divendres, 13 de març de 2009

Quan costa portar el nen a l’escola?A proposta de la comissió del transport no obligatori de la comarca de la Selva es va creure convenient estudiar els avantatges i desavantatges econòmics i socials del transport col·lectiu en relació al particular per portar i anar a recollir els nens de l’escola.
Fruit d’aquets encàrrec des del Consell Comarcal hem preparat una senzilla aplicació informàtica que permet saber amb exactitud, d’acord amb les dades de cada usuari el cost de portar els nens a l’escola amb vehicle particular en relació al cost del servei de bus escolar (1€per usuari i dia).

El funcionament de l’aplicatiu és senzill: l’usuari ha d’introduir les dades personals que l’afecten:
.Distància del centre al seu domicili, i nombre de nens que comparteixen el vehicle (no es compta el conductor)
Per defecte el preu per quilòmetre es calcula en 0,4 € però recomanem que cada usuari es calculi aquest import anant, per exemple, a la web http://motor.terra.es/precios-coches/diesel-gasolina/coches-diesel-gasolina.htm on automàticament es calcula el cost segons el tipus de vehicle, quilometratge anual, etc.

L’aplicatiu calcula exactament el cost del servei si es fa ús del vehicle particular o a través del bus escolar (en aquest cas no es tenen en compte els germans que habitualment tenen tarifa reduïda al 50%).
Igualment es fa una valoració de la despesa mediambiental que suposa un mètode i l’altre que en aquest cas només incideix en el cost de l’eliminació del CO2 emès per les dues variants de transport escolar. Hi ha altres elements que es podrien tenir en compte i que són de més difícil valoració com poden ser el preu que suposa mediambientalment posar a la carretera un bus o uns 25 cotxes particulars o el preu de l’eliminació dels residus que generen, o els anys de vida....
Igualment cal tenir present, a tall personal, les hores de despesa que comporta aquest servei però aquest ja és un criteri molt més subjectiu com ho pot ser la tranquil·litat o nervis que pot generar un mètode o l’altre. Tampoc no es pot valorar el cost social a cada Ajuntament tot i que lògicament surt molt més car controlar l’entrada de 200 nens amb vehicles particulars a un centre escolar que si hi van amb transport col·lectiu

Recomanem a tots els pares i mares que viuen a més de tres quilòmetres del centre d’educació on estudiarà el seu fil o filla, que facin la prova del que els costaria el transport escolar de tot el curs, i a l’hora de decidir escullin l’opció que realment els surti més favorable.

Per ajudar a fer un transport adequat, des del Consell Comarcal també oferim l’opció de compartir vehicle i ajudem a posar en contacte persones amb els mateixos interessos de desplaçament que puguin fer ús del mateix vehicle:
http://selva.compartir.org/

Igualment per calcular amb exactitud les distàncies entre el vostre domicili i el centre d’ensenyament podeu anar al navegador de mapes del Consell Comarcal de la Selva i fer la prova amb el vostre recorregut:
http://www.selva.cat/mapes/

Cliqueu aquí per saber-ne el resultat>>