dissabte, 16 de maig del 2015

ENTORN, MEDI AMBIENT I QUALITAT DE VIDA

IMPULSAR I DESENVOLUPAR el Projecte Carril Bici a través de la participació de les AMPAs, Centres Educatius i entitats

IMPULSAR accions per tal de millorar l’eficiència energètica als edificis municipals,i realitzar campanyes d’estalvi energètic, conscienciació i de protecció amb el medi ambient

POTENCIAR la recollida selectiva i el servei de la deixalleria a través de campanyes educatives i actuacions puntuals

CONTINUAR les tasques conjuntes amb ACA i Medi Ambient de neteja i manteniment de les lleres públiques i  Estany de Sils

CONTINUAR realitzant Acords de Custòdia per a preservar l’entorn de l’Estany

INSTAR a Foment per a la instal·lació de barreres acústiques al seu pas per l’Estany

CONTINUAR amb la creació d'itineraris per a vianants i bicicletes que connectin els diversos nuclis del municipi

CONTINUAR amb la  senyalització dels veïnats i camins

CONTINUAR adequant les voreres i eliminació de les barreres arquitectòniques

CONTINUAR donant suport a l'ADF i Protecció Civil en les seves tasques