dijous, 14 de maig del 2015

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SERVEIS A LES PERSONES

CREAR un CONSELL CIUTADÀ, dinàmic i participatiu amb representació de totes les edats i zones del municipi per tal de continuar donant resposta a les necessitats dels diferents col·lectius i zones veïnals

CREAR Processos Participatius municipals

GARANTIR el servei 24 hores de Policia Local i AUGMENTAR el cos un cop es modifiqui la llei que ho impedeix.

INCREMENTAR la seguretat  al municipi a través dels acords derivats de la Junta Local de Seguretat i les necessitats detectades

MILLORAR l’eficiència del servei de bus a les urbanitzacions ajustant-lo a les necessitats horàries

INCREMENTAR el Servei de Bus mitjançant acord amb el Consell Comarcal amb el servei “Transport a la demanda”

INSTAR Correus a normalitzar el servei a les tots els nuclis del municipi

CONTINUAR apropant els serveis municipals a tots els sectors i nuclis del municipi

POTENCIAR la figura de la treballadora familiar d’ assistència domiciliària

MANTENIR el servei de Teleassistència, transport adaptat, i SAD dependència

AMPLIAR els dies d’atenció de l’educador social adequant-lo a les necessitats de la població

AMPLIAR l’horari de la Biblioteca Municipal per tal de facilitar la realització de tasques escolars a aquells sectors més necessitats

POTENCIAR I CREAR zones públiques amb  WI-FI

CONTINUAR renovant el web municipal fent-lo més dinàmic i participatiu

APROPAR l’administració a l’ús de les noves tecnologies facilitant una plataforma telemàtica per a la realització de determinades gestions administratives.

IMPULSAR un conveni de col·laboració amb entitats per a oferir un servei de Centre de Dia per a la gent gran

IMPULSAR jornades d’orientació i assessorament en col·laboració amb entitats adreçades a la gent gran

VETLLAR per la cohesió i comunicació entre les diferents associacions i entitats del municipi i fomentar la seva participació a la vida municipal

VETLLAR per la continuïtat de projectes de formació i d'inserció laboral per discapacitats.

MANTENIR els ajuts per l’habitatge i subministres, continuar col·laborant amb el Consell Comarcal amb la borsa d’habitatge

PARTICIPAR ACTIVAMENT dels plans comarcals d’acció de les dones, de ciutadania i immigració o contra la violència de gènere.

FOMENTAR I DONAR SUPORT a les entitats que promocionen el voluntariat i l’ integració social a tots els àmbits 

MANTENIR I AMPLIAR el Projecte dels Horts Urbans atenent la demanda ciutadana

CONTINUAR l’edició, qualitat i periodicitat de Quadern de Sils com a eina de difusió de la vida municipal fent-lo més dinàmic i participatiu flexibilitzant-lo a noves propostes.