dimarts, 27 de març de 2007

Els independents de Sils critiquen que no s'ha informat sobre el nou pla general

El grup Independent de Sils (IdS), a l’oposició, ha criticat la manca d’informació que, al seu parer, ha ofert el govern de CiU sobre el nou pla general. El seu partit va demanar que durant el període d’exposició pública es fessin reunions setmanals per sectors del municipi. «La proposta va ser acceptada pel regidor d’Urbanisme, però, sorprenentment, l’alcalde, Joaquim Rovira, s’hi va negar», afirmen. Posteriorment, el seu grup va fer un seguit de comunicacions als veïns afectats perquè s’informessin a l’ajuntament i «això va desencadenar un munt de queixes que va obligar l’equip de govern a fer reunions sectorials i ampliar el període d’exposició pública». Sobre el nou pla general, consideren que es trinxa el sector de Mallorquines, critiquen la creació de pisos d’una superfície mínima de 100 m² i també la zona industrial de Mas Sabé per la manera com es va iniciar l’expedient: «A instàncies del propietari i amb informes desfavorables de Medi Ambient.»