dimecres, 26 de març del 2008

L’activitat municipal va endavant, al servei de tots


Les darreres eleccions municipals van portar una situació nova al nostre Ajuntament.
Hi va haver una majoria de grups renovadors, tot i que no va ser possible un acord estable. IdS-PM va assumir l’alcaldia i la responsabilitat que li pertocava com a grup més votat. En aquests moments governem en minoria (4 regidors) i impulsem l’acció de govern amb obertura a la resta de grups i amb una voluntat de consens i de diàleg que pensem que és molt positiva per a Sils i en la qual tots hem d’aprendre a treballar.
Un altra novetat, per iniciativa IdS-PM i l’acord unànime del Ple municipal, és posar a disposició de cada grup polític un espai a Quadern de Sils. Això farà que els silencs ens puguem formar millor la nostra opinió, ja que cada grup podrà expressar els seus posicionaments i fer-los arribar a tothom més fàcilment.
Pel que fa al Grup Municipal IdS-PM volem informar-vos d’algunes actuacions presents al nostre programa electoral, que indiquen que l’Ajuntament rutlla, que res no està aturat.

􀂃 Participació ciutadana en els plens.

Com havíem promès en el nostre programa, hem obert els plens ordinaris a la participació del públic assistent en preguntes orals al fi nal de la sessió. És una eina de participació i us animem a fer-ne ús.

􀂃 Policia local.

S’han iniciat gestions, amb l’acord de la majoria del Ple, per convertir el cos de vigilants en policia local. Els nostres agents disposaran de més competències i, en defi nitiva, de més autoritat. En matèria de seguretat
no es poden escatimar recursos.

􀂃 Institut de secundària.

El creixement demogràfi c ha fet accelerar el projecte y ja és segur que el curs vinent tindrem uns aularis a Sils en terrenys de Mallorquines-
est pròxims als de la nova escola; serà l’embrió del futur institut.
El Departament d’Educació ja els ha visitat i ha previst obrir la pre inscripció a Sils.

􀂃 Pas de vianants sota les vies del tren.

Les gestions fetes des de l’alcaldia amb la Conselleria de Política Territorial
, han fet que tinguem ja el projecte d’Adif per construir un pas subterrani
que permeti travessar les vies del tren a la zona de l’estació. Ara el valoren
els Serveis Tècnics municipals. És una millora llargament reivindicada que
farà més segur una zona amb tants vianants cada dia i on al llarg de l’any
es fan diverses activitats.

􀂃 Contenció fiscal.

S’han aprovat les ordenances per al 2008 i en tots els casos estan per sota de l’IPC o s’han congelat tal com estaven. Menys pressió fiscal sobre les economies familiars, ja prou castigades. Sense deixar de fer coses, és clar.

Finalment, us recordem que els regidors d’IdS-PM estem a la vostra disposició per qualsevol aclariment que necessiteu o per recollir personalment les vostres opinions.
No dubteu a posar-vos en contacte amb el grup per les diferents vies: visita, mail, telèfon...

Tirem endavant Sils.