dissabte, 8 de març de 2008

8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA


MANIFEST 8 DE MARÇ DE 2008

Amb motiu de la celebració del 8 de març, dia Internacional de les Dones, volem posar de manifest que la participació i la representació de les dones incideix directament en el conjunt de la societat. I volem expressar també el nostre reconeixement a l’impuls de les polítiques de gènere en els darrers anys. Un impuls que ha comptat amb iniciatives fonamentals, com els avanços legislatius impulsats pel Govern central o les noves agents d’igualtat que treballen en el territori.

Però no volem oblidar que encara persisteixen manifestacions de desigualtat i discriminació. Injustícies que continuen presents en els diferents àmbits de la vida quotidiana i que tenen la seva màxima expressió en la violència de gènere, però que també es manifesten en la pròpia organització social, laboral i familiar.

Per això, pensem que resulta imprescindible continuar amb el compromís d’avançar cap a la igualtat real de dones i homes. I fomentar un veritable canvi de rols i estereotips. Amb la convicció que treballar per la igualtat és treballar per la democràcia.

Perquè volem una ciutadania que rebutgi qualsevol forma de discriminació. Perquè volem treballar per consolidar una societat més igualitària, més justa i més democràtica, aquest 8 de març, ens COMPROMETEM a

- Impulsar polítiques de gènere en tots els àmbits de la vida pública i privada.

- Desenvolupar accions de prevenció i eradicació de la violència vers les dones, així com facilitar l’atenció i l’accés als recursos a aquelles dones que l’han patit o la pateixen.

- Fomentar la participació sociopolítica de les dones i portar a terme mesures per garantir la seva representació i permanència en els càrrecs polítics.

- Promoure la coeducació, la formació i la producció cultural de les dones.

- Propugnar una educació que transmeti a la gent jove els valors d’igualtat entre homes i dones.

- Promoure barris i pobles dissenyats per facilitar la gestió de l’ús del temps, afavorint
la proximitat dels serveis.

- I fomentar la coresponsibilitat de les tasques de cura i reproductives, impulsant accions de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i contribuint a acabar amb les desigualtats laborals i socials de les dones.

Des de les institucions, som conscients del nostre paper de vertebradores i promotores d’accions que fomentin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, que promoguin una societat més justa.

Per això, aquest 8 de març, renovem el nostre compromís ferm de mantenir el principi d’igualtat entre dones i homes en l’agenda pública, per tal que les polítiques de gènere siguin cada cop més presents en totes les àrees de govern

http://www.xtraz.net/fmc_cat/IMAGES_FMC/ARTICLES/manifest%20dona.pdf