dimarts, 17 de juny de 2008

S’aprova el Programa d’aprofitaments dels terrenys forestals de gestió pública per a l’any 2008


La direcció general del Medi Natural va publicar amb data 13 de maig la resolució per la qual s’aprova el Programa Anual d’Aprofitaments dels terrenys forestals de gestió pública per a l’any 2008.
El programa fa compatible el rendiment econòmic dels forests amb la conservació dels hàbitats i les espècies presents, sota els principis de sostenibilitat, conservació i millora de les masses forestals.
Enguany les espècies forestals amb major volum d’aprofitament són el pi roig (Pinus sylvestris) i el pi negre (Pinus uncinata).
El preu total de taxació de les fustes i llenyes és de 951.701.02 €, corresponents la major part a aprofitaments en forests d’entitats locals. Aquestes entitats públiques propietàries de terrenys forestals tenen l’obligació d’invertir, com a mínim, el 15% dels beneficis obtinguts amb els aprofitaments en l’ordenació i la millora de llurs masses forestals.

Trobareu l’oferta pública de fustes, així com la mateixa resolució a l’adreça electrònica següent: http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/gestio_forestal/aprofitaments/inici.jsp