dilluns, 29 de setembre de 2008

Creix el Servei Comarcal de Català de la Selva


Aquest servei compta amb més mitjans per poder potenciar la feina que duu a terme dins l’àmbit del Centre de Normalització Lingüística de Girona, pertanyent a la xarxa del Consorci per a la Normalització Lingüístic,

El Servei Comarcal de Català de la Selva compta a partir d’aquest setembre amb una nova tècnica i amplia les seves instal•lacions, ubicades a la seu del Consell Comarcal.


Coincidint amb l’inici d’un nou període d’inscripcions per als cursos de català per a adults, el Servei Comarcal de Català de la Selva (SCC de la Selva) ha ampliat tant la plantilla com les instal•lacions a fi de millorar els serveis que ofereix i poder dur a terme les diferents tasques relacionades amb la normalització lingüística i l’ensenyament de la llengua.

Després de més de setze anys d’existència, el Servei Comarcal de Català de la Selva havia quedat petit per poder desenvolupar amb normalitat les seves funcions, sobretot arran de l’increment continuat del nombre de cursos de català que organitza any rere any el Consorci per a la Normalització Lingüística. A la Selva, aquest organisme té representació a Blanes, Lloret de Mar i Arbúcies. La resta de pobles de la comarca són atesos pel Servei Comarcal de Català de la Selva, que està ubicat a la seu del Consell Comarcal, a la població de Santa Coloma de Farners.

Les causes de l’increment en el nombre de cursos cal buscar-les, per una banda, en l’impacte del fenomen de la nova immigració i, per l’altra, en l’augment de població que s’ha produït durant els últims quinze anys.


Augment demogràfic

La població de la Selva ha crescut molt al llarg de la darrera dècada. Si l’any 1996 l’àrea atesa pel Servei Comarcal de Català de la Selva comptava amb uns 55.000 habitants, actualment aquesta xifra ja supera els 83.000, cosa que vol dir un augment superior al 50%. Així, alguns pobles de l’interior de la comarca superen ja els 6.000 o els 7.000 habitants, com ara Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva o Vidreres.

Paral•lelament, el nombre de persones immigrades també ha augmentat d’una manera molt significativa: s’ha passat de 1.345 (any 1996) a prop d’11.000 persones nascudes fora de l’Estat espanyol. A Santa Coloma de Farners, aquestes persones provenen majoritàriament de països com el Marroc, Romania, Gàmbia i l’Índia, per bé que el padró recull més d’una seixantena de nacionalitats.

En altres municipis la situació és semblant, encara que el col•lectiu majoritari pot variar d’un lloc a l’altre. Així, tant a Anglès com a Sant Hilari Sacalm destaquen notablement les persones procedents del Marroc, però en tots dos pobles la segona comunitat més nombrosa és la portuguesa. En canvi, a Sils i a Maçanet de la Selva el més remarcable és la presència d’un important col•lectiu xinès.

A aquest fet cal afegir-hi una altra realitat: molts municipis de la Selva estan creixent amb l’arribada de persones provinents de la resta de l’Estat espanyol i, sobretot, de la zona metropolitana de Barcelona. Per tot plegat, la pressió demogràfica a què està sotmesa la comarca incideix plenament en els índexs sociolingüístics i justifica una demanda creixent de recursos per fer front a la nova situació. Així, molts ajuntaments demanen poder dur a terme formació en llengua catalana, tant per a nouvinguts, com per a la població autòctona amb dèficits relacionats amb la competència lingüística.


Els cursos de català

Davant d’aquest fet, el nombre de cursos organitzats pel Servei Comarcal de la Selva no ha parat de créixer i darrerament l’increment s’ha accelerat d’una forma espectacular. L’evolució en el nombre de cursos ha estat la següent:

Setembre de 1998 5 cursos
Setembre de 2003 9 cursos
Setembre de 2006 14 cursos
Setembre de 2007 28 cursos
Setembre de 2008 32 cursos (previsió)

D’aquesta manera, el període 2007-2008 ha acabat amb prop de 1.100 persones inscrites als cursos.


Assessorament i dinamització

Les tasques del Servei Comarcal de Català de la Selva no s’acaben amb l’ensenyament de la llengua catalana. Des del Servei també s’ofereix assessorament lingüístic a les administracions locals, al sector socioeconòmic, a les entitats i als particulars. Així doncs, es revisen textos, s’informa sobre recursos existents, etc.

Una altra de les funcions destacades del Servei és la dinamització de la llengua en qualsevol àmbit, ja sigui partint d’iniciatives institucionals o d’àmbit nacional, ja sigui elaborant propostes d’àmbit local i comarcal. En aquests moments el Servei de Català Comarcal de la Selva està treballant per posar novament en marxa el programa “Voluntariat per la llengua” a Santa Coloma de Farners i a diversos municipis de la comarca.

Col•laboració amb altres organismes

En el marc de les seves funcions, el Servei col•labora sovint amb altres organismes i amb entitats de la comarca. És especialment remarcable la relació establerta amb l’Associació Intercultural Samba Kubally, així com la col•laboració estreta amb l’Escola d’Adults de Santa Coloma de Farners, fruit de la qual han sorgit nombroses iniciatives que han tingut com a escenari la capital de la Selva: jornades culturals, xerrades d’escriptors, activitats a l’entorn de Sant Jordi, etc. També s’han editat materials diversos, com el cartell La ratafia, àmpliament distribuït en el marc de la Festa de la Ratafia que s’organitza cada any a Santa Coloma, o l’opuscle Parlem-nos, que ha servit de punt de partida per a propostes semblants arreu de Catalunya.

A partir d’ara, doncs, el Servei Comarcal de Català de la Selva compta amb més mitjans per poder potenciar la feina que duu a terme dins l’àmbit del Centre de Normalització Lingüística de Girona, pertanyent a la xarxa del Consorci per a la Normalització Lingüística, l’òrgan territorial que des de l’any 1989 aplica a Catalunya la política lingüística del Govern i que està format actualment per la Generalitat de Catalunya, més de 80 ajuntaments, 37 consells comarcals i la Diputació de Girona.

El Servei Comarcal de Català de la Selva ofereix els seus serveis des de la seu del Consell Comarcal de la Selva, al passeig de Sant Salvador, 25, i s’hi pot contactar per mitjà de l’adreça selva@cpnl.cat, el telèfon 872 973 890 o el web www.cpnl.cat.