dilluns, 18 de maig del 2015

CULTURA I ENSENYAMENT

INSTAR a fer acords amb el Departament d’Ensenyament per accelerar la construcció definitiva dels edificis corresponents a l’Escola Els Estanys i a l’ Institut de Sils.  

CONTINUAR col·laborant amb les iniciatives de les entitats i associacions fomentant la seva participació als diferents actes del municipi

continuar i Ampliar activitats formatives i lúdiques  d’acord amb les propostes dels usuaris.

POTENCIAR les activitats de l’Aula de Música en conveni amb l’Escola de Vidreres amb la creació d’un banc instruments que faciliti l’accés a la formació

PROMOURE BONIFICACIONS per la simultaneïtat de diferents activitats culturals realitzades per l’Ajuntament

CONTINUAR Donant suport als artistes locals i promoure exposicions conjuntes

CONTINUAR donant suport als Projectes Educatius dels diferents centres i Llar d’Infants a través de la participació a les seves propostes garantint la marca SILS en educació

CONTINUAR donant suport al Projecte Eina per tal de garantir l’adquisició del graduat dels alumnes de secundària

CONTINUAR donant suport a les pràctiques dels alumnes de C.Formatius o Batxillerat

MANTENIR el programa de beques i ajuts ampliant-los a d’altres àmbits: esports, formació....

IMPULSAR activitats que donin a conèixer la història municipal i el patrimoni local

MANTENIR i POTENCIAR l’Escola de Mares i Pares