dijous, 21 de maig del 2015

ESPORTS I JOVENTUT

CONTINUAR promocionant l’esport i la salut com a eina de progrés i de cohesió social

CONTINUAR arranjant i adequar les zones esportives i lúdiques dels diferents nuclis del municipi per a la pràctica de l'esport en qualitat amb la participació i demanda dels veïns

CONTINUAR impulsant el Pla Local de Joventut com a eina de participació a través de la Taula Jove de Participació

CONTINUAR i AMPLIAR el programes d’inserció laboral per a joves com la brigada jove o programes de formació específics

CONTINUAR amb els programes de suport de primera vivenda per a joves

PROMOCIONAR l’espai jove com a punt de trobada i d’integració fomentant la seva participació a la vida del municipi