dilluns, 8 de desembre del 2008

MARTÍ NOGUÉ ENTREVISTAT PER "EL PUNT"

L'alcalde de Sils reconeix que IdS-PM no estan tancats a arribar a un acord per governar amb cap grup, assegura que en el pla general que s'està tirant endavant s'han incorporat al·legacions ciutadanes i nega que la variant de la C-63 posi en perill els estanys de Sils

-Com valoreu aquesta primera part de mandat en què IdS-PM ha hagut de governar en minoria?

- «Vam apostar a l'entrada del mandat a fer un govern d'esquerres amb Iniciativa i Acord Municipal. Però va ser impossible arribar a acords amb tots dos grups. Si venien uns no venien els altres. En aquell moment amb CiU, pels desgavells que tenien, vàrem considerar que de moment no havíem de parlar de tot això i vam optar per fer un govern de minoria. Com ha anat? Fins a avui hem arribat. Hem hagut de fer acords puntuals en temes determinats.»

- Descarteu algun pacte fins al final de mandat amb algun dels grups?

- «No. Ja vam dir que estaríem un temps així i no descartem cap pacte amb cap grup.»

- Els quatre regidors d'Independents de Sils esteu governant i us feu càrrec de totes les àrees. No és massa feina per només quatre persones?

- «Sí que és feina. Però com que som quatre que ens avenim molt bé allà on no arriba un l'altre acaba d'ajudar. Ho hem de fer una mica entre tots tot.»

- Com estan els treballs per tirar endavant del nou pla general?

- «Es va aprovar inicialment en l'anterior mandat. En aquell cas nosaltres ens vam abstenir perquè hi havia d'haver al·legacions. Vam dir que fos la gent que amb les seves aportacions digués què li semblava, Perquè a última hora el POUM és una cosa per al poble. Hi va haver un munt d'al·legacions i l'equip de govern anterior va optar per no respondre'n cap i ho va deixar l'any abans de les eleccions en stand by. Nosaltres tan bon punt vam entrar vam tornar a començar. Vam dir a l'equip redactor que s'estudiessin i es revisessin les al·legacions, perquè diguessin quines es podien acceptar i quines no, i que presentessin un esborrany per començar a parlar. Vam fer-ho fa un any, i passat l'estiu ja vam començar a explicar el que pretenia l'equip redactor amb les al·legacions als grups de l'oposició. Hem tingut tres o quatre xerrades i ara estem en un moment en què hem de començar a tancar-lo per presentar-lo l'any vinent.»

- El grup municipal d'ICV ha alertat últimament que la variant de la C-63 i la construcció d'una ronda posen en perill els estanys de Sils?

- «És mentida. Pel que fa a la variant, al plànol de carreteres de la Generalitat hi ha dues possibilitats. La C-63 passa pel centre del poble. Com en tots els pobles hi ha d'haver una variant. En la planificació del POUM ja l'anterior equip de govern va arribar al consens amb Carreteres per enviar-la directament a Maçanet amb dues alternatives: una que passa ben bé pel mig de l'estany, i una altra que només talla una mica l'estany a la punta més propera a Maçanet. S'ha consensuat amb carreteres que en el POUM deixem aquesta, que és la que menys afecta Sils. Pel que fa a la ronda, el dia que es desenvolupi aquella zona la gent haurà de tenir una alternativa. En el POUM, hi ha previst fer un camí, que no es una ronda, amb la característica que té dos sentits i entre 3,5 i 4 metres de vorera. Voreja el casc antic. Això no és una ronda; és un camí de ronda. Es vol que els cotxes no passin pel casc antic. Hi ha un grup municipal que ha informat la gent malament. Els han venut que, tots els cotxes que passen per la C-63, els volem fer passar per aquí. S'ha tergiversat la realitat de què es pretén. Sils a la llarga ha de créixer cap aquí; si no li dones una sortida alternativa, ja l'hem fotuda per sempre.»

