dimecres, 17 de juliol de 2013

NOU PROJECTE EDUCATIU A L'ESTANY DE SILS

Els estanys de Banyoles, Sils i el Baix Ter treballen en la conservació de la tortuga

Entitats naturalistes participen en un projecte per sensibilitzar sobre conservar l'espècie d'estany

L'estany de Banyoles, els estanys de Sils, la plana de la comarca de la Selva i el Baix Ter són escenaris d'un projecte educatiu i de sensibilització per a la conservació dels espais humits on habita la tortuga d'estany a Catalunya. Entre les entitats naturalistes que hi participen hi ha l'associació de defensa del patrimoni Natural del Pla de l'Estany Limnos; a més, també hi col·laboren organismes com el Consorci de l'Estany. 
Per dur a terme aquest projecte proteccionista, diverses organitzacions del país han format una xarxa de treball que té com a objectiu conscienciar la població sobre el paper de les zones humides com a reserva de la biodiversitat. Per fer-ho, s'ha escollit la totuga d'estany com a espècie bandera. 
El projecte "Educació i sensibilització per a la conservació dels espais humits amb presència de tortuga d'estany (Emys orbicularis) a Catalunya" s'ha inclòs en una línia de subvencions del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, per a iniciatives ideades per descobrir a la ciutadania la distribució de l'espècie, les amenaces i la gestió que se'n fa. Dintre d'aquest programa, estan previstes actuacions com la creació d'un espai web divulgatiu i una plataforma de material digital, l'elaboració de continguts educatius virtuals disponibles on-line, animacions digitals en 3D sobre la tortuga d'estany, accions de sensibilització i educació ambiental per ensenyament formal, no formal i el públic general i accions de voluntariat adreçades a la població.

Font: Diari de Girona