dimarts, 10 de juliol de 2007

PROPER PLE EXTRAORDINARI MUNICIPAL: DIJOUS 12 DE JULIOL DEL 2007 A LES 20:15