dimecres, 19 de març de 2008

Reducció de les emissions de CO2


Les indústries catalanes redueixen les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per segon any consecutiu
Un total de 188 instal·lacions industrials de Catalunya afectades per la normativa i amb autorització d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle han emès 685.444 tones de CO2 menys de les assignades. En total, aquestes instal·lacions han emès durant l'any 2007 un total de 19.938.122 tones de CO2 quan el total assignat pel 2007 era de 20.623.566 tones.
Les dades han estat verificades a l'informe anual de seguiment de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle corresponent a l'any passat que ha estat validat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Cal destacar la reducció aconseguida pel ciment, el sector amb l'assignació més alta, que ha anat rebaixant progressivament les emissions des del 2005.
De les 188 empreses afectades, 125 han emès gasos amb efecte d'hivernacle per sota la seva assignació, mentre que 63 ho han fet per un valor superior als drets assignats.