diumenge, 9 de març de 2008

Servei d’Atenció Psicològica del Programa d’Accions contra la Violència Domèstica


L'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la Selva ha iniciat un Programa d'Accions Contra la Violència Domèstica.

L'objectiu del programa és trobar eines per establir actuacions especialitzades per atendre les situacions que es deriven de la problemàtica generada per l'elevat nombre de casos detectats de violència en l'àmbit de la llar i la necessitat.

El Programa d'Accions contra la Violència Domèstica inclou la creació d'un Servei d'Atenció Psicològica per tal d'atendre les persones víctimes. La voluntat del Consell Comarcal és oferir un espai d'atenció especialitzada que suposi una ajuda per a totes aquelles persones que estant patint situacions de violència intrafamiliar.

El Consell Comarcal de la Selva ha contractat una psicòloga que dóna atenció especialitzada els dilluns, dimecres i divendres de 8 a 14,30 h.

El Programa també inclou la posada en marxa d'una Comissió Comarcal en la qual participen els agents socials implicats en aquest àmbit (Serveis Socials d'Atenció Primària, Mossos d'Esquadra, Departament de Salut i Departament de Justícia).

Per tal de rebre informació o assessorament, les persones interessades poden d'adreçar-se als Serveis Socials del seu municipi o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà dels Mossos d'Esquadra.

DESCRIPCIÓ I FUNCIONS:

Psicoteràpia individual a persones víctimes i els seus fills
Sessions de teràpia familiar
Sessions de teràpia grupal a víctimes i els seus fills
Assessorament als EBASP en casos de violència domèstica

PRESTACIONS, PROGRAMES

(que gestionen i resolen directament cada adminis-tració ex.. ajuts econòmics d'urgència, accés habitatge, establiment d'urgència, etc.)
Els EBASP tramiten les sol·licituds dels recursos adients i de les prestacions econòmi-ques..

ADREÇAT A:

Víctimes de violència domèstica i els seus fills

CONDICIONS D'ACCÉS:

Derivació de casos a través dels EBASP
Derivació de casos a través de l’OAC

ÀMBIT TERRITORIAL D'ACTUACIÓ:

Tots els municipis de la comarca de la Selva, excepte Blanes, Lloret de Mar i Arbúcies, que tenen serveis propis

EQUIP DE PROFESSIONALS

1 psicòloga especialitzada en violència intrafamiliar contractada pel Consell Comarcal amb una dedicació de 20 h/set.

ADREÇA, TELÈFON DE CONTACTE I HORARI D'ATENCIÓ

Consell Comarcal de la Selva
Passeig Sant Salvador, 25-2717310 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 21 61
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 8 a 14,30 h.
Es desplaça als municipis quan hi ha problemes de desplaçament per part de la víctima.

OBSERVACIONS

No es preveu que les persones usuàries puguin accedir directament al servei
Es faran reunions de seguiment conjuntament amb els professionals dels EBASP