divendres, 28 d’octubre de 2011

ORDENANCES 2012

A la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2012, s'ha tingut en compte la situació econòmica desfavorable en la que està immersa l'economia mundial i estatal, i de la que l'Ajuntament de Sils no és aliè ja que afecten directament a les hisendes locals.

Durant aquest exercici s'han pres diverses mesures de contenció de la despesa pública, tant pel que fa a personal com a la compra de béns, serveis i subministraments. Això ens ha permès, durant el passat anys, eixugar el dèficit pressupostari, línia que es pretén continuar durant el proper exercici del 2012; sense que això afecti ni a la qualitat dels serveis que presta aquesta corporació ni, sobretot, als sectors més desfavorits -als que les ordenances contemplen igualment línies d'ajut.

Per la qual cosa, cal fer més operatius els mitjans dels que ja disposem, així com optimitzar els recursos; però amb tot i àixò, no s'aconseguiria equilibrar el pressupost sense demanar un esforç fiscal per part dels contribuents ja que els recursos provinents d'altres administracions s'ahn reduït i es preveu que es continuaran reduint durant el proper any.

Per això, segons els estudis de costos, s'ha previst un increment general al voltant del 5% sense perjudici de que en algunes taxes per la prestació dels serveis aquest increment sigui superior per tal de mantenir la qualitat del servei al que es feia referència anteriorment; però tenint en compte que en cap cas, arriben ni de lluny, a l'equilibri entre ingressos i despeses.

També, hem de posar de manifest que hi ha altres impostos en els que no es preveu cap modificació, per exemple: l'ICIO, el tipus impositius, les plusvàlues, l'IAE... dels que entenem, que a tesa la situació actual, no permet incrementar-los.

D'altra banda, cal recordar que durant aquests últims anys la pressió fiscal ha estat molt inferior que la d'altres localitats properes i per sota de l'índex de preus.


E.BATLLE - SILS Font: Diari de Girona

L'Ajuntament de Sils ha decidit apujar la taxa de l'aigua de cara a l'any vinent. En concret, s'incrementa en un 8% al nucli de Sils i en canvi a la urbanització de Vallcanera Park la pujada és de prop del 6% i, finalment, a la zona de les Comes es congela la taxa.L'alcalde de Sils va explicar que la quantitat és diferent en cada àrea ja que hi ha empreses subministradores diferents al nucli de les urbanitzacions i que segons l'estudi de costos "se'ns diu que hi ha en zones que no cal com les Comes i d'altres sí, perquè no s'havia apujat feia temps la taxa". I va ressaltar que a més es deu al fet que en les urbanitzacions al seu dia els veïns van arribar a uns acords amb la companyia subminisrtadora diferent.

Aquesta taxa no és l'única que s'apuja de cara el 2012 i que va generar ahir crítiques dels grups de l'oposició al ple sinó que també s'incrementa el preu de la llar d'infants en un 5% a causa de la retallada de la Generalitat de 200 euros per nen de l'ajut. Es passa dels 123 euros als 150 euros que s'hauran d'abonar a partir del gener.

A banda d'aquestes taxes, la resta d'ordenances s'apugen un 5% com l'IBI i les escombraries.

En canvi l'imposts de construccions (ICIO) i l'IAE es congelen.

Les ordenances fiscals per al 2012 es van aprovar gràcies al fet que el grup d'IdS té majoria absoluta, però quatre grups de l'oposició (CiU, AMS, PP i UPS) van votar-hi en contra perquè creuen innecessària una pujada del 5% en la majoria d'impostos, i per això els grups van reclamar al govern que es congelessin els tributs, o si s'han d'apujar, que s'agafi l'IPC com a referència (3%).