- Un altre tema polèmic ha estat la recepció de Vallcanera, que encara cueja?

- «Ara està cedit a l'Ajuntament. Per què ho vàrem acceptar? Ja fa 22 anys el govern va accedir que passés de junta de compensació a entitat. Això volia dir que hi havia les obres d'urbanització fetes; ben fetes no: fetes. Segons la llei, només es pot estar en entitat urbanística cinc anys i n'han passat 22. Mai fins avui les diferents juntes que hi havia hagut havien demanat a l'Ajuntament formalment que es fes càrrec de la urbanització. I ara ho han demanat. Ho van demanar l'agost en assemblea i ens en vam fer càrrec. Perquè era obligació i perquè la junta que va entrar el 30 de març passat l'únic objectiu que tenia era entregar la urbanització. No volien ni sentir a parlar de res. A partir del 30 d'agost van tancar la seu i s'han despreocupat totalment de Vallcanera. I fins que l'Ajuntament no va acordar la recepció per ple, van estar un mes i mig o dos desapareguts del mapa i sense fer-se càrrec de res. En el ple els diferents grups polítics menys un vam deixar molt clar que les mancances d'infraestructura són evidents i que manquen uns serveis mínims que quan estiguin quantificats i els haguem arreglat, la major part se n'han de fer càrrec els veïns.»

- Sils té un problema de saturació a l'escola. Quan es farà la segona escola?

- «El CEIP està saturat. Vam entregar terrenys a Educació perquè fessin lasegona escola, però va per llarg, sembla. Per tal que l'any que ve no s'hagi de posar un altre mòdul al CEIP, que ens deixaria sense pati, vam proposar cedir tres parcel·les just davant d'on hem entregat els terrenys perquè hi puguin fer la segona escola com a aularis i puguem descongestionar el CEIP. Els va semblar correcte, ja que saben que a Sils l'any vinent necessitem la segona escola, però encara no han contestat.»

- Les obres de l'N-II entre Sils i Maçanet s'han aturat perquè s'ha encarit l'obra, i el govern n'ha responsabilitat les demandes dels pobles. Hi esteu d'acord?

- «Discrepo que això pugui ser la causa de l'increment tan substancial del pressupost. Perquè aquí a Sils fem una mica de pont i a Maçanet no sé què, no trontolla una obra com aquesta. Sincerament, no m'ho crec. El que tampoc no trobo lògic és que ens vinguessin a ensenyar el projecte acabat. Si quan estaven fent el projecte haguessin vingut, no hi hauria hagut desviacions.»

- Sils és l'únic poble de la Selva que paga tot el transport escolar, tot i que no és una decisió del govern precisament?

- «Ho van aprovar tots els grups de l'oposició i s'ha de dir que al cap de dos dies alguns ja n'estaven penedits. No sembla lògic haver de pagar el transport a tothom en la mateixa mesura. L'acord de tots els ajuntaments era fer un fons de 50 euros per a la mainada que va a l'institut que servís per pagar a les famílies que no poden, però que qui pot pagar, pagués. Aquí va ser voler posar-se una medalla per part d'algú i tots els grups s'hi van afegir. Evidentment nosaltres no, perquè no ens sembla just que amb els diners municipals es pagui la gratuïtat de tothom per igual. S'ha d'ajudar a la gent que no pot, però no a tothom.»

- Quins grans projectes es gestaran aquest mandat?

- «Tenim una subvenció de més d'un milió d'euros per fer un edifici on hi haurà la biblioteca, l'arxiu i altres dependències. L'any que ve hem de fer el projecte, i amb els grups ens hem de posar d'acord a veure quin tipus d'edifici fem. I de grans coses no podem fer-ne gaires, perquè les perspectives econòmiques no són gaire bones. Aquest any, del que havíem previst de l'impost de construccions, només n'hem recaptat entre un 60 i un 70%.»

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/entrevistes/index.html?p_idcmp=3134408