dissabte, 14 de maig de 2011

MUNICIPALS 2011: GESTIÓ ECONÒMICA I URBANISME

VETLLAR per la reducció del dèficit, com hem fet fins ara, mantenint el rigor pressupostari, el control de la despesa i disminució de la pressió fiscal.

PROMOURE la construcció de vivenda de protecció social d'acord amb el POUM recentment aprovat.

CONTINUAR oferint la borsa d'habitatge de lloguer amb col·laboració amb el Consell Comarcal.

INSTAR a l'empresa ADIF a iniciar les obres de construcció, ja aprovades, del pas soterrani de la via del tren (mitjançant escales i ascensor) que connecti de manera segura i definitiva l'Estació i l'aparcament i els sectors i nuclis a banda i banda.

INSTAR el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a dur a terme les obres, ja aprovades, del nou accés a la Urbanització de les Mallorquines (giratori)

IMPULSAR les obres de remodelació de la Plaça del Rellotge (Urbanització de les Mallorquines) d'acord amb els resultats del procés participatiu dut a terme.

CONTINUAR el procés de recepció a la gestió municipal de la urbanització pendent d'absorbir: King Park.

CONTINUAR exigint al Ministeri de Foment l'inici de les obres de la N-II, aturades des de fa més d'un any.