dimarts, 28 de setembre del 2010

RIERES NETES : PREVENCIÓ I NATURA

Un aspecte que sempre havia estat envoltat de polèmica a Sils és el de la neteja i el manteniment dels cursos fluvials del terme, especialment de la sèquia de Sils i la riera de Vallcanera. La història hi té alguna cosa a veure, ja que en èpoques passades la neteja
de la sèquia era una feina importantíssima per evitar l’embassament d’aigua a l’estany, un fenomen recurrent i temible des del punt de vista econòmic i ambiental.
Avui les coses són diferents, però no es pot deixar d’encarar aquest qüestió, com fa l’equip de govern, amb interès i amb eficàcia.
La polèmica tenia dues cares. Per una banda, en el passat la manca de diàleg dels responsables municipals de Sils amb les moviments naturalistes havia generat discussions i enrenou innecessaris. Per l’altra, hi havia una manca de coneixement d’aquesta matèria i el fet de no deixar-se assessorar per part de les administracions competents. Els equips de govern anteriors havien dit sovint, excusant-se, que no es podia fer més del que es feia si no es volien tenir discussions amb els ecologistes, i el que s’arribava a endegar no eren més que petites actuacions que no resolien res.
Ara tot plegat ha pres un altre caire i, afortunadament, s’ha normalitzat i endegat de manera definitiva.

Sèquia de Sils

Tal com es va fer l’any passat en un tram de 1.300 metres, aquest any es continuen els treballs de neteja en un tram equivalent. Va des del pont de Puigcarús fins al passallís de sota can Poll (església). El drenatge de la llera de la sèquia el fa amb maquinària l’Agència Catalana de l’Aigua. L’operació ha deixat de ser polèmica ja que, per mitjà de l’acord amb el Departament de Medi Ambient, es fa dins del període autoritzat per fer-la en els espais PEIN (Pla d’espais d’interès natural), com és el nostre (del 15 d’agost al 15 de novembre, quan ja són fora les espècies que hi nien), i els tècnics retiren la fauna que pogués quedar afectada, com ara les tortugues. La participació del municipi de Sils consisteix en la neteja dels marges.

Riera de Vallcanera

Pel que fa a la riera de Vallcanera, es fan tasques de neteja com les de l’any passat, aquest cop entre sota can Lino i la carretera de les Mallorquines a l’A2 (a l’alçada de Millenium). Es retiren canyes, arbres morts i espècies al·lòctones (no pròpies de la zona) i es fan tasques de drenatge. Tot és a càrrec de l’Ajuntament, que compta amb un ajut del Departament de Medi Ambient.
Aquesta operació, feta amb el coneixement i l’acord de totes les administracions implicades, ha rebut felicitacions per part del Departament de Medi Ambient i representa una garantia contra les avingudes d’aigua i les pluges intenses, de les quals ja hem tingut alguns exemples les darreres setmanes.
No eviten del tot els problemes en les zones més baixes del terme, però sí que els minimitzen i fan més difícil que es produeixin.
Conèixer i mirar d’evitar les problemàtiques recurrents és feina d’un equip de govern. És una tasca preventiva important i, a més, contribueix arespectar i promoure el nostre entorn natural.