dimarts, 22 de desembre del 2009

OBSTACLE RERA OBSTACLE


En ell darrer ple municipal ordinari del 5 de novembre estava previst aprovar una modificació de Normes subsidiàries de pla·
nejament urbanístic que hauria permés desenvolupar el sector de l’antiga Central. La proposta s’havia treballat amb veïns, equip
redactor contractat i serveis tècnics munici· pals, i estava madura per ser aprovada. Sobretot tenint en compte que els veïns ja fa tres anys que hi inverteixen temps i diners i que esperen una resolució positiva.

Doncs bé, aquesta mena de “govern a l’ombra” que tenim a Sils, format pels tres grups de l’oposició, es van proposar esguerrar-la i van aconseguir que no s’aprovés, amb el vot negatiu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya/Verds i l’abstenció d’AMS i de CiU. Els regidors del govern d’IdS/PM hi van votar a favor, però calia majoria absoluta i no hi va ser.

La conseqüència és que no es va poder enviar a la Comissió provincial d’urbanisme (que pot aprovar el canvi o demanar no· ves modificacions), de manera que la cosa s’allargarà, quan ja estava a punt. Es genera un perjudici clar, des del nostre punt de vista, per els veïns en primer terme, i per a la població en general, que veu endarrerit un projecte necessari. Els grups que van impedir l’aprovació cal que expliquin quines raons tenen per aturar el projecte. Que ho expliquin en primer lloc als veïns que hi estan d’acord, per amplíssima majoria.

La proposta de modificació és impecable i s’ha fet pensant en el futur POUM. Els veïns han actuat amb generositat hi han cedit el percentatge de terrenys per a zona verda que es preveu en el POUM, com aconsella la Comissió d’urbanisme, de manera que no hi pot haver res a objectar. Decidir la distribució dels espais del sector és una segona fase i ja no és competència del ple municipal. Ara, si no s’aprova la modificació de normes, no es pot elaborar el projecte urbanístic que ordenarà i millorarà tot el sector. No obstant, hi ha qui es considera legitimat per obstaculitzar, per condicionar el desenvolupament urbanístic de totes les maneres possibles. Quins interessos els mouen? L’interès comú, el be públic? Val la pena fer-se la pregunta.

Sempre que els tres grups opositors s’uneixen (o coincideixen en el resultat) per tombar alguna iniciativa municipal, fent impossible el consens que tant reclamen, s’acaben equivocant. Recordem la ubicació de la nova escola o el transport escolar, per citar només dos casos. Els pitafis són més greus quan es deixen endur per ICV.

Les persones més preparades i despertes d’AMS i CiU segur que s’adonen que no podeN continuar així. Tant de bo puguin redreçar les coses i no hagin d’aturar projectes necessaris per demostrar que existeixen.

Seria un error molt greu, creiem nosaltres, continuar per aquest camí i impedir l’aprovació en aquesta legislatura del sector central i, encara més, del POUM, ja enllestit, ja que significaria una pèrdua de temps i una despesa desorbitada per el municipi. O potser esperen que arribi la pre-campanya electoral i poder fer “bullir l’olla” amb aquests temes?