dimarts, 19 de maig del 2015

GESTIÓ ECONÒMICA I URBANISME

VETLLAR pel control de la despesa, disminució del nivell d’endeutament i de la pressió fiscal

CONTINUAR i AMPLIAR la política de bonificacions fiscals

INSTAR el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat  a la realització del giratori de la Urbanització de les Mallorquines

INSTAR el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a l’execució de l’eixamplament de la GI-555

INSTAR el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a millorar la senyalització i la seguretat de la C-63 al seu pas per l’interior del municipi (pas peatons CAP i d’altres)

CONTINUAR el procés de recepció a la gestió municipal de la Urbanització de King Park

VETLLAR per la realització de les obres de la N-II tram Sils-Maçanet i el seu pas soterrani