dimecres, 25 de juny de 2008

La brossa acumulada a l´estació que mesura el cabal del Tordera frena el pas dels peixos

L'estació que controla el cabal i el nivell del riu Tordera al seu pas al Pla de Can Simó, al municipi de Fogars de la Selva, ha vist com per culpa de les recents pluges i amb la crescuda del riu, l'únic pas per a fauna que hi ha a l'estació s'hagi taponat a causa de la brossa que s'hi ha anat acumulant aquests dies al portar més aigua el riu. Aquest dispositiu de pas per a peixos, dels únics que hi ha a la comarca de Selva, permet la connectivitat fluvial i per tant, que peixos, amfibis i rèptils aquàtics puguin remuntar i seguir el seu curs riu amunt. Ara però això se'ls fa impossible, ja que tot i tenir l'únic pas taponat per la brossa acumulada, els peixos quan intenten pujar riu amunt pels tres esglaons de l'estació, que vénen a ser com els que pot tenir una resclosa, el cabal de l'aigua els impulsa altre cop riu avall en topar contra aquests.

De tota manera, els peixos amb més sort i que poden superar un dels esglaons, un cop pugen al primer, en el següent veuen que no tenen l'espai suficient per tonar a donar-se impuls o fins i tot prou aigua per prosseguir amb el seu camí en direcció nord i no cap al mar, que és el que els acaba passant a la majoria.Ecologistes de la zona de la Baixa Tordera denuncien que aquest fet es va repetir l'any passat i que malauradament, com que el llit del riu Tordera es va assecar -com passa en nombroses ocasions- els peixos, amfibis i rèptils aquàtics quedaven atrapats intenant remuntar l'estació d'aforament de Fogars de la Selva -la instal·lació que controla el cabal és coneguda amb aquest nom-. Alguns denuncien, que fins i tot van morir. Perquè això no es repeteixi insten l'Agència Catalana de l'Aigua, responsable de la instal·lació, a prendre les mesures necessàries per resoldre aquest problema, ja sigui creant una via nova per on passi la fauna o bé, redissenyant aquesta estació que tot i ser de nova creació presenta aquestes mancances. Aqueta instal·lació per controlar el cabal del riu Tordera a Fogars de la Selva va comptar amb un pressupost de prop d'1.900.000 euros.

Tota nova instal·lació enmig del tram d'un riu altera tot l'ecosistema i en aquest tram de Fogars, aquesta infraestructura ha canviat no solament el paisatge sinó també la disposició de la flora i la fauna. Els ecologistes recorden que si bé per una banda s'ha convertit en un efecte barrera pel pas de fauna també ha representat una transformació de l'hàbitat aigües avall en positiu, ja que han nascut aiguamolls i basses, entre altres. Es dóna la coincidència, que en aquesta zona hi ha la major població de tortugues de rierol de la Tordera, que ara, per culpa de l'acumulació de brossa se'ls impedeix poder anar riu amunt.