diumenge, 2 de novembre de 2008

ES REACTIVA EL PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA GESTIÓ DE L'ESTANY DE SILS


El procés participatiu per a l’Estany de Sils es reactiva amb la celebració de la 2a Jornada de l'Estany de Sils, eix principal d'aquest procés.

El procés participatiu per a l’Estany de Sils es reactiva enguany, gràcies als esforços de totes aquelles persones que van participar l’any anterior i que van ajudar a millorar les accions de gestió d’aquest espai natural. L’èxit no només rau en el nombre de participants, sinó en la qualitat de les seves aportacions, que ens han permès executar moltes de les actuacions consensuades amb gran encert. A més, el procés participatiu ha estat convidat a diversos congressos per la seva metodologia i la qualitat dels seus resultats, com va ser: a la jornada de la Diputació de Girona “La participació ciutadana a les comarques gironines” i al “Congrés internacional d’Innovació Democràtica”, organitzat per l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro.

La Jornada de l’Estany

Durant la 1a Jornada de l’Estany de Sils es va analitzar, en primer lloc, la situació de l’Estany de Sils després del “Projecte de restauració i gestió de l’Estany de Sils”, iniciat el 1998 amb l’objectiu de recuperar una mostra significativa del paisatge típic d’aquesta zona humida, dels seus hàbitats i de les espècies pròpies. En segon lloc, es van presentar exemples d’altres projectes similars per comprovar les possibilitats i potencials que té l’Estany de Sils a partir d’ara.

La participació ciutadana va continuar a través dels qüestionaris de participació que es van recollir tant a través de bústies de suggeriments, com del fòrum virtual, creat per aquest efecte. Va ser, precisament, gràcies a aquesta participació que moltes de les actuacions de gestió de l’Estany de Sils que van ser consensuades s’han executat, o estan pendents de ser-ho. A més, d’aquesta forma també es van poder definir els continguts d’aquesta 2a Jornada de l’Estany de Sils, centrats aquest cop en determinar, per una banda, quin és l’estat de coneixement de l’espai natural, quins estudis s’han realitzat i quins fan falta per poder planificar i gestionar de forma adequada; per altra banda, s’analitzarà l’educació ambiental que s’està duent a terme, els beneficis que presenta per a la gestió de l’Estany de Sils i quines mancances i potencials troben els educadors.

Eines estables de participació

Un cop finalitzada la 2a Jornada de l’Estany, es reactivaran les diverses eines de participació, com les bústies de suggeriments i el fòrum virtual, amb els resultats consensuats a través de la jornada del dia 15 de novembre, com dels diversos temes que calgui tractar per poder definir el Pla de Gestió de l’Estany de Sils, encara en procés de redacció, ja que som conscients que moltes de les veus importants per a la seva gestió encara no s’han fet escoltar i esperem aconseguir-ho amb altres formats diferents a la jornada i a la competició jove.

Moltes gràcies a tots aquells que ens heu ajudat a millorar la gestió de l’Estany de Sils, i a tots aquells que encara no ho heu fet, us animem a participar aquest any!

http://www.webgipal.net/Sils/default.asp