tres anys i suposarà un finançament del projecte per part de la Generalitat de Catalunya i la Diputació, amb més d'1 milió d'euros i 150.00 euros respectivament. Es preveu que a partir del setembre de 2010, la Diputació passarà a assumir el cofinançament del projecte juntament amb els ens locals beneficiaris.

Xarxa d'agents locals d'igualtat. Aquest conveni entre el Departament de Treball i la Diputació de Girona preveu la creació i el desplegament per tot el territori gironí d'una xarxa de 15 agents d'igualtat, que vetllaran perquè es compleixi la paritat laboral entre homes i dones, i promouran accions i programes específics per fer efectiva aquesta igualtat.
Els objectius específics que concreta el conveni són: desplegar una xarxa de 15 agents d'igualtat amb la finalitat de promoure la realització de programes i la creació d'estructures en l'àmbit local, per fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a l'àmbit laboral; orientar les administracions i els agents socials i econòmics dels municipis, i afavorir que puguin desenvolupar programes específics per col·laborar en la intermediació laboral de dones; promoure la incorporació dels agents una vegada finalitzades les accions establertes en el conveni.
Agents locals d'igualtat. La Diputació de Girona realitzarà la selecció i la contractació, mitjançant convocatòria pública, de 15 treballadors per desenvolupar les funcions d'agents locals d'igualtat.
D'aquests 15 agents locals d'igualtat, 13 es distribuiran en 13 entitats locals arreu del territori de les comarques gironines (seleccionades a través d'uns criteris de valoració com la distribució geogràfica, el nombre d'habitants empadronats a l'àrea d'influència, el nombre d'empreses amb seu social al municipi i el grau de desenvolupament en polítiques d'igualtat de dones i homes) i 2 agents locals d'igualtat més, s'ubicaran a la mateixa Diputació de Girona, on realitzaran tasques de coordinació i suport a la resta d'agents.
El SOC assumirà el 100 % dels costos de contractació dels 15 agents locals durant els tres primers períodes en què s'ha dividit el conveni, i a partir del quart període (de setembre 2010 a agost de 2011), la Diputació donarà suport econòmic per a la contractació dels agents de les entitats locals que continuïn adherides al programa d'actuació, aportant el 25% del cost de la contractació, mentre que el 75% restant del cost, anirà a càrrec de l'entitat local corresponent.
Per la seva banda, el SOC assumirà el finançament de la formació inicial i contínua dels agents locals d'igualtat durant els anys 2008, 2009 i 2010, amb un import màxim total de 9.000 €.