dimecres, 21 de maig de 2014

RECUPERACIÓ DE LA LLACUNA TERCIÀRIA


L’Ajuntament de Sils ha pres la decisió -conjuntament amb el Consell Comarcal que gestiona la Depuradora- de recuperar la Llacuna Terciària de l’Estany de Sils per tal d’evitar episodis de dessecació continuada com la que va tenir lloc durant l’estiu passat.
Per tal de posar-la en funcionament s’ha procedit a la neteja de l’extensió que ocupa aquesta llacuna (1 hectàrea aproximadament) i s’ha arranjat la tuberia de connexió amb les aigües depurades – malmesa pel propi desús-. Posteriorment, s’ha emplenat aquesta terciària amb les aigües depurades on romandran entre 8 i 15 dies per tal que el canyís existent pugui fer el procés natural d’anivellar els diferents components de l’aigua abans d’entrar a l’Estany pròpiament dit a través de la Llacuna Permanent.
Aquesta dessecació natural ja és positiva per l’eliminació d’espècies invasores a l’Estany com la carpa, i per la regeneració de la diversitat floral pròpia. Però, atès la manca de precipitacions dels darrers temps, l’any 2013 l’Estany de Sils havia quedat sec els mesos centrals de l’estiu- fet normal del cicle natural de l’aigua- que es va perllongar fins al mes de novembre,  on en condicions normals en anys anteriors ja havien recuperat la seva capacitat.

Per tal de controlar els nivells hidràulics, en el moment de recuperar l’Estany ja s’havia previst la connexió de les aigües depurades a través d’una bassa terciària existent a l’entrada de la Llacuna Permanent ; aquesta instal·lació però, estava desús.

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT