dimarts, 27 de març de 2007

L´Alcalde de Sils continua faltant a la veritat

El grup municipal IdS a l’oposició de Sils, davant dels fets que estan succeint al nostre poble de robatoris dels anomenats “silenciosos”, i donant resposta a l’escrit de l’alcalde Sr. Rovira, IdS -que fins ara no havia comentat res per no crear més alarma social, després de les últimes declaracions del passat diumenge de l’alcalde als mitjans de comunicació,- ens veiem obligats a fer-li les següents consideracions:

1er, La seguretat de tots els silencs ja va quedar reduïda el novembre de 2003, quan per decisió seva i recolzada pels seus regidors de CiU, van rebaixar les funcions de la policia local que teníem, a la de cos de vigilants amb l’únic argument que seria més econòmic pel municipi.
Aquesta decisió tant materialista amb un tema tant important com és el de la seguretat dels veïns, va ser rebutjada per el nostre grup IdS, recolzada amb més de 500 signatures també en contra, recollides en menys de 24 hores i també per tot el públic que omplia la sala de plens.
Pel que sembla, aquesta argumentació també era unànime en la reunió que van mantenir els veïns el passat divendres, en tractar el tema dels robatoris. I és que en la seguretat no s´ han d´ escatimar esforços.
Per acabar de confondre els ciutadans, utilitza el nom de guàrdies municipals (mot molt similar al de policia municipal) per intentar dissimular la rebaixa de les seves funcions.

2ona, L’alcalde falta a la veritat dient que la vigilància és de 24 hores en els últims mesos. Ell sap perfectament que hi ha hagut molts dies a la setmana, majoritàriament a l’últim mes i almenys fins al 21 de gener, que no hi hagut vigilància nocturna.
Actualment la plantilla del cos de vigilants és de quatre, més el seu cap. Amb aquesta dotació sap perfectament que no es pot garantir un servei continuat de 24 hores i menys tenint en compte que el cap dels guàrdies municipals no fa servei de torns. Sr. Rovira segons vostè, declara que hi ha vigilància les 24 hores del dia i a les nits dos vigilants i si el cap no fa aquests torns rotatius . Quantes hores treballa cada vigilants i quants dies a la setmana? . No faci números senyor alcalde perquè no li sortiran.

3era. Com hem denunciat en d’altres ocasions i per diferents motius, torna a culpar els altres per justificar els seus errors: a la justícia perquè diu que hauria de ser més dura, i a la policia, perquè –segons vostè- sent certa indiferència. Senyor Rovira, nosaltres IdS estem segurs que totes dues Institucions compleixen amb l’ordenament actualment vigent i acceptat democràticament.

Sabem perfectament que probablement amb la policia municipal no s’eradicarien els silenciosos ni els altres, però sí que es donaria més tranquil·litat als veïns, donat que les competències de la Policia Local a les dels vigilants són molt més reduïdes. Vegem-ne el Punt 8 de l’annexa de la Llei de Policies Locals de Catalunya
“Les competències amb matèria de seguretat ciutadana queden reduïdes al que estrictament és la custodia i vigilància dels bens, serveis i Instal·lacions de titularitat municipal, com també la Seu i la resta de dependència de la corporació.”

IdS vol deixar clar també, que ens consta que el cos de vigilants fa tot el que pot.


Sr. Rovira, reconeixi els seus errors i rectifiqui